Akıllı ev işlemlerinin nasıl geliştirileceğini öğrenebileceğiniz yeni adres olan Google Home Geliştirici Merkezi'ne hoş geldiniz. Not: Actions Console'da işlem derlemeye devam edersiniz.

Sorgu ve yürütme

Kullanıcılar bir cihazın mevcut durumunu sorgulamak için Google Assistant ile etkileşim kurduğunda sipariş karşılama, cihaz kimliklerinin listesini (SYNC yanıtınızın belirttiği şekilde) içeren bir action.devices.QUERY amacı alır. Kullanıcılar, cihazınızı kontrol etmek için Assistant komutuna girdiğinde sipariş karşılama action.devices.EXECUTE niyeti alır.

QUERY amacı işleme

QUERY yanıtınız, istenen cihazlar tarafından desteklenen her özellik için tam bir durum kümesi içerir.

İstek
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [{
     "id": "123",
     "customData": {
      "fooValue": 74,
      "barValue": true,
      "bazValue": "foo"
     }
    }, {
     "id": "456",
     "customData": {
      "fooValue": 12,
      "barValue": false,
      "bazValue": "bar"
     }
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "on": true,
    "online": true
   },
   "456": {
    "on": true,
    "online": true,
    "brightness": 80,
    "color": {
     "name": "cerulean",
     "spectrumRGB": 31655
    }
   }
  }
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onQuery((body, headers) => {
 // TODO Get device state
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   devices: {
    123: {
     on: true,
     online: true
    },
    456: {
     on: true,
     online: true,
     brightness: 80,
     color: {
      name: "cerulean",
      spectrumRGB: 31655
     }
    }
   }
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public QueryResponse onQuery(@NotNull QueryRequest queryRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 QueryResponse.Payload payload = new QueryResponse.Payload();
 payload.setDevices(
   new HashMap<String, Map<String, Object>>() {
    {
     put(
       "123",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
        }
       });
     put(
       "456",
       new HashMap<String, Object>() {
        {
         put("on", true);
         put("online", true);
         put("brightness", 80);
         put(
           "color",
           new HashMap<String, Object>() {
            {
             put("name", "cerulean");
             put("spectrumRGB", 31655);
            }
           });
        }
       });
    }
   });

 return new QueryResponse(queryRequest.getRequestId(), payload);
}

Daha fazla bilgi için QUERY intent referansı dokümanlarına bakın.

EXECUTE amacı işleme

QUERY'a benzer şekilde, tek bir amaç birden fazla cihaz kimliğini hedefleyebilir. Tek bir EXECUTE amacı, bir cihaz grubuna verilen birden fazla farklı komutu da içerebilir. Örneğin, tetiklenen bir amaç bir grup ışıkta hem parlaklığı hem rengi ayarlayabilir veya her biri farklı bir renge sahip olabilir. EXECUTE yanıtınız, yürütmeden sonra cihazın yeni durumunu döndürmelidir.

Kullanıcının cihazının durumu değiştiğinde Report State kullanın. Örneğin, EXECUTE işlemi veya yerel durum değişikliği nedeniyle (bir ışık anahtarını manuel olarak çevirme gibi). Bu işlem, Google Home Graph hizmetinin bulut hizmetinizle senkronize olmasını sağlar.

İstek
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [{
     "devices": [{
      "id": "123",
      "customData": {
       "fooValue": 74,
       "barValue": true,
       "bazValue": "sheepdip"
      }
     }, {
      "id": "456",
      "customData": {
       "fooValue": 36,
       "barValue": false,
       "bazValue": "moarsheep"
      }
     }],
     "execution": [{
      "command": "action.devices.commands.OnOff",
      "params": {
       "on": true
      }
     }]
    }]
   }
  }]
}
JSON
{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   },
   {
    "ids": [
     "456"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceTurnedOff"
   }
  ]
 }
}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onExecute((body, headers) => {
 // TODO Send command to device
 return {
  requestId: body.requestId,
  payload: {
   commands: [{
    ids: ["123"],
    status: "SUCCESS",
    states: {
     on: true,
     online: true
    }
   }, {
    ids: ["456"],
    status: "ERROR",
    errorCode: "deviceTurnedOff"
   }]
  }
 };
});
Java
@NotNull
@Override
public ExecuteResponse onExecute(
  @NotNull ExecuteRequest executeRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 ExecuteResponse.Payload payload = new ExecuteResponse.Payload();

 payload.setCommands(
   new Commands[] {
    new Commands(
      new String[] {"123"},
      "SUCCESS",
      new HashMap<String, Object>() {
       {
        put("on", true);
        put("online", true);
       }
      },
      null,
      null),
    new Commands(new String[] {"456"}, "ERROR", null, "deviceTurnedOff", null)
   });
 return new ExecuteResponse(executeRequest.getRequestId(), payload);
}

Daha fazla bilgi için EXECUTE niyeti başvuru dokümanlarına bakın.

Durum yanıtları

QUERY ve EXECUTE yanıtlarınız, isteğin sonucunu bildirmek için bir status alanı içerir. Her durum yanıtı aşağıdaki değerlerden birini sağlayabilir:

 • SUCCESS: İstek başarılı oldu.
 • OFFLINE: Hedef cihaz internete bağlı değil veya bu cihaza erişilemiyor.
 • EXCEPTIONS: İstekle ilgili bir sorun veya uyarı var.
 • ERROR: İstek, karşılık gelen errorCode ile başarısız oldu.

ERROR ve EXCEPTIONS ile ilgili daha fazla bilgi için Hataları ve istisnaları işleme ve Hatalar ve istisnalar bölümüne bakın.