อุปกรณ์ที่รองรับ

อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน Cloud-to-cloud ในระบบนิเวศของ Google Home มีการรองรับการควบคุมด้วยการสัมผัสระดับต่างๆ กันโดยขึ้นอยู่กับแอปหรือแพลตฟอร์มที่ใช้งาน ดังนี้

  1. Google Assistant app
  2. Google Home app (GHA)
  3. UI ของจออัจฉริยะ - การควบคุมด้วยการสัมผัสจะอิงตามฟีเจอร์ที่อุปกรณ์รองรับ ไม่ใช่ตัวอุปกรณ์เอง

การควบคุมด้วยการสัมผัสแอปในตารางด้านล่างอ้างถึงทั้ง Assistant app และ GHA ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การควบคุมด้วยการสัมผัส

ประเภทอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ Local Home SDK มีดังนี้

  1. ต้องมีการยืนยันผู้ใช้รองสำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น
  2. ต้องมีลักษณะเฉพาะที่ Fulfillment ในพื้นที่ไม่รองรับ เช่น CameraStream
ตาราง: Cloud-to-cloud การรองรับประเภทอุปกรณ์
Cloud-to-cloudประเภทอุปกรณ์
คุณลักษณะ
คำอธิบาย การสนับสนุน ประเภทระบบนิเวศของบ้าน
AC_UNIT

  Required traits
    FanSpeed
    OnOff
    TemperatureSetting
หน่วยเครื่องปรับอากาศนั้นคล้ายกับตัวควบคุมอุณหภูมิ แต่ไม่รองรับการทำความร้อนและอาจไม่รองรับการตั้งเป้าหมายอุณหภูมิ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องปรับอากาศ
AIRCOOLER

  Required traits
    FanSpeed
    HumiditySetting
    OnOff
    TemperatureSetting
เครื่องทำความเย็นคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้ทำความเย็นและควบคุมความชื้นได้ อุปกรณ์เหล่านี้มักมีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกกว่าเครื่องปรับอากาศ และมีถังเก็บน้ำติดอยู่ เครื่องทำความเย็นอาจไม่รองรับการทำความร้อนหรือการตั้งค่าอุณหภูมิที่แน่นอน การโต้ตอบกับเครื่องทำความเย็นอาจรวมถึงการเปลี่ยนการตั้งค่าความเร็วและความชื้นของพัดลม Local Home SDK
เครื่องทำความเย็น
AIRFRESHENER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Modes
    Toggles
เครื่องฉีดน้ำหอมปรับอากาศสามารถเปิดและปิดได้และอาจปรับโหมดได้หลายโหมด Local Home SDK
น้ำหอมปรับอากาศ
AIRPURIFIER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    FanSpeed
    SensorState
เครื่องฟอกอากาศคืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดและปิด รายงานความสะอาดแผ่นกรองอากาศและอายุการใช้งานของแผ่นกรองอากาศ ตลอดจนปรับการตั้งค่าโหมดต่างๆ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องฟอกอากาศ
AUDIO_VIDEO_RECEIVER

  Required traits
    InputSelector
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    AppSelector
อุปกรณ์ที่ใช้อินพุตเสียง (เช่น HDMI, ออปติคัล และ RCA) และเอาต์พุตเสียงไปยังลำโพงอย่างน้อย 1 ตัว Local Home SDK
ตัวรับสัญญาณ AV
AWNING

  Required traits
    OpenClose
กันสาดสามารถเปิดปิดได้ ติดตั้งได้ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง Local Home SDK
กันสาด
BATHTUB

  Recommended traits
    Fill
    TemperatureControl
    StartStop
อ่างอาบน้ำสามารถเติมและระบายน้ำได้ โดยอาจเป็นบางระดับถ้าอ่างอาบน้ำรองรับ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
อ่างอาบน้ำ
BED

  Required traits
    Modes
  Recommended traits
    Scene
การโต้ตอบกับเตียงอาจรวมถึงการปรับเปลี่ยนโหมดและฉากต่างๆ Local Home SDK
เตียง
BLENDER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับเครื่องปั่นอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การตั้งค่าโหมดการทำอาหารหรือค่าที่กำหนดล่วงหน้าของอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
เครื่องปั่น
BLINDS

