Hatalar ve istisnalar

Bu dokümanda, akıllı ev cihazları için resmi olarak desteklenen hatalar ve istisnalar listelenmektedir. Lütfen bu hata ve istisna kodlarını amaç yanıtında veya uygulamalarda uygulayın. Böylece Google Asistan, son kullanıcıları belirli bir komut veya cihaz durumuyla ilgili sorunlar hakkında uyarır. Yanıtta yanlış biçimlendirme veya errorCode varsa Google Asistan, kullanıcılara genel bir hata mesajı verir. Örneğin, "Maalesef cihaz şu anda kullanılamıyor."

Hatalar

Bir sorun, yürütme veya sorgu isteğinin başarısız olmasına neden olduğunda hata kodu döndürmeniz gerekir. Örneğin, bir kapı kilidi sıkıştıysa ve kilitlenemiyorsa ya da kilidi açılamıyorsa kullanıcıya bu durumla ilgili bir hata döndürülmelidir.

Hata kodları cihaz düzeyinde veya genel düzeyde eklenebilir. Örneğin, bir kullanıcının tek bir sağlayıcıdan birçok ışığı varsa ve bir merkez tarafından kontrol ediliyorsa kullanıcı tüm ışıklarını kapatmak istediğinde sağlayıcı, tek bir ışık çevrimdışıysa cihaz düzeyinde bir hata, tüm merkezi çevrimdışıysa ve hiçbir ışık kontrol edilemediyse küresel düzeyde bir hata döndürebilir. Tüm cihazlar çevrimdışıysa global veya cihaz düzeyinde hatalar arasında fark yoktur. Bir cihaz çevrimdışıyken deviceOffline hata kodunu döndürseniz bile reportState içinde {"online": false} durumunu bildirmeniz gerekir.

Özet olarak:

 • Genel düzeyde hata: Yanıttaki tüm cihazlar aynı hataya sahip
 • Yerel düzeyde hata: Hatalı ve başarılı örnekler içeren karma yanıt

Genel düzeyde hatalar

Aşağıdaki JSON snippet'inde, QUERY veya EXECUTE yanıtında genel düzeydeki hataları nasıl döndürdüğünüz gösterilmektedir.

Merkezden dolayı deviceOffline adlı global düzeyde hataya örnek olarak çevrimdışı gösterilebilir:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Merkezden dolayı inSoftwareUpdate adlı global düzeyde hataya ilişkin bir örnek güncelleniyor:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Cihaz düzeyinde hatalar

QUERY yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'i, QUERY yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl döndürdüğünüzü gösterir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

Yürüt

Aşağıdaki JSON snippet'i, HARİÇ TUT yanıtında cihaz düzeyindeki hataları nasıl döndürdüğünüzü gösterir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

Hatalı bildirimler

Proaktif bildirim

Aşağıdaki JSON snippet'inde, proaktif bir bildirimle cihaz düzeyindeki hataları nasıl bildirebileceğiniz gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

Takip yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'i, takip yanıtında cihaz düzeyindeki hataları nasıl raporlayacağınızı gösterir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

Hata listesi

Aşağıdaki hatalar, ilişkili TTS'yi cihazda oluşturur.

