שגיאות וחריגים

במסמך הזה מפורטות השגיאות והחריגים שנתמכים באופן רשמי במכשירים לבית חכם. צריך להשתמש בקודי השגיאה ובקודי החריגים האלה בתשובה של Intent או בהתראות אם הטמעתם אותם, כדי ש-Google Assistant תשלח התראות למשתמשי הקצה לגבי בעיות שקשורות לפקודה או למצב המכשיר הנתון. אם התשובה מכילה פורמט שגוי או errorCode, Google Assistant מציגה למשתמשים הודעת שגיאה גנרית, לדוגמה: "מצטערים, המכשיר לא זמין כרגע.

שגיאות

צריך להחזיר קוד שגיאה כשבעיה גורמת להרצה או לבקשה של שאילתה להיכשל. לדוגמה, אם מנעול דלת תקוע ולא ניתן לנעול אותו או לבטל את הנעילה שלו, תוחזר למשתמש שגיאה לגבי המצב הזה.

אפשר לצרף קודי שגיאה ברמת המכשיר או ברמה הגלובלית. לדוגמה, אם למשתמש יש הרבה נורות מספק אחד ונשלטות באמצעות רכזת, כשהמשתמש מבקש לכבות את כל האורות, הספק עשוי להחזיר שגיאה ברמת המכשיר אם נורית אחת לא מחוברת לאינטרנט, או שגיאה ברמה גלובלית אם כל הרכזת במצב אופליין ולא ניתן לשלוט בה. אם כל המכשירים במצב אופליין, אין הבדל בין שימוש בשגיאות ברמת האתר או ברמת המכשיר. כשמכשיר נמצא במצב אופליין, צריך לדווח על מצב {"online": false} ב-reportState, גם אם מחזירים את קוד השגיאה deviceOffline.

לסיכום:

 • שגיאה ברמה הגלובלית: אותה שגיאה בכל המכשירים בתגובה
 • שגיאה ברמה המקומית: תגובות משולבות עם שגיאות ומקרים מוצלחים

שגיאות ברמה גלובלית

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמה הגלובלית בתגובה מסוג QUERY או מתגובה EXECUTE.

דוגמה לשגיאה ברמה הגלובלית deviceOffline עקב שה-Hub נמצא במצב אופליין:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

דוגמה לשגיאה ברמה הגלובלית inSoftwareUpdate עקב עדכון של ה-Hub:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

שגיאות ברמת המכשיר

תגובה QUERY

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה QUERY.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

ביצוע תגובה

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה EXECUTE.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

התראות עם שגיאות

התראה יזומה

קטע הקוד הבא בפורמט JSON מראה איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בהתראה יזומה.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

תגובת המשך

קטע הקוד הבא בפורמט JSON מראה איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בתגובת המשך.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

רשימת שגיאות

השגיאות הבאות ייצרו את ה-TTS המשויך במכשיר.