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    Rotation
มู่ลี่สามารถเปิดและปิดได้ และรองรับมู่ลี่หลายประเภท เช่น มู่ลี่ (เปิดในทิศทางเดียว) แบบแผงหรือแนวตั้ง (อาจเปิดไปทางซ้ายหรือขวา) และมู่ลี่จากด้านบนลงล่าง (อาจเปิดขึ้นหรือลง) มู่ลี่บางบานอาจมีแผ่นมู่ลี่ที่หมุนได้ Local Home SDK
ม่าน
BOILER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    TemperatureControl
เปิดหรือปิดหม้อไอน้ำได้ และอาจรองรับการปรับอุณหภูมิ Local Home SDK
หม้อไอน้ำ
CAMERA

  Required traits
    CameraStream
กล้องมีความซับซ้อนและฟีเจอร์ต่างๆ จะแตกต่างกันไปในผู้ให้บริการแต่ละราย เมื่อเวลาผ่านไป กล้องจะมีลักษณะและแอตทริบิวต์ต่างๆ มากมายที่อธิบายความสามารถเฉพาะ ซึ่งหลายๆ ตัวอาจโต้ตอบกับสตรีมวิดีโอ/เสียงในลักษณะพิเศษ เช่น การส่งสตรีมไปยังอุปกรณ์อีกเครื่อง เพื่อระบุสิ่งที่อยู่ในสตรีม การเล่นฟีดซ้ำ เป็นต้น การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป กล้อง
CARBON_MONOXIDE_DETECTOR

  Required traits
    SensorState
ตัวตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์อาจรายงานว่าปัจจุบันมีการตรวจจับคาร์บอนมอนอกไซด์หรือไม่ ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์อยู่ในระดับสูงหรือไม่ และมีระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศในระดับหลายส่วนในอากาศล้านส่วนหรือไม่ Local Home SDK
ตัวตรวจจับ CO2
CHARGER

  Required traits
    EnergyStorage
การโต้ตอบกับที่ชาร์จอาจรวมถึงการเริ่มและหยุดชาร์จ และการตรวจสอบระดับการชาร์จปัจจุบัน ความจุที่เหลืออยู่ และความจุจนเต็ม Local Home SDK
ที่ชาร์จ
CLOSET

  Required traits
    OpenClose
ตู้เสื้อผ้าเป็นแบบเปิดและปิดได้ในหลายทิศทาง Local Home SDK
ตู้เสื้อผ้า
COFFEE_MAKER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    TemperatureControl
การโต้ตอบกับเครื่องชงกาแฟอาจรวมถึงการเปิดและปิดเครื่อง การปรับโหมดการปรุงอาหารและค่าที่กำหนดล่วงหน้า การปรับอุณหภูมิเป้าหมาย และการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำอาหาร Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องชงกาแฟ
COOKTOP

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    Timer
การโต้ตอบกับเตาปรุงอาหารอาจรวมถึงการเปิดและปิดเตา การเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารและค่าที่กำหนดล่วงหน้า ตลอดจนการปรับการตั้งค่าโหมดที่ไม่ใช่การทำอาหาร Local Home SDK
เตาปรุงอาหาร
CURTAIN

  Required traits
    OpenClose
ผ้าม่านสามารถเปิดและปิดได้อาจจะมากกว่า 1 ทิศทาง เช่น ผ้าม่านที่มี 2 ส่วนอาจเปิดทางด้านซ้ายหรือด้านขวา Local Home SDK
ผ้าม่าน
DEHUMIDIFIER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    FanSpeed
    HumiditySetting
    StartStop
เครื่องลดความชื้นในอากาศคืออุปกรณ์ที่กำจัดความชื้นในอากาศ โดยสามารถเปิดและปิด รายงานและปรับความชื้นเป้าหมายได้ รวมถึงอาจมีโหมดที่ปรับได้หรือการตั้งค่าความเร็วพัดลมหลากหลายแบบ Local Home SDK
เครื่องลดความชื้นในอากาศ
DEHYDRATOR

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับเครื่องดูดความชื้นอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารหรืออุณหภูมิที่กำหนดล่วงหน้าของอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
เครื่องอบแห้ง
DISHWASHER