 • AbovemaximumLightEffectsDuration : Bu, maksimum 1 saatten uzun. Lütfen tekrar deneyin.
 • AbovemaximumZamanlayıcıDuration : <device_(s)> öğesini en fazla <time period> ayarlayabilirim
 • actionNotNot : Maalesef şu anda bunu yapamıyorum.
 • actionKullanmaya Devam Ediyor : <device(s)> <is/are> şu anda çalışıyor. Bu nedenle herhangi bir değişiklik yapamıyorum.
 • zaten etkin : <device(s)> <is/are> önceden etkinleştirilmiş.
 • zatenAtMax : <device(s)> <is/are> zaten maksimum sıcaklığa ayarlanmış.
 • zatenAtMin : <device(s)> <is/are> minimum sıcaklığa zaten ayarlanmış.
 • zaten kapatıldı : <device(s)> <is/are> kapalı.
 • zaten devre dışı bırakıldı : <cihaz(lar)> <is/are> zaten devre dışı bırakıldı.
 • zaten yerleştirildi : <cihazlar>> zaten <is/are> yuvaya yerleştirildi.
 • zatenInState : <device(s)> <is/are> bu durumda olur.
 • zaten Kilitli : <cihazlar>> <is/are> zaten kilitli.
 • zaten kapalı : <cihaz(lar)> <is/are> zaten kapalı.
 • zaten Açık : <device(s)> <is/are> zaten açıktır.
 • alreadyOpen : <device(s)> <is/are> zaten açıktır.
 • Zaten duraklatıldı : <device(s)> <is/are> duraklatıldı.
 • Başlatıldı : <device(s)> <is/are> zaten başlamıştır.
 • zaten durduruldu : <cihazlar>> <is/are> zaten durdu.
 • zaten kilidi açılmış : <device(s)> <is/are> kilidi zaten açıktır.
 • ambiguousZoneName : Maalesef <device(s)> hangi bölgeyi söylediğinizi anlayamıyor. Bölgelerinin adlarının benzersiz olduğundan emin olup tekrar deneyebilirsin.
 • amountAboveLimit : Bu, <cihazların> destekleyebileceğinden daha fazla.
 • appLaunchFailed : Maalesef <device name> cihazında <app name> başlatılamadı.
 • ArmFailure : <device(s)> etkinleştirilemedi.
 • armLevel Needed : <device(s)> seviyesini hangi seviyeye ayarlayacağımı tam anlayamadım. "<Cihazları> <düşük güvenlik> olarak ayarla" veya "<cihazları>> <yüksek güvenlik> olarak ayarla" demeyi deneyin
 • authFailure : <device(s)> cihazına erişemiyorum. <device/devices> cihazınızın <is/are> tam olarak ayarlandığından emin olmak için uygulamayı kontrol etmeyi deneyin.
 • bagFull : <cihazlar>> <tam/çantalar> <tam çanta/çantalar>. Lütfen <it/the> sırtını boşaltın ve tekrar deneyin.
 • minimumLLEffectsDuration : Bu, minimum 5 dakikadan kısadır. Lütfen tekrar deneyin.
 • MinimumZamanlayıcıSüresi : <cihazları> bu kadar kısa süre için ayarlayamıyorum. Lütfen tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> (<tam bin/full bins>)
 • cancelArmingRestricted : Maalesef <device(s)> cihazları devre dışı bırakamadım.
 • İptalTooLate : Maalesef iptal etmek için çok geç. Bunun yerine <cihaz(lar)> veya uygulamayı kullanın.
 • channelSwitchFailed : Maalesef <channel name> adlı kanala geçilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • şarj cihazı sorunu : Maalesef <cihazlar> > <şarj cihazı/şarj cihazı sorunları > var/gösterilmektedir>.
 • CommandInsertFailed : <device(s)> için komutlar işlenemiyor.
 • deadPil : <cihazlar>> <ölü pil/ölü piller>.
 • Derece Derecesi : İstenen dereceler <cihazlar> için aralık dışında.
 • deviceAlertrequireAssistance : <device(s)> etkin bir uyarıya <sahiptir/sahiptir> ve yardımınıza <need(s)> ihtiyaç duyar.
 • deviceAtExtremeTemperature : <device(s)> <is aşırı derece/aşırı sıcaklıklarda> <is/are>.
 • deviceBusy : Maalesef <device(s)> şu anda zaten bir işlem yapıyor.
 • deviceCharging : Maalesef <device(s)> cihazları bu işlemi yapamıyor gibi görünüyor (ha_shared.ItsSizere size=$item.devices.total_device_count) şarj oluyor.
 • deviceClogged : Maalesef <device(s)> tıkanmış.
 • deviceCurrentlyDdispensing : <device(s)> şu anda zaten bir şeyler çıkarıyor.
 • deviceDoorOpen : Kapı <device(s)> üzerinde açık. Lütfen kapıyı kapatıp tekrar deneyin.
 • deviceHandleClosed : Herkese açık kullanıcı adı <device(s)> cihazında kapalı. Lütfen açıp tekrar deneyin.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> jam'dir.
 • deviceLidOpen : <device(s)> cihazının kapağı açık. Lütfen kapatıp tekrar deneyin.
 • deviceREQUIREDRepair : <device(s)> <Onarılması gerekenler>>. Yerel hizmet temsilcisiyle iletişim kurman gerek.