 • aboveMaxLight פרסומותsDuration : זה יותר ממשך הזמן המקסימלי של שעה. כדאי לנסות שוב.
 • upperTimerDuration : אפשר להגדיר <device(s)> רק עד <time period>
 • actionNotAvailable : מצטערים, לא ניתן לעשות את זה כרגע.
 • actionUnavailablewhereOn : <device(s)> <is/are> פועל כרגע, לכן אין לי אפשרות לבצע שינויים.
 • already Armed : <device(s)> <is/are> כבר חמוש.
 • alreadyAtMax : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר לטמפרטורה המקסימלית.
 • alreadyAtMin : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר לטמפרטורה המינימלית.
 • alreadyClosed : <device(s)> <is/are> כבר סגור.
 • alreadysarmed : <device(s)> <is/are> כבר כבוי.
 • alreadyDocked : <device(s)> <is/are> כבר נמצא באביזר העגינה.
 • alreadyInState : <device(s)> <is/are> כבר נמצא במצב הזה.
 • כבר נעול : <device(s)> <is/are> כבר נעול.
 • alreadyOff : <device(s)> <is/are> כבר מושבת.
 • alreadyOn : <device(s)> <is/are> כבר מופעל.
 • alreadyOpen : <device(s)> <is/are> כבר פתוח.
 • already paused : <device(s)> <is/are> כבר מושהה.
 • alreadyStarted : <device(s)> <is/are> כבר התחיל.
 • alreadySstop : <device(s)> <is/are> כבר הופסק.
 • already Unlocked : <device(s)> <is/are> כבר נעול.
 • amviduousZoneName : מצטערים, <device(s)> לא מצליח לזהות לאיזה תחום התכוונת. צריך לוודא שלאזורים יש שמות ייחודיים ולנסות שוב.
 • amountAboveLimit : זה יותר ממה שתחום <device(s)> יכול לתמוך בו.
 • appLaunchנכשל : מצטערים, ההפעלה של <app name> ב-<device(s)> נכשלה.
 • ArmFailure : אי אפשר היה להפעיל את <device(s)>.
 • armLevelrequireded : לא ברור לי איזו רמה להגדיר את <device(s)>. אפשר לנסות לומר "Set <device(s)> to <low security>" או "Set <device(s)> to <high security>"
 • authFailure : לא הצלחתי להגיע אל <device(s)>. כדאי לבדוק את האפליקציה ולוודא שההגדרות של <device/devices> <is/are> מוגדרות.
 • bagFull : <device(s)> <has/have> <a full bag/full נבחרה>. צריך לרוקן את <it/them> ולנסות שוב.
 • belowMinimumLightEffectivesDuration : זה פחות ממשך הזמן המינימלי של 5 דקות. כדאי לנסות שוב.
 • belowMinimumTimerDuration : אי אפשר להגדיר <device(s)> לפרק זמן כל כך קצר. כדאי לנסות שוב.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • cancelArmingRestricted : סליחה, לא הצלחתי לבטל את הרצת המכשיר <device(s)>.
 • cancelTooLate : מצטערים, מאוחר מדי לבטל. במקום זאת, יש להשתמש ב-<device(s)> או באפליקציה.
 • channelSwitchנכשל : מצטערים, לא הצלחנו לעבור לערוץ <channel name>. אפשר לנסות שוב מאוחר יותר.
 • בעיית מטען : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <has/have> <a issuer issue/charger issues>.
 • CommandInsertנכשל : לא ניתן לעבד פקודות עבור <device(s)>.
 • olderסוללה : <device(s)> <has/have> <a כשהסוללה ריקה/סוללות מתות>.
 • degreesOutOfRange : המעלות המבוקשות לא נמצאות בטווח של <device(s)>.
 • deviceAlert שהוגדרהAssistance : <device(s)> <has/HAS> התראה פעילה ו <need(s)> את העזרה שלך.
 • deviceatExtremeTemperature : <device(s)> <is/are> ב-<an טמפרטורה קיצונית/טמפרטורות קיצוניות>.
 • deviceBusy : מצטערים, נראה ש-<device(s)> כבר עושה משהו כרגע.
 • deviceCharging : מצטערים, נראה של-<device(s)> אין אפשרות לבצע את הפעולה הזו כי (ha_shared.Itstheyre size=$item.devices.total_device_count) בטעינה.
 • deviceClogged : מצטערים, נראה ש-<device(s)> תקוע.
 • deviceCurrentDispening : <device(s)> כבר יוזם תוכן מסוים.
 • deviceDoorOpen : הדלת פתוחה ב-<device(s)>. יש לסגור אותה ולנסות שוב.
 • deviceHandleClosed : הכינוי סגור ב-<device(s)>. יש לפתוח אותו ולנסות שוב.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> נתקע.
 • deviceLidOpen : המכסה פתוח ב-<device(s)>. יש לסגור אותו ולנסות שוב.
 • deviceREQUIREDRepair : <device(s)> <need(s)> צריך לתקן. יש ליצור קשר עם סוכנות השירות המקומית.
 • deviceNotDocked : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <isn't/aren't> בעגינה. צריך לעגן את <it/them> ולנסות שוב.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are>לא זמין. כדאי לנסות להגדיר את <it/them> שוב.
