מדריך למכונת כביסה לבית חכם

action.devices.types.WASHER - פעולת ההפעלה והעצירה של מכונות הכביסה יכולה להיות נפרדת ולא להיות מופעלת או כבויה (למכונות מסוימות יש לחצני הפעלה נפרדים, ולחלקן אין). את חלק מהן אפשר להשהות ולהמשיך אותן בזמן הכביסה. למכונות כביסה יש גם מצבים שונים ולכל מצב יש הגדרות קשורות משלו. האפשרויות האלה ספציפיות למכונת הכביסה ומפוענחות בצורה כללית.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל מכונת הכביסה וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

כדי לראות דוגמה לאופן שבו שולטים במכונת כביסה באמצעות הבית החכם של Google, אפשר לעיין ב-codelab למכונת כביסה לבית חכם.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של התכונה המתאימה כדי לראות את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שבהם השירות צריך לתמוך, ואיך ליצור תשובות ב-EXECUTE וב-QUERY.

התכונות הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלכם לא תומך בתכונות האלה, צריך להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר שלכם, אם הן רלוונטיות. עם זאת, תוכלו לשלב ולהתאים בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור:חייב להיות 3000 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: הערך צריך להיות 97% או יותר.

מכשיר לדוגמה: מכונת כביסה פשוטה

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'מכונת כביסה' נפוצה על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות בהטמעה, צריך לשנות את התשובות בהתאם.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.WASHER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.RunCycle",
     "action.devices.traits.StartStop",
     "action.devices.traits.Modes"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple washer"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableModes": [
      {
       "name": "load_key",
       "name_values": [
        {
         "name_synonym": [
          "Load",
          "Size",
          "Load size"
         ],
         "lang": "en"
        }
       ],
       "settings": [
        {
         "setting_name": "small_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Small",
            "Half"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        },
        {
         "setting_name": "large_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Large",
            "Full"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        }
       ],
       "ordered": true
      }
     ],
     "pausable": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובה QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": true,
    "isRunning": true,
    "isPaused": false,
    "currentRunCycle": [
     {
      "currentCycle": "rinse",
      "nextCycle": "spin",
      "lang": "en"
     }
    ],
    "currentTotalRemainingTime": 600,
    "currentCycleRemainingTime": 300,
    "currentModeSettings": {
     "load_key": "small_key"
    }
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

OnOff

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

StartStop

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.StartStop.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.StartStop",
        "params": {
         "start": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isRunning": true,
     "isPaused": false
    }
   }
  ]
 }
}

SetModes

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Modes.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654522",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetModes",
        "params": {
         "updateModeSettings": {
          "load_key": "large_key"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654522",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentModeSettings": {
      "load_key": "large_key"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

מומלץ לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.