 • deviceNotDocked : Maalesef <cihazlar>> yuvaya yerleştirilmemiş <değil mi/kalmıyor>. Lütfen <it/the> yuvasına yerleştirin ve tekrar deneyin.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are> kullanılamaz. <it/theme> özelliğini tekrar ayarlamayı deneyebilirsin.
 • deviceNotMounted : Maalesef, <device> cihazları> <is/are> ekli olmadığı için bunu yapamıyor.
 • deviceNotReady : <device(s)> <is/are> (hazır değil).
 • deviceStuck : <device(s)> <is/are> takıldı ve yardımınıza ihtiyaç duyuyor.
 • cihaz üzerinde değişiklik yapıldı : <device(s)> <öğe üzerinde değişiklik yapılmış/yapılmış>.
 • deviceThermalShutdown : Maalesef <cihazlar> aşırı derecede ısınarak kapanmış.
 • DirectResponseOnlyUnreachable : <device(s)>, uzaktan kumandayı <destekleyemez/desteklemez>.
 • disarmFailure : <device(s)> devre dışı bırakılamadı.
 • diskreteOnlyOpenClose : Maalesef <cihazlar> yalnızca tamamen açılabilir veya kapatılabilir.
 • dispenseAmountAboveLimit : <device(s)> çok fazla şey çıkaramaz.
 • dispenseAmountUnderLimit : <device(s)> bu kadar az şey çıkmaz.
 • dispenseAmountRemainingBeyonded : <device(s)> öğesinde bunu yapmak için yeterli <dispense item> yok.
 • dispenseFractionalAmountNotSupported : <device(s)>, <dispense item> parçalarını çıkaramaz.
 • dispenseFractionalUnitNotSupported : <device(s)>, <dispense item> için söz konusu birimin kesirlerini desteklemez.
 • dispenseUnitNotSupported : <device(s)>, <dispense item> için bu birimi desteklemez.
 • gateClosedTooLong : <device(s)> üzerindeki kapı bir süredir açılmamış. Kapağı açıp içeride bir şey olduğundan emin olup tekrar deneyebilirsin.
 • acil durumHeatOn : <cihazlar>> Acil Durum Isıtması Modu'nda <is/are>, bu nedenle <it/Mod> özelliğinin elle ayarlanması gerekir.
 • arızalı Pil : <cihazlar> <hatalı> <hatalı pil/hatalı piller>.
 • floorUlaşılamıyor : <device(s)> bu odaya erişemez. Lütfen <it/em> alanlarınızı doğru kata götürüp tekrar deneyin.
 • FunctionsNotSupported : Aslında, <device(s)> bu işlevi <desteklemez/desteklemez>.
 • generalDispenseNotSupported : Neyi çıkarmak istediğinizi bilmem gerekiyor. Lütfen öğenin adıyla tekrar deneyin.
 • HardError : Maalesef bir sorun oluştu ve ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • HardError : Maalesef bir sorun oluştu ve ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • inAutoMode : <device(s)> <is/are> şu anda otomatik moda ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inAwayMode : <device(s)> <is/are> şu anda dışarıda moduna ayarlı. Termostatını kumanda etmek için bir telefon, tablet veya bilgisayardaki Nest uygulaması aracılığıyla termostatı manuel olarak evde moduna geçirmen gerekir.
 • inDryMode : <device(s)> <is/are> şu anda kuru moda ayarlanır. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • eEcoMode : <device(s)> <is/are> şu anda eko moduna ayarlanır. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> şu anda yalnızca fan moduna ayarlanır. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inHeatOrCool : <cihazlar>> ısıtma/soğutma modunda değil.
 • HumidifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda nemlendirici moduna geçer. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • InOffMode : <device(s)> şu anda <is/are> kapalı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/emem> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda arıtma moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/em> seçeneğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • Uyku Modu : <cihaz(lar)> <is/are> uyku modunda. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • inSoftwareUpdate : <device>(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesinde bulunuyor.
 • lockFailure : <cihazlar>> kilitlenemedi.
 • lockState : <device(s)> <is/are> şu anda kilitlidir.
 • lockToRange : Söz konusu sıcaklık <cihazlarda> kilitli aralığın dışında.
 • pil düzeyi : <cihaz(lar) > pili az <olur/değildir.
 • maxSettingsReached : <device(s)> <is/are> (en yüksek ayar) değerine sahiptir.
 • maxSpeedReached : <device(s)> <is/are> maksimum hıza zaten ayarlanmış.
 • minSettingsReached : <device(s)> <is/are> (en düşük ayar) değerine sahiptir.
 • minSpeedReached : <device(s)> <is/are> zaten minimum hıza ayarlanmış.
