Akıllı ev işlemlerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek için yeni adres olan Google Home Geliştirici Merkezi'ne hoş geldiniz. Not: Actions Console'da işlem oluşturmaya devam edersiniz.
Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Akıllı Ev Modları Özellik Şeması

action.devices.traits.Modes: Bu özellik cihazın mevcut tüm modlarını ve modlara özgü ayarlarını kapsar.

Bu özellik, her iki mod için mod ve ayarların isteğe bağlı olduğu ve her cihaz veya cihaz türüne özgü olduğu, rastgele sayıda "n-way" moduna sahip tüm cihazlara aittir. Her modda birden fazla olası ayar vardır ancak aynı anda yalnızca bir ayar seçilebilir; kurutma makinesi aynı anda "hassas", "normal" ve "ağır" modda olamaz. Yalnızca açılıp kapatılabilen bir ayar, Geçişler özelliğine aittir.

Örneğin, bir çamaşır makinesinin yük boyutu ve sıcaklığıyla ilgili ayarları olabilir. Birbirinden bağımsız oldukları için ikisi de mod olur, ancak her biri aynı anda yalnızca tek bir durumda olabilir. Kullanıcı, makinenin sıcaklığını soğuğa ayarla gibi bir komutla açık şekilde sıcaklık gibi bir mod ayarlayabilir.

Bazı modlar "sıralı"dır ve "yukarı/aşağı", "artırma"/azaltma ifadeleriyle de ayarlanabilir. Örneğin, yükleme boyutu (küçük, orta, büyük) ve sıcaklık açıkça sıralanmıştır (sıcaklığın diğer cihazlarda olduğu gibi sayısal

Bu özellik, kullanıcıların ayarlayabileceği bir veya daha fazla bağımsız modu kapsar. Genel olarak bu modlar, diğer cihaz davranışlarının bağlantısı kaldırılan işlevlerde kullanılmalıdır. Cihazın kendisini açma veya kapatma gibi bağlantılı davranışlar daha spesifik özellikler (örneğin, TemperatureSettings özelliğindeki thermostatMode) kullanmalıdır.

Cihaz ÖZELLİKLERİ

Bu özelliğe sahip cihazlar, SYNC işleminin bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri bildirebilir. SYNC niyetlerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Özellikler Tür Açıklama
availableModes Dizi

Zorunludur.

Kullanılabilir modların listesi.

[item, ...] Nesne

Kullanılabilir mod.

name Dize

Zorunludur.

Komutların ve durumların kullanılacağı modun dahili adı. Kullanıcı dostu olmayan bu bilgiler tüm dillerde paylaşılır.

name_values Dizi

Zorunludur.

Desteklenen her dilde modun eş anlamlıları.

[item, ...] Nesne

Belirli bir dildeki modun eş anlamlıları.

name_synonym Dizi

Zorunludur.

Modun eş anlamlıları. Bu listedeki ilk dize, söz konusu dildeki düzeyin standart adı olarak kullanılır.

[item, ...] Dize

Eş anlamlı adı.

lang Dize

Zorunludur.

Dil kodu (ISO 639-1). Desteklenen dilleri inceleyin.

settings Dizi

Zorunludur.

Bu mod için desteklenen ayarlar.

[item, ...] Nesne

Desteklenen ayar.

En az 2 öğe gereklidir.

setting_name Dize

Zorunludur.

Komut ve durumlarda kullanılacak mod ayarının dahili adı. Kullanıcı dostu olmayan bu bilgiler tüm dillerde paylaşılır.

setting_values Dizi

Zorunludur.

Ayarın, desteklenen her dilde eş anlamlıları.

[item, ...] Nesne

Belirli bir dildeki ayarın eş anlamlıları.

setting_synonym Dizi

Zorunludur.

Ayarın eş anlamlıları. Bu listedeki ilk dize, söz konusu dildeki düzeyin standart adı olarak kullanılır.

[item, ...] Dize

Eş anlamlı adı.

lang Dize

Zorunludur.