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    OnOff
    RunCycle
เครื่องล้างจานจะมีฟังก์ชันเริ่มต้นและหยุดการทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดหรือปิด (เครื่องล้างบางรุ่นมีปุ่มเปิด/ปิดแยกต่างหาก ในขณะที่บางเครื่องไม่มี) ผลิตภัณฑ์บางอย่างหยุดชั่วคราวและทำงานต่อขณะซักได้ เครื่องล้างจานยังมีโหมดต่างๆ และแต่ละโหมดมีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของตัวเอง ข้อมูลเหล่านี้มีไว้เฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานและจะมีการตีความในรูปแบบทั่วไป Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องล้างจาน
DOOR

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    LockUnlock
ประตูเปิดและปิดได้มากกว่าหนึ่งทิศทาง ประตู
DOORBELL

  Recommended traits
    ObjectDetection
    CameraStream
กริ่งประตูช่วยให้คนอื่นรู้ว่ามีคนอยู่ที่ประตู อุปกรณ์นี้สามารถส่งการแจ้งเตือนและสตรีมวิดีโอหากมีความสามารถที่เกี่ยวข้อง กริ่งประตู
DRAWER

  Required traits
    OpenClose
ลิ้นชักสามารถเปิดและปิดได้ อาจมีมากกว่า 1 ทิศทาง Local Home SDK
ลิ้นชัก
DRYER

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Modes
    OnOff
    RunCycle
    Toggles
เครื่องอบผ้าเริ่มทำงานและหยุดทำงานได้โดยไม่ต้องเปิดหรือปิด การทำงานบางเครื่องสามารถหยุดชั่วคราวและทำงานต่อขณะทำให้แห้งได้ นอกจากนี้เครื่องอบผ้ายังมีโหมดต่างๆ และแต่ละโหมดมีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของตัวเอง ซึ่งใช้เฉพาะสำหรับเครื่องอบผ้าและตีความในรูปแบบทั่วไป Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องอบผ้า
FAN

  Required traits
    FanSpeed
    OnOff
โดยปกติแล้วจะเปิดและปิดพัดลม รวมถึงตั้งค่าความเร็วได้ พัดลมบางรุ่นอาจมีโหมดที่รองรับเพิ่มเติมด้วย เช่น ทิศทางของพัดลม/การวางแนวของพัดลม (ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์บนผนังอาจมีการตั้งค่าให้ปรับให้เป็นแบบพัดขึ้นหรือลง) Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
มีพัดลม
FAUCET

  Recommended traits
    Dispense
    StartStop
    TemperatureControl
ก๊อกน้ำสามารถจ่ายของเหลวได้ในปริมาณและค่าที่กำหนดล่วงหน้า ก๊อกน้ำอาจมีหลายโหมดและแต่ละโหมดมีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของก๊อกน้ำและตีความในรูปแบบทั่วไป Local Home SDK
ก๊อกน้ำ
FIREPLACE

  Recommended traits
    Modes
    Toggles
    OnOff
เปิดและปิดเตาผิงได้และอาจมีโหมดแบบปรับค่าได้ Local Home SDK
เตาผิง
FREEZER

  Required traits
    TemperatureControl
ตู้แช่แข็งคืออุปกรณ์สำหรับจัดการอุณหภูมิซึ่งอาจปรับให้เข้ากับการตั้งค่าโหมดต่างๆ และอาจอนุญาตให้มีการตรวจสอบอุณหภูมิ Local Home SDK
ตู้แช่แข็ง
FRYER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับหม้อทอดอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารหรือค่าที่กำหนดล่วงหน้าของอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
หม้อทอด
GARAGE

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    LockUnlock
ประตูโรงรถสามารถเปิด ปิด และตรวจจับสถานะที่เปิดอยู่ได้ นอกจากนี้ยังอาจระบุได้ว่ามีวัตถุกีดขวางเส้นทางประตูขณะที่ปิดประตู หรือเมื่อล็อกประตูไว้ คุณจึงควบคุมไม่ได้ ประตูโรงรถ
GATE

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    LockUnlock
ประตูสามารถเปิดและปิดได้ ซึ่งอาจอยู่ในทิศทางมากกว่าที่กำหนดไว้ ประตู
GRILL

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Cook
    OnOff
    Timer
การโต้ตอบกับเตาปิ้งย่างอาจรวมถึงการเปิดและปิดเตา การเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารและค่าที่กำหนดล่วงหน้า ตลอดจนการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดที่ไม่ใช่การทำอาหาร Local Home SDK
ปิ้งย่าง
HEATER

