چک لیست توسعه ابر به ابر

توسعه دهید

1. احراز هویت را تنظیم کنید.

2. تحقق خود را برای پردازش مقاصد به روز کنید.

آزمایش و آزمایش میدانی

3. قبل از ارسال گواهی Works with Google Home (WWGH) ادغام های Cloud-to-cloud خود را آزمایش کنید .

4. در صورت نیاز، با اشتراک‌گذاری Action خود با سایر کاربران، یک آزمایش میدانی انجام دهید.

5. هر گونه خطای ادغام دیگر را با استفاده از Google Home Analytics عیب یابی کنید.

بهبودها

6. یکپارچگی خود را با ویژگی های اختیاری و پیشرفته افزایش دهید.

گواهی و راه اندازی

7. برای گواهینامه WWGH و راه اندازی Action خود آماده شوید.