 • deviceNotMounted : מצטערים, נראה ש-<device(s)> לא יכול לבצע את הפעולה הזו כי <it/they> <is/are> לא טעון.
 • deviceNotReady : <device(s)> <is/are>לא מוכן.
 • deviceStuck : <device(s)> <is/are> נתקע וזקוק לעזרה שלכם.
 • deviceTampered : מישהו חיבל ב-<device(s)> <has/have>.
 • deviceThermalShutdown : מצטערים, נראה ש-<device(s)> כבוי בגלל טמפרטורות קיצוניות.
 • DirectResponseOnlyUnReachable : <device(s)> <doesn/don't> תומך בשלט רחוק.
 • DisarmFailure : לא ניתן היה לכבות את הנשק החם <device(s)>.
 • DisreteOnlyOpenClose : מצטערים, ניתן לפתוח או לסגור את <device(s)> רק עד הסוף.
 • DispenseAmountAboveLimit : <device(s)> לא יכול להוציא כמות גדולה כל כך.
 • dispenseAmountBelowLimit : <device(s)> לא יכול להוציא סכום כל כך קטן.
 • DispenseAmountExceeded : ל-<device(s)> אין מספיק <dispense item> כדי לעשות את זה.
 • DispenseFractionalAmountNotSupported : <device(s)> לא יכול לנפק שברים מתוך <dispense item>.
 • DispenseFractionalUnitNotSupported : <device(s)> לא תומך בחלקים מהיחידה הזו עבור <dispense item>.
 • DispenseUnitNotSupported : הפרמטר <device(s)> לא תומך ביחידה הזו עבור <dispense item>.
 • floorClosedTooLong : עבר זמן מה מאז שהדלת ב-<device(s)> נפתחה. עליך לפתוח את הדלת, לוודא שיש משהו בפנים ולנסות שוב.
 • חירוםHeatOn : <device(s)> <is/are> במצב 'מקור חום לגיבוי', לכן צריך לכוונן את <it/they> ידנית.
 • faultyets : <device(s)> <has/have> <a סוללה פגומה/סוללות פגומות>.
 • לא ניתן לגשת לקומה : המכשיר <device(s)> לא זמין לחדר. צריך להעביר את <it/them> לקומה הנכונה ולנסות שוב.
 • functionNotNotSupported : למעשה, <device(s)> <doesn/don't> תומך בפונקציונליות הזו.
 • generic DispenseNotSupported : אני רוצה לדעת על מה היית רוצה לתת. צריך לנסות שוב עם שם הפריט.
 • HardError : סליחה, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר שלך לבית.
 • HardError : סליחה, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר שלך לבית.
 • inAutoMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב אוטומטי. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inAwayMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב 'אין מענה כרגע'. כדי לשלוט בתרמוסטט, עליך להעביר אותו באופן ידני למצב בית באמצעות האפליקציה Nest בטלפון, בטאבלט או במחשב.
 • inDryMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב יבש. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inEcoMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב eco. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מאוורר בלבד. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inHeatOrCool : <device(s)> <is/are>לא במצב חימום/קירור.
 • inHumidifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מכשיר אדים. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inOffMode : <device(s)> <is/are> מושבת כרגע. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר את <it/them> למצב אחר.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מטהר. כדי לשנות את הטמפרטורה, צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inSleepMode : <device(s)> <is/are> במצב שינה. אפשר לנסות שוב מאוחר יותר.
 • in SoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> שנמצא כרגע בעדכון תוכנה.
 • lockFailure : לא ניתן היה לנעול את <device(s)>.
 • lockState : <device(s)> <is/are> נעול כרגע.
 • lockToRange : הטמפרטורה הזו נמצאת מחוץ לטווח הנעול ב-<device(s)>.
 • Lowסוללה : <device(s)> <has/have> הסוללה חלשה.
 • maxSettingReached : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר להגדרה הגבוהה ביותר.
 • maxspeedReached : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר למהירות המקסימלית.
 • minSettingReached : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר להגדרה הנמוכה ביותר.
 • minspeedReached : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר למהירות המינימלית.