  Required traits
    TemperatureSetting
  Recommended traits
    FanSpeed
เครื่องทำความร้อนคล้ายกับตัวควบคุมอุณหภูมิ แต่ไม่รองรับการทำความเย็นและอาจไม่รองรับการตั้งเป้าหมายอุณหภูมิ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องทำความร้อน
HOOD

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Brightness
    FanSpeed
เปิดและปิดเครื่องดูดควันและเครื่องดูดควัน โหมดแบบปรับได้ และอาจมีความเร็วพัดลมที่ปรับได้ Local Home SDK
สูงสุด
HUMIDIFIER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    FanSpeed
    HumiditySetting
    StartStop
เครื่องทำความชื้นคืออุปกรณ์ที่เพิ่มความชื้นในอากาศ โดยสามารถเปิดและปิด รายงานและปรับความชื้นเป้าหมายได้ และอาจมีโหมดที่ปรับได้หรือการตั้งค่าความเร็วพัดลมที่หลากหลาย Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องทำความชื้น
KETTLE

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    TemperatureControl
กาต้มน้ำคืออุปกรณ์ที่ใช้ต้มน้ำ การโต้ตอบกับกาต้มน้ำอาจรวมถึงการเปิดและปิดกาต้มน้ำ การปรับอุณหภูมิเป้าหมาย และอาจมีการปรับการตั้งค่าโหมดต่างๆ Local Home SDK
เคทเทิล
LIGHT

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    ColorSetting
    Brightness
เปิดและปิดอุปกรณ์ไฟได้ โดยอาจมีฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การหรี่แสงและความสามารถในการเปลี่ยนสี Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
สว่าง
LOCK

  Required traits
    LockUnlock
ล็อกสามารถล็อก ปลดล็อก และรายงานสถานะที่ล็อกได้ ล็อก
MICROWAVE

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Cook
    Timer
การโต้ตอบกับไมโครเวฟอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทําอาหารและค่าที่กำหนดล่วงหน้า และการปรับโหมดไม่ทําอาหาร Local Home SDK
ไมโครเวฟ
MOP

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Dock
    EnergyStorage
    Locator
    OnOff
    RunCycle
การโต้ตอบกับไม้ถูพื้นอาจรวมถึงการเริ่ม การหยุด การหยุดทำความสะอาดชั่วคราว แท่นชาร์จ การตรวจสอบรอบการทำความสะอาดในปัจจุบัน การหาตำแหน่งของเครื่องถูพื้น หรือการปรับโหมดต่างๆ ไม้ถูพื้นบางรุ่นอาจรองรับการทำความสะอาดในบางโซนในบ้าน Local Home SDK
ไม้ถูพื้น
MOWER

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Dock
    EnergyStorage
    Locator
    OnOff
    RunCycle
การโต้ตอบกับเครื่องตัดหญ้าอาจรวมถึงการเริ่ม การหยุด และการหยุดตัดหญ้าชั่วคราว การย้ายที่ การตรวจสอบรอบปัจจุบัน การค้นหาเครื่องตัดหญ้า และการปรับโหมดต่างๆ Local Home SDK
เครื่องตัดหญ้า
MULTICOOKER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับหม้ออเนกประสงค์อาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา หรือการปรับโหมดที่ไม่ใช่การทำอาหาร Local Home SDK
หม้ออเนกประสงค์
NETWORK

  Required traits
    NetworkControl
  Recommended traits
    Reboot
    SoftwareUpdate
แสดงกลุ่มโหนดเราเตอร์หรือเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันซึ่งควบคุมเป็นเอนทิตีเดียวแทนที่จะเป็นอุปกรณ์แต่ละเครื่อง อุปกรณ์เครือข่ายอาจรีบูต อัปเดตซอฟต์แวร์ และมีโหมดสำหรับจัดการกับการควบคุมคุณภาพการให้บริการ (QoS) และการจำกัดโดยผู้ปกครอง อุปกรณ์สามารถดำเนินการต่างๆ เช่น เปิดใช้เครือข่ายสำหรับผู้มาเยือนและการรายงานข้อมูลเฉพาะเครือข่าย เช่น อัตราการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน Local Home SDK
เครือข่าย
OUTLET

