รายการตรวจสอบการพัฒนาระบบคลาวด์สู่ระบบคลาวด์

พัฒนา

1. ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

2. อัปเดตการดําเนินการตามคําสั่งซื้อของคุณเพื่อดําเนินการจุดประสงค์

การทดสอบและการทดสอบภาคสนาม

3. ทดสอบการผสานรวม Cloud-to-cloud ก่อนส่งเพื่อรับการรับรอง Works with Google Home (WWGH)

4. ดําเนินการทดลองใช้ช่อง หากจําเป็นโดยแชร์การดําเนินการของคุณกับผู้ใช้รายอื่น

5. แก้ปัญหาข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการผสานรวมโดยใช้ Google Home Analytics

การเพิ่มประสิทธิภาพ

6. เพิ่มประสิทธิภาพการผสานรวมด้วยฟีเจอร์ที่ไม่บังคับและขั้นสูง

รับรองและเปิดตัว

7. เตรียมพร้อมสําหรับการรับรองด้าน WWGH และการเปิดตัวการดําเนินการของคุณ