Dil kodu (ISO 639-1). Desteklenen dilleri inceleyin.

ordered Boole

(Varsayılan: false)

Bu politika doğru değerine ayarlanırsa ayarların/dizinin sırası (artış) için artış/azalış mantığıyla ilgili ek dil bilgisi uygulanır.

commandOnlyModes Boole

(Varsayılan: false)

Cihazın tek yönlü (true) veya iki yönlü (false) iletişimin kullanılmasını destekleyip desteklemediğini belirtir. Cihaz, bu özellik için bir QUERY amacına veya rapor durumuna yanıt vermiyorsa bu özelliği "true" olarak ayarlayın.

queryOnlyModes Boole

(Varsayılan: false)

Cihaz yalnızca sorgu yürütmeyi destekliyorsa gereklidir. Bu özellik, cihazın yalnızca durum bilgisi için sorgulanıp sorgulanamayacağını ve kontrol edilemeyeceğini gösterir.

Örnekler

Birden fazla mod ve ayara sahip cihaz.

{
 "availableModes": [
  {
   "name": "load_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "load",
      "size",
      "load size"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "small_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "small",
        "half"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "medium_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "medium",
        "normal"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "large_load",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "large",
        "full"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": true
  },
  {
   "name": "temp_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "temperature",
      "temp"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "hot_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "hot",
        "white"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "warm_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "warm",
        "color"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "cold_temp",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "cold",
        "delicate"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": false
  }
 ]
}

Yalnızca komut modları olan cihaz.

{
 "availableModes": [
  {
   "name": "light_mode",
   "name_values": [
    {
     "name_synonym": [
      "light",
      "lighting"
     ],
     "lang": "en"
    }
   ],
   "settings": [
    {
     "setting_name": "day_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "day",
        "bright"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "night_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "night",
        "dark"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    },
    {
     "setting_name": "reading_light",
     "setting_values": [
      {
       "setting_synonym": [
        "reading",
        "ambiant"
       ],
       "lang": "en"
      }
     ]
    }
   ],
   "ordered": false
  }
 ],
 "commandOnlyModes": true,
 "queryOnlyModes": false
}

Cihaz durumu

Bu özelliğe sahip cihazlar, QUERY işleminin bir parçası olarak aşağıdaki durumları bildirebilir. QUERY niyetlerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Eyaletler Tür Açıklama
currentModeSettings Nesne

Zorunludur.

Anahtar olarak cihazın modunun name, mevcut değerin ise setting_name değerini girerek anahtar/değer çifti.

<string> Dize

Şu anda setting_name.

Örnekler

Cihaz hangi modda?

{
 "currentModeSettings": {
  "load_mode": "small_load",
  "temp_mode": "cold_temp"
 }
}

Cihaz FTC'leri

Bu özelliğe sahip cihazlar, EXECUTE işleminin bir parçası olarak aşağıdaki komutlara yanıt verebilir. EXECUTE niyetlerini işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amaç karşılama bölümüne bakın.

action.devices.commands.SetModes

Mod ayarlarını güncelleyin.

Parametreler

Parametreler Tür Açıklama
updateModeSettings Nesne

Zorunludur.

Değer olarak cihazın modu name, yeni setting_name ise anahtar/değer çifti.

<string> Dize

Yeni setting_name.

Örnekler

Büyük yüke ayarlayın.

{
 "command": "action.devices.commands.SetModes",
 "params": {
  "updateModeSettings": {
   "load_mode": "large_load"
  }
 }
}

Örnek sözler

de-DE

 • Stelle den Staubsauger auf Ruhemodus

en-US

 • set the vacuum to energy saver mode

es-ES

 • pon la lavadora en modo frío

fr-FR

 • mets l'aspirateur en silencieux

hi-IN

 • वैक्यूम पर कार्पेट मोड लगाएं

it-IT

 • imposta l'aspirapolvere su silenzioso

ja-JP

 • 掃除機 静音 モードに設定して

ko-KR

 • 세탁기 세탁량 많음 으로 설정해

pt-BR

 • acionar a função autolimpeza do aspirador
 • ligar o modo de aquecimento

Cihaz HATALARI

Hataların ve istisnaların tam listesini inceleyin.