מקשי מגע

במסכים חכמים עם Google Assistant, ב-Google Assistant app וב-Google Home app (GHA), המשתמשים יכולים לשלוט במכשירים בבית באמצעות ממשק גרפי. זה יכול להיות פס הזזה לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט, או לחצן להדלקה ולכיבוי של האור. מקשי המגע האלה משמשים כהשלמה לפקודות הקוליות.

אמצעי הבקרה האלה מופעלים באופן אוטומטי, לא נדרשת כל עבודת פיתוח.

מסכים חכמים עם Google Assistant

במסכים חכמים עם Assistant, מקשי המגע מבוססים על התכונות שהמכשיר תומך בהן.

תצוגה במסך מלא

בתמונה הזו מוצגים מקשי מגע לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט מתצוגת המסך המלא במסכים חכמים באמצעות Google Assistant
איור 1: פקדי מגע לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט בתצוגת מסך מלא של מסך חכם.

תצוגת משבצות

בתמונה הזו מוצגים מקשי מגע לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט מתצוגת המשבצות במסכים חכמים באמצעות Google Assistant
איור 2: פקדי מגע לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט מתצוגת המשבצות של מסך חכם עם Assistant.

תכונות נתמכות

סוגי מכשירים נתמכים

לכל סוגי המכשירים (מלבד Scene) יש סמלים שמוצגים לצד מקשי מגע שמשויכים לתכונות הנתמכות שמוטמעות במכשיר.

בתמונה הזו מוצג הסמל של מכשיר תרמוסטט במסכים חכמים עם Google Assistant.
איור 3: סמל של מכשיר תרמוסטט במסך חכם עם Assistant.

אם במכשיר לא מוטמע אף אחת מהתכונות הנתמכות, מוצג למשתמש placeholder עם הצעה להשתמש בשליטה באמצעות הקול.

בתמונה הזו מוצג ה-placeholder שמוצג במכשיר עם תכונות שאינן נתמכות.
איור 4: Placeholder למכשיר עם תכונות לא נתמכות במסכים חכמים עם Assistant.

אפליקציית Google Assistant

בתמונה הזו מוצגים מקשי מגע לשליטה בטמפרטורה של
     התרמוסטט שבמסדרון.
איור 5: מקשי המגע ב-Assistant app לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט

תכונות נתמכות

סוגי מכשירים נתמכים

אפליקציית Google Home

בתמונה הזו מוצגים מקשי מגע לשליטה בטמפרטורה של
       התרמוסטט.
איור 6: מקשי המגע ב-GHA לשליטה בטמפרטורה של התרמוסטט.

תכונות נתמכות

סוגי מכשירים נתמכים