  Required traits
    OnOff
เต้ารับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในสมาร์ทโฮม มีโหมดไบนารีเปิด/ปิดเท่านั้น Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เต้ารับ
OVEN

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    TemperatureControl
    Timer
การโต้ตอบกับเตาอบเกี่ยวข้องกับความสามารถในการอบหรือย่างที่อุณหภูมิบางอย่าง อุณหภูมิทางกายภาพในเตาอบแตกต่างจากเดิมเนื่องจากเตาอบทำความร้อน จึงอาจมีการตรวจสอบด้วยเช่นกัน เตาอบมีเวลาปรุงที่จำกัดระยะเวลาในการอบ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เตาอบ
PERGOLA

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    Rotation
ซุ้มไม้เลื้อย (โครงสร้างสวนกลางแจ้ง) สามารถเปิดและปิดได้ โดยอาจมีมากกว่า 1 ทิศทาง เช่น ซุ้มไม้เลื้อยที่มีผืนผ้าใบอาจเปิดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้ Local Home SDK
ซุ้มไม้เลื้อย
PETFEEDER

  Required traits
    Dispense
  Recommended traits
    OnOff
    StartStop
การโต้ตอบกับเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอาจรวมถึงการจ่ายอาหารหรือน้ำสัตว์เลี้ยงในปริมาณและค่าที่กำหนดล่วงหน้าที่หลากหลาย Local Home SDK
เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง
PRESSURECOOKER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    Timer
การโต้ตอบกับหม้ออบความดันอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทําอาหารหรือค่าที่กำหนดล่วงหน้าของอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
หม้ออบความดัน
RADIATOR

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Modes
    Toggles
หม้อน้ำสามารถเปิดและปิดได้และอาจปรับโหมดได้หลากหลาย Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
หม้อน้ำ
REFRIGERATOR

  Required traits
    TemperatureControl
ตู้เย็นคืออุปกรณ์จัดการอุณหภูมิ ซึ่งอาจมีโหมด/การตั้งค่าที่หลากหลาย Local Home SDK
ตู้เย็น
REMOTECONTROL

  Required traits
    InputSelector
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    AppSelector
    Channel
รีโมตสื่อใช้เพื่อควบคุมอุปกรณ์สื่อ ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ ได้แก่ ฮับ รีโมตอเนกประสงค์ และตัวควบคุมสื่อ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
รีโมตสื่อ
ROUTER

  Required traits
    NetworkControl
  Recommended traits
    Reboot
    SoftwareUpdate
เราเตอร์สามารถรีบูต อัปเดตซอฟต์แวร์ มีโหมดสำหรับจัดการกับการควบคุมคุณภาพของบริการ (QoS) และข้อจำกัดโดยผู้ปกครอง รวมถึงดำเนินการเฉพาะเครือข่าย (เช่น การเปิดใช้เครือข่ายสำหรับผู้มาเยือนและการรายงานข้อมูลเฉพาะเครือข่าย เช่น อัตราการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน) Local Home SDK
เราเตอร์
SECURITYSYSTEM

  Required traits
    ArmDisarm
  Recommended traits
    StatusReport
เปิดและปิดระบบรักษาความปลอดภัยได้ อุปกรณ์เหล่านี้จะเปิดที่ระดับความปลอดภัยได้หลายระดับ (เช่น โหมดอยู่บ้านและไม่อยู่บ้าน) และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเซ็นเซอร์บางอย่างได้ เช่น เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับการเคลื่อนไหวหรือหน้าต่างที่เปิดอยู่ ระบบรักษาความปลอดภัย
SENSOR

  Recommended traits
    SensorState
    EnergyStorage
    OccupancySensing
เซ็นเซอร์ 1 ตัวอาจทำงานได้หลายอย่าง เช่น การตรวจสอบทั้งอุณหภูมิและความชื้น หรืออุณหภูมิและการมีคน เซ็นเซอร์อาจรายงานเชิงปริมาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง 2 อย่าง เช่น ระดับคาร์บอนมอนอกไซด์และควันที่วัดได้เป็นหน่วยล้านส่วน และการวัดเชิงคุณภาพ เช่น คุณภาพอากาศดีต่อสุขภาพหรือไม่ Local Home SDK
เซ็นเซอร์
SETTOP

