מדריך לברזים לבית חכם

action.devices.types.FAUCET – ברזים אפשר לפזר נוזלים בכמויות שונות ובהגדרות קבועות מראש. לברזים יכולים להיות כמה מצבים, ולכל מצב יש הגדרות שקשורות אליו. מזהים אלה ספציפיים לברז ומפוענחים באופן כללי.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל ברז וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-800 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: ברז פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'ברז' נפוץ, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.FAUCET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Dispense",
     "action.devices.traits.TemperatureControl",
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple faucet"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportedDispenseItems": [
      {
       "item_name": "water_key",
       "item_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Water"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Agua"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Eau"
         ]
        }
       ],
       "supported_units": [
        "TEASPOONS",
        "TABLESPOONS",
        "FLUID_OUNCES",
        "CUPS",
        "PINTS",
        "QUARTS",
        "GALLONS",
        "MILLILITERS",
        "LITERS",
        "DECILITERS"
       ],
       "default_portion": {
        "amount": 2,
        "unit": "CUPS"
       }
      }
     ],
     "supportedDispensePresets": [
      {
       "preset_name": "cat_water_bowl_key",
       "preset_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Cat water bowl",
          "Cat water dish",
          "Cat water cup"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Plato de agua para gato",
          "Bebedero para gato"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Bol d'eau de chat",
          "Bac \u00e0 eau pour chat",
          "Tasse d'eau de chat"
         ]
        }
       ]
      }
     ],
     "temperatureRange": {
      "minThresholdCelsius": 25,
      "maxThresholdCelsius": 100
     },
     "temperatureUnitForUX": "F"
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": false,
    "temperatureSetpointCelsius": 30,
    "dispenseItems": [
     {
      "itemName": "water_key",
      "amountLastDispensed": {
       "amount": 2.5,
       "unit": "CUPS"
      },
      "isCurrentlyDispensing": false
     }
    ]
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

מוציאים

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Dispense.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Dispense",
        "params": {
         "amount": 1,
         "unit": "CUPS",
         "item": "water_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "dispenseItems": [
      {
       "itemName": "water_key",
       "amountLastDispensed": {
        "amount": 1,
        "unit": "CUPS"
       },
       "isCurrentlyDispensing": true
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

SetTemperature

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.TemperatureControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetTemperature",
        "params": {
         "temperature": 65
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "temperatureSetpointCelsius": 65
    }
   }
  ]
 }
}

OnOff

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.