 • MonitoringServiceConnectionLost : <device(s)> <has/have> אבד את החיבור <its/their> לשירות המעקב.
 • מחייב קובץ מצורף : מצטערים, נראה שב-<device(s)> <is/are> חסר קובץ מצורף נדרש. צריך להחליף אותו ולנסות שוב.
 • needBin : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <is/are> חסר bin. צריך להחליף אותו ולנסות שוב.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> רפידות חדשות.
 • need SoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> עדכון תוכנה.
 • needWater : <device(s)> <need(s)> מים.
 • NetworkProfileNotRecognized : סליחה, איני מזהה '<network profile>' ב-<device(s)>.
 • networkspeedTestInProgress : כבר בדקתי את <network> <speed/speeds>>.
 • noAvailableApp : מצטערים, נראה שהאפליקציה <app name> לא זמינה.
 • noAvailableChannel : מצטערים, נראה שהערוץ <channel name> לא זמין.
 • noChannelSubscription : מצטערים, אין לך מינוי כרגע לערוץ <channel name>.
 • noTimerExists : מצטערים, נראה שלא הוגדרו טיימרים ב-<device(s)>.
 • לא נתמך : מצטערים, המצב הזה לא זמין עבור <device(s)>.
 • obstructionDetect : <device(s)> זוהה הפרעה.
 • אופליין , deviceonline : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <is/are>לא זמין כרגע.
 • onRequiresMode : צריך לציין את המצב שרוצים להפעיל.
 • ביטוי סיסמה שגוי : מצטערים, נראה שקוד האימות שגוי.
 • percentOutOfRange : מצטערים, לא ניתן להגדיר את <device(s)> ל-<percent>.
 • קוד אימות שגוי : (ביטוי סיסמה שגוי)
 • זוהה גשם : לא פתחתי את <device(s)> כי זוהה גשם.
 • rangeTooClose : המכשירים קרובים מדי לטווח חימום-קירור של <device(s)>. יש לבחור טמפרטורות רחוקות יותר.
 • relinkrequired : מצטערים, נראה שמשהו השתבש בחשבון שלך. צריך להשתמש באפליקציית Google Home או באפליקציית Assistant כדי לקשר מחדש את <device(s)>.
 • RemoteSetDisabled :
  • פרמטר אופציונלי errorCodeReason
  • currentlyArmed - מצטערים, מכיוון שהאבטחה כבר חוברה, עליך להשתמש ב-<device(s)> או באפליקציה כדי לבצע שינויים.
  • remoteUnlockNotAllowed - מצטערים, לא ניתן לבטל את הנעילה של <device(s)> מרחוק.
  • remoteControlOffהפעולה הזו מושבתת כרגע. יש להפעיל את השלט הרחוק ב <device(s)> ולנסות שוב.
  • childSafetyModeActive - הפעולה הזו מושבתת עבור <device(s)> כשמצב בטיחות הילדים פועל.
 • roomOnIfOtherFloors : ל-<device(s)> אין גישה לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • SafetyShutOff : <device(s)> <is/are> במצב Safety Shut-Off (כיבוי בטיחות), לכן צריך לכוונן את <it/they> ידנית.
 • scennotBeApply : מצטערים, לא ניתן להפעיל את <device(s)>.
 • SecurityRestriction : <device(s)> <has/have> הגבלת אבטחה.
 • SoftwareUpdateNotAvailable : מצטערים, אין עדכון תוכנה זמין ב-<device(s)>.
 • startRequiresTime : לשם כך, צריך לציין כמה זמן רוצים להפעיל את <device(s)>.
 • stillCoolingDown : <device(s)> <is/are> עדיין מתקרר.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> עדיין בשלבי הכנה.
 • streamלא זמין : מצטערים, נראה שהשידור לא זמין כרגע ב-<device(s)>.
 • סטרימינג לא ניתן להפעלה : מצטערים, לא ניתן להפעיל את השידור מ-<device(s)> כרגע.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <an tank/Empty tanks>. צריך למלא את <it/them> ולנסות שוב.
 • targetAl alreadyReached : מצטערים, נראה שהטמפרטורה כבר השתנתה.
 • timerValueOutOfRange : לא ניתן להגדיר את הפרמטר <device(s)> לפרק הזמן הזה.
 • מדי ניסיונות שנכשלו : מצטערים, יותר מדי ניסיונות כושלים. עליך לעבור לאפליקציה של המכשיר כדי להשלים את הפעולה.
 • transientError : מצטערים, משהו השתבש בשליטה על <device(s)>. אפשר לנסות שוב.
 • off , deviceTurnedOff : <device(s)> <is/are> כבוי כרגע.
 • CouldToFindDevice : לא הצלחתי לאתר את <device(s)>.
 • UnknownFoodPreset : <device(s)> לא תומך בהגדרה הקבועה מראש של מזון (הזנה קבועה מראש).
 • UnlockFailure : הנעילה של <device(s)> נכשלה.
 • unpausableState : לא ניתן להשהות את <device(s)> כרגע.
 • userCancelated : OK
 • valueOutOfRange : לא ניתן להגדיר את <device(s)> לטמפרטורה הזו.