  Required traits
    AppSelector
    MediaState
    Channel
    OnOff
    TransportControl
  Recommended traits
    Volume
การโต้ตอบกับผู้จัดจำหน่ายการจัดโปรแกรมวิดีโอแบบหลายช่อง (MVPD) และอุปกรณ์ Set-top-box อาจรวมถึงการควบคุมการเล่นสื่อ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
Set-top box
SHOWER

  Recommended traits
    StartStop
    TemperatureControl
เปิดและปิดฝักบัวได้ และอาจรองรับการปรับอุณหภูมิ Local Home SDK
ฝักบัว
SHUTTER

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    Rotation
บานเกล็ดสามารถเปิดและปิดได้มากกว่าหนึ่งทิศทาง บานประตูบางรุ่นอาจมีแผ่นบานเกล็ดที่หมุนได้ Local Home SDK
ชัตเตอร์
SMOKE_DETECTOR

  Required traits
    SensorState
ตัวตรวจจับควันสามารถรายงานว่าปัจจุบันมีการตรวจจับควันหรือไม่ ระดับควันอยู่ในระดับสูงหรือไม่ และมีปริมาณควันในระดับหลายส่วนในอากาศล้านส่วนหรือไม่ Local Home SDK
ตัวตรวจจับควัน
SOUNDBAR

  Required traits
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    AppSelector
    InputSelector
อุปกรณ์เสียงแบบออลอินวันที่มักใช้งานร่วมกับทีวีและมีรูปแบบอุปกรณ์แบบแท่ง Local Home SDK
ซาวด์บาร์
SOUSVIDE

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับซูวีวีอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารหรือค่าที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
Sous Vide
SPEAKER

  Required traits
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    AppSelector
    InputSelector
อุปกรณ์นี้เป็นลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่ซึ่งไม่แยกเสียงออกเป็นช่องต่างๆ (เช่น ระหว่างอุปกรณ์ซ้ายและขวา 2 เครื่อง) Local Home SDK
ลำโพง
SPRINKLER

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Timer
เครื่องรดน้ำต้นไม้สามารถเริ่มและหยุด (หรือเปิดหรือปิด) นอกจากนี้ยังรองรับตัวจับเวลาและ/หรือกำหนดเวลาด้วย Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
สปริงเกอร์
STANDMIXER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
การโต้ตอบกับเครื่องผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะอาจรวมถึงการเปิดและปิดเครื่องผสม การเริ่มและการหยุดเครื่องผสม การปรับโหมดการทําอาหารหรืออุณหภูมิที่กำหนดล่วงหน้าของอาหาร หรือปรับการตั้งค่าโหมดที่ไม่ใช่การทำอาหารแบบต่างๆ Local Home SDK
เครื่องผสมอาหารแบบตั้งโต๊ะ
STREAMING_BOX

  Required traits
    AppSelector
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    Channel
    InputSelector
อุปกรณ์นี้เปิดใช้บริการสตรีมมิงสำหรับสื่อและเพลง ซึ่งมักจะใช้ร่วมกับจอแสดงผล เช่น ทีวี อุปกรณ์นี้ได้รับพลังงานจากแหล่งที่สม่ำเสมอแยกจากตัวอุปกรณ์แสดงผล Local Home SDK
กล่องสตรีมมิง
STREAMING_SOUNDBAR

  Required traits
    AppSelector
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    InputSelector
อุปกรณ์นี้เป็นทั้งลำโพงและกล่องสตรีมสติ๊กหรือกล่องสตรีม อุปกรณ์นี้ให้ประสบการณ์สตรีมมิงนอกเหนือจากความสามารถของซาวด์บาร์ Local Home SDK
ซาวด์บาร์สตรีมมิง
STREAMING_STICK

  Required traits
    AppSelector
    MediaState
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    OnOff
อุปกรณ์นี้มีรูปแบบของอุปกรณ์ขนาดเล็กคล้ายแท่งซึ่งมักจะขับเคลื่อนโดยสาย USB หรือสาย HDMI ที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผล เช่น ทีวี Local Home SDK
สตรีมมิงสติ๊ก
SWITCH

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Brightness
Switch ซึ่งเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในสมาร์ทโฮมที่เปิดหรือปิดได้ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เปลี่ยน
THERMOSTAT