 • MonitoringServiceConnectionLost : <cihazlar> >, izleme hizmetiyle<is//> bağlantısı<kaybetti/kaybetti.
 • NeedEk : Maalesef <cihazlar>> için gerekli bir ek <is/are> eksik. Yerine takıp tekrar deneyebilirsin.
 • needBin : Maalesef <device(s)> cihazının bir sepeti eksik <is/are>. Yerine takıp tekrar deneyebilirsin.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> pad'ler
 • için Yazılım Güncellemesi : <cihaz(lar)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • ihtiyaç su : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkProfileNotRecognized : Maalesef <device(s)> cihazında "<network profile>" cihazını tanımıyorum.
 • networkSpeedTestInProcess : <network> <speed/speeds>> özelliğini zaten test ediyorum.
 • noavailableApp : Maalesef <uygulama adı> kullanılamıyor.
 • noavailableChannel : Maalesef <channel name> adlı kanal kullanılamıyor.
 • noChannelSubscription : Maalesef şu anda <channel name> kanalına abone değilsiniz.
 • noZamanlayıcıExists : Maalesef <cihaz(lar)da> ayarlanmış bir zamanlayıcı yok.
 • NotSupported : Maalesef bu mod <device(s)> cihazlarında kullanılamıyor.
 • obstructionDetect : <device(s)> bir engel algıladı.
 • çevrimdışı , deviceOffline : Maalesef <device(s)> cihazları <is/are> kullanılamıyor.
 • onrequiresMode : Lütfen açmak istediğiniz modu belirtin.
 • Parola Yanlış : Maalesef bu PIN yanlış.
 • percentOutOfRange : Maalesef <cihazları >> <yüzde> olarak ayarlayamıyorum.
 • pinFalse : (passwordFalse)
 • yağmur algılandı : Yağmur algılandığı için <cihaz(lar)> öğesini açmadım.
 • rangeTooClose : Söz konusu değerler, <cihazlar> için Isıtma-Soğutma aralığı için çok yakın değerlerdir. Daha uzak sıcaklıklar seçin.
 • relinkRequired : Maalesef hesabınızda bir sorun oluştu. <Cihazları> yeniden bağlamak için lütfen Google Home veya Asistan Uygulamanızı kullanın.
 • Uzak SetDevre Dışı :
  • İsteğe bağlı parametre errorCodeReason
  • currentlyArmed - Maalesef güvenlik zaten kurulduğundan değişiklik yapmak için <cihazları> veya uygulamayı kullanmanız gerekir.
  • remoteUnlockNotAllowed - Maalesef <cihazların> kilidini uzaktan açamıyorum.
  • remoteControlOff - Bu işlem şu anda devre dışı. Lütfen <cihaz(lar)da uzaktan kumandayı etkinleştirip tekrar deneyin.
  • childSafetyModeActive - Bu işlem, çocuk güvenliği modu etkinken <cihaz(lar)> için devre dışı bırakılır.
 • odaOnFarklı Tabanlar : <cihazlar>>, farklı katlarda oldukları için bu odalara erişemiyor.
 • safetyShutoff : <device(s)> (Güvenlik) Kapatma Modu'nda<is/are > olduğundan<it/Bunlar> manuel olarak ayarlanır.
 • sahneCannotBeUygulamalı : Maalesef <cihazlar> uygulanamıyor.
 • securityRestriction : <device(s)> , bir güvenlik kısıtlamasına <sahiptir/sahiptir>.
 • softwareUpdateNotavailable : Maalesef <device(s)> cihazında kullanılabilir yazılım güncellemesi yok.
 • startrequiresTime : Bunu yapmak için <device(s)> cihazını ne kadar çalıştırmak istediğinizi söylemeniz gerekiyor.
 • stillCoolingDown : <cihaz(lar)> <is/are> soğumaya devam ediyor.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> ısınmaya devam eder.
 • streamKullanılamıyor : Maalesef akış şu anda <cihazlarda> kullanılamıyor.
 • streamUnplayable : Maalesef akışı şu anda <device(s)> cihazından oynatamıyorum.
 • tankBoş : <cihaz(lar)> <has/have> <boş tank/boş tanklar>. Lütfen <it/terem> doldurun ve tekrar deneyin.
 • targetAlreadyReached : Maalesef bu değer zaten geçerli sıcaklığa karşılık geliyor.
 • zamanlayıcıValueOutOfRange : <device(s)> bu süreye ayarlanamaz.
 • ÇokÇok sayıda Başarısız Deneme Sayısı : Maalesef çok fazla sayıda başarısız deneme yapıldı. Bu işlemi tamamlamak için lütfen cihazınızın uygulamasına gidin.
 • transientError : Maalesef <cihazlar>> kontrol edilirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
 • turnoff , deviceTurnedOff : <device(s)> şu anda <is/are> kapalı.
 • cannotToLocateDevice : <device(s)> cihazını bulamadım.
 • unknownFoodPreset : <device(s)> bu yemekle ilgili hazır ayarı desteklemiyor.
 • UnlockFailure : <device(s)> cihazının kilidi açılamadı.
 • unpausableState : <device(s)> şu anda duraklatılamaz.
 • userCancelled : tamam
 • valueOutOfRange : <device(s)> bu sıcaklığa ayarlanamaz.

