מדריך למתקני האכלה של חיות מחמד לבית חכם

action.devices.types.PETFEEDER - אינטראקציות עם מתקני האכלה לחיות מחמד עשויות לכלול חלוקת מזון או מים לחיות מחמד בכמויות שונות ובהגדרות קבועות מראש.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את הסמל של 'מתקן האכלה לחיות מחמד', וכן כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-800 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: הכלי פשוט להאכלת חיות מחמד

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'כלי הזנה לחיות מחמד', על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.PETFEEDER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Dispense"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple pet feeder"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportedDispenseItems": [
      {
       "item_name": "cat_food_key",
       "item_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Cat food",
          "Kibble"
         ]
        }
       ],
       "supported_units": [
        "OUNCES",
        "CUPS"
       ],
       "default_portion": {
        "amount": 1,
        "unit": "CUPS"
       }
      }
     ],
     "supportedDispensePresets": [
      {
       "preset_name": "cat_meal_key",
       "preset_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Normal meal",
          "Dinner"
         ]
        }
       ]
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "dispenseItems": [
     {
      "itemName": "cat_food_key",
      "amountRemaining": {
       "amount": 6,
       "unit": "CUPS"
      },
      "amountLastDispensed": {
       "amount": 2.5,
       "unit": "CUPS"
      },
      "isCurrentlyDispensing": false
     }
    ]
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

מוציאים

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Dispense.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Dispense",
        "params": {
         "amount": 1,
         "unit": "CUPS",
         "item": "cat_food_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "dispenseItems": [
      {
       "itemName": "cat_food_key",
       "amountRemaining": {
        "amount": 5,
        "unit": "CUPS"
       },
       "amountLastDispensed": {
        "amount": 1,
        "unit": "CUPS"
       },
       "isCurrentlyDispensing": true
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.