การควบคุมด้วยการสัมผัส

ใน Smart Display ที่มี Google Assistant, ใน Google Assistant app และใน Google Home app (GHA) ผู้ใช้จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในบ้านได้ด้วยอินเทอร์เฟซแบบกราฟิก ซึ่งอาจเป็นแถบเลื่อนสำหรับควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิ หรือปุ่มสำหรับเปิดและปิดไฟ การควบคุมด้วยการสัมผัสเหล่านี้จะช่วยเสริมคำสั่งเสียง

การควบคุมเหล่านี้จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติ คุณไม่ต้องดำเนินการพัฒนา

Smart Display ที่มี Google Assistant

ในจออัจฉริยะที่มี Assistant การควบคุมด้วยการสัมผัส จะอิงตามลักษณะเฉพาะที่อุปกรณ์รองรับ

มุมมองแบบเต็มหน้าจอ

รูปภาพนี้แสดงการควบคุมด้วยการสัมผัสสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิจากมุมมองเต็มหน้าจอใน Smart Display ที่มี Google Assistant
ภาพที่ 1: การควบคุมด้วยการสัมผัสเพื่อควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิ จากมุมมองแบบเต็มหน้าจอของ Smart Display

มุมมองแบบเรียงชิดกัน

รูปภาพนี้แสดงการควบคุมด้วยการสัมผัสสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิจากมุมมองไทล์บน Smart Display ที่มี Google Assistant
ภาพที่ 2: การควบคุมด้วยการสัมผัสสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิจากมุมมองที่เรียงต่อกันของจออัจฉริยะที่มี Assistant

ลักษณะที่รองรับ

ประเภทอุปกรณ์ที่รองรับ

อุปกรณ์ทุกประเภท (ยกเว้น Scene) มีไอคอนแสดงอยู่ข้างๆ การควบคุมด้วยการสัมผัสที่เชื่อมโยงกับลักษณะที่รองรับซึ่งอุปกรณ์นั้นใช้งาน

รูปภาพนี้แสดงไอคอนสําหรับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิใน Smart Display ที่มี Google Assistant
ภาพที่ 3: ไอคอนสำหรับอุปกรณ์ตัวควบคุมอุณหภูมิบน Smart Display ที่มี Assistant

หากอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ลักษณะที่รองรับ ตัวยึดตำแหน่งจะแสดงแก่ผู้ใช้ที่แนะนำให้ใช้การควบคุมด้วยเสียง

รูปภาพนี้แสดงตัวยึดตำแหน่งที่แสดงสำหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะที่ไม่รองรับ
ภาพที่ 4: ตัวยึดตำแหน่งสำหรับอุปกรณ์ที่มีลักษณะที่ไม่รองรับใน Smart Display ที่ใช้ Assistant

แอป Google Assistant

รูปภาพนี้แสดงการควบคุมด้วยการสัมผัสสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิในห้องโถง
ภาพที่ 5: การควบคุมด้วยการสัมผัสใน Assistant app เพื่อ ควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิ

ลักษณะที่รองรับ

ประเภทอุปกรณ์ที่รองรับ

แอป Google Home

รูปภาพนี้แสดงการควบคุมด้วยการสัมผัสสำหรับการควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิ
ภาพที่ 6: การควบคุมด้วยการสัมผัสใน GHA เพื่อควบคุมอุณหภูมิของตัวควบคุมอุณหภูมิ

ลักษณะที่รองรับ

ประเภทอุปกรณ์ที่รองรับ