  Required traits
    TemperatureSetting
ตัวควบคุมอุณหภูมิเป็นอุปกรณ์จัดการอุณหภูมิพร้อมจุดตั้งและโหมด ซึ่งจะแยกอุปกรณ์ออกจากเครื่องทำความร้อนและเครื่องปรับอากาศซึ่งอาจมีเฉพาะโหมดและการตั้งค่า (เช่น สูง/ต่ำ) เทียบกับเป้าหมายอุณหภูมิ Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
ตัวควบคุมอุณหภูมิ
TV

  Required traits
    AppSelector
    InputSelector
    MediaState
    OnOff
    TransportControl
    Volume
  Recommended traits
    Channel
อุปกรณ์ทีวีเป็นการรวมตัวรับสัญญาณ จอแสดงผล และลำโพงเข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับชมและสื่อการได้ยิน เช่น อุปกรณ์สมาร์ททีวี Local Home SDK
โทรทัศน์
VACUUM

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Dock
    EnergyStorage
    Locator
    OnOff
    RunCycle
เครื่องดูดฝุ่นอาจมีฟังก์ชันต่างๆ เช่น การเริ่ม การหยุด และการหยุดทำความสะอาดชั่วคราว แท่นชาร์จ การตรวจสอบรอบการทำความสะอาดในปัจจุบัน การค้นหาตำแหน่งเครื่องดูดฝุ่น หรือการปรับโหมดต่างๆ เครื่องดูดฝุ่นบางรุ่นอาจรองรับการทําความสะอาดในบางโซนในบ้าน Local Home SDK
เครื่องดูดฝุ่น
VALVE

  Required traits
    OpenClose
วาล์วสามารถเปิดและปิดได้ Local Home SDK
วาล์ว
WASHER

  Required traits
    StartStop
  Recommended traits
    Modes
    OnOff
    RunCycle
    Toggles
เครื่องซักผ้าสามารถเริ่มและหยุดฟังก์ชันการทํางานได้โดยไม่ต้องเปิดหรือปิด (เครื่องซักผ้าบางรุ่นมีปุ่มเปิด/ปิดแยกต่างหาก และบางปุ่มไม่มี) ผลิตภัณฑ์บางอย่างหยุดชั่วคราวและทำงานต่อขณะซักได้ เครื่องซักผ้ายังมีโหมดที่หลากหลายและแต่ละโหมดมีการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของเครื่องซักผ้าและตีความในรูปแบบทั่วไป Local Home SDK
การควบคุมด้วยการสัมผัสแอป
เครื่องซักผ้า
WATERHEATER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    TemperatureControl
เครื่องทำน้ำร้อนคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำร้อน โดยอาจเปิดและปิด รวมถึงปรับอุณหภูมิของน้ำ Local Home SDK
เครื่องทำน้ำอุ่น
WATERPURIFIER

  Recommended traits
    OnOff
    SensorState
เครื่องกรองน้ำคืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดและปิด รายงานความสะอาดและอายุการใช้งานของแผ่นกรอง ตลอดจนปรับการตั้งค่าโหมดต่างๆ Local Home SDK
เครื่องฟอกน้ำ
WATERSOFTENER

  Recommended traits
    OnOff
    SensorState
เครื่องลดความกระด้างของน้ำคืออุปกรณ์ที่สามารถเปิดหรือปิด รายงานความสะอาดและอายุการใช้งานของแผ่นกรองน้ำ รวมถึงปรับการตั้งค่าในโหมดต่างๆ ได้ Local Home SDK
เครื่องกำจัดความกระด้างในน้ำ
WINDOW

  Required traits
    OpenClose
  Recommended traits
    LockUnlock
สามารถเปิดและปิดหน้าต่าง (ไม่บังคับ) โดยมีส่วนเปิดในทิศทางที่แตกต่างกัน และอาจล็อกและปลดล็อกได้ด้วย Local Home SDK
หน้าต่าง
YOGURTMAKER

  Required traits
    OnOff
  Recommended traits
    Cook
    StartStop
    Timer
การโต้ตอบกับผู้ผลิตโยเกิร์ตอาจรวมถึงการเริ่มและการหยุด การตั้งตัวจับเวลา การปรับโหมดการทำอาหารหรือค่าที่กำหนดล่วงหน้าสำหรับอาหาร หรือการปรับการตั้งค่าอื่นๆ Local Home SDK
เครื่องทำโยเกิร์ต