חריגים

צריך להחזיר חריג כשיש בעיה או התראה שמשויכת לפקודה. הפקודה יכולה להצליח או להיכשל.

אם הפקודה הצליחה (סטטוס = 'הצלחה'), דווחו על חריגים באמצעות התכונה StatusReport (למכשירים שאינם היעד), או על ידי החזרת ערך exceptionCode מתאים (למכשיר היעד).

לדוגמה, אם מסך המוך של המייבש מלא, המשתמש עדיין יכול להפעיל את המייבש, אבל כדאי להזהיר אותו לגבי המצב הזה. באופן דומה, כשרמת הטעינה של הסוללה במכשיר נמוכה והיא לא ריקה, אפשר להריץ פקודה אבל לציין שהסוללה במכשיר חלשה.

אם הפקודה נכשלת בגלל חריגים, הסטטוס צריך להיות 'EXCEPTIONS'. צריך לדווח על החריגים באמצעות התכונה StatusReport.

חריג ללא חסימה (הצלחה) לגבי מכשיר היעד

הדוגמה הזו מיועדת לנעילת הדלת:

רמת הטעינה של הסוללה במנעול הדלת הקדמית נמוכה. מתבצעת נעילה של הדלת הקדמית.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

חריג ללא חסימה (הצלחה) לגבי מכשיר אחר באמצעות דוח סטטוס

הדוגמה הזו מתייחסת לריקוד של מערכת אבטחה: אוקיי, המערכת מפעילה את מערכת האבטחה. החלון הקדמי פתוח.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

חריג לחסימה של מכשיר אחר באמצעות StatusReport

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

רשימת חריגים

החריגים הבאים יפיקו את ה-TTS המשויך במכשיר.

 • bagFull : <device(s)> <has/have> <a full bag/full נבחרה>. צריך לרוקן את <it/them> ולנסות שוב.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • זוהה פחמן חד-חמצני : הפחמן החד-חמצני זוהה ב <שם הבית>.
 • deviceatExtremeTemperature : <device(s)> <is/are> ב-<an טמפרטורה קיצונית/טמפרטורות קיצוניות>.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> נתקע.
 • deviceMoved : <device(s)> <was/were> הועבר.
 • deviceOpen : <device(s)> <is/are> פתוח.
 • deviceTampered : מישהו חיבל ב-<device(s)> <has/have>.
 • deviceUnPlugged : <device(s)> <is/are> לא מחובר.
 • לא ניתן לגשת לקומה : המכשיר <device(s)> לא זמין לחדר. צריך להעביר את <it/them> לקומה הנכונה ולנסות שוב.
 • HailureFailure : <device(s)> <has/have> בעיית חומרה.
 • in SoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> שנמצא כרגע בעדכון תוכנה.
 • isBypassed : <device(s)> <is/are> עצרת כרגע.
 • Lowסוללה : <device(s)> <has/have> הסוללה חלשה.
 • motionDetected : <device(s)> <detect(s)> תנועה.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> רפידות חדשות.
 • need SoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> עדכון תוכנה.
 • needWater : <device(s)> <need(s)> מים.
 • NetworkJammingDetected : החיבור לרשת הביתית אל <device(s)> לא פועל כמו שצריך.
 • noIssuesReported : <device(s)> לא דווחו בעיות.
 • roomOnIfOtherFloors : ל-<device(s)> אין גישה לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • runCycleFinished : <device(s)> <has/דינמי> סיים לפעול.
 • SecurityRestriction : <device(s)> <has/have> הגבלת אבטחה.
 • זוהה עשן : זוהה עשן ב <house name>.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <an tank/Empty tanks>. צריך למלא את <it/them> ולנסות שוב.
 • using mobileBackup : <device(s)> <is/are> באמצעות גיבוי סלולרי.
 • WaterLeakDetected : <device(s)> <detect(s)> נזילת מים.