İstisnalar

Bir komutla ilişkili sorun veya uyarı olduğunda istisna döndürmeniz gerekir. Komut başarılı veya başarısız olabilir.

Komut başarılı olduysa (durum = "SUCCESS"), StatusReport özelliğini kullanarak (hedef dışındaki cihazlar için) veya uygun bir exceptionCode (hedef cihaz için) döndürerek istisnaları bildirin.

Örneğin, kurutucu tüy ekranı doluysa kullanıcı yine de kurutma makinesini başlatabilir ancak bu durum hakkında uyarmak isteyebilirsiniz. Benzer şekilde, boş olmayan ve cihazın boşta kaldığı bir komut çalıştırabilirsiniz, ancak cihazın pilinin az olduğunu bildirmeleri gerekir.

Komut, istisnalar nedeniyle başarısız olursa durum "EXCEPTIONS" olmalıdır ve istisnalar, StatusReport özelliği kullanılarak bildirilmelidir.

Hedef cihazla ilgili engelleyici olmayan istisna (BAŞARILI)

Bu örnek, kapıyı kilitlemek içindir:

Ön kapı kilidinin pili az. Ön kapı kilitleniyor.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

Durum Raporu'nu kullanan başka bir cihaz için engellemeyen istisna (SUCCESS)

Bu örnek bir güvenlik sistemini etkinleştirmek içindir: Tamam, güvenlik sistemini etkinleştiriyoruz. Ön pencere açık.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

StatusReport'u kullanarak başka bir cihazla ilgili istisnayı engelleme

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

İstisna listesi

Aşağıdaki istisnalar, cihazda ilişkili TTS'yi oluşturur.

 • bagFull : <cihazlar>> <tam/çantalar> <tam çanta/çantalar>. Lütfen <it/the> sırtını boşaltın ve tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> (<tam bin/full bins>)
 • karbonMonoksit Algılandı : <house name> içinde karbonmonoksit algılandı.
 • deviceAtExtremeTemperature : <device(s)> <is aşırı derece/aşırı sıcaklıklarda> <is/are>.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> jam'dir.
 • devicemove : <device(s)> <was/were> taşındı.
 • deviceOpen : <device(s)> <is/are> açıktır.
 • cihaz üzerinde değişiklik yapıldı : <device(s)> <öğe üzerinde değişiklik yapılmış/yapılmış>.
 • deviceUnplugged : <device(s)> <is/are> takılı değil.
 • floorUlaşılamıyor : <device(s)> bu odaya erişemez. Lütfen <it/em> alanlarınızı doğru kata götürüp tekrar deneyin.
 • donanımFailure : <cihaz(lar)> > bir donanım sorununa <sahip/sahiptir>.
 • inSoftwareUpdate : <device>(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesinde bulunuyor.
 • Atlandı : <device(s)> <is/are> atlanır.
 • pil düzeyi : <cihaz(lar) > pili az <olur/değildir.
 • motion Algılandı : <cihaz(lar)> <detect(s)> hareket.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> pad'ler
 • için Yazılım Güncellemesi : <cihaz(lar)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • ihtiyaç su : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkJammingDetected : <device(s)> cihazlarına yönelik ev ağı bağlantısı düzgün çalışmıyor.
 • noIssuesReported : <device(s)> herhangi bir sorun bildirmedi.
 • odaOnFarklı Tabanlar : <cihazlar>>, farklı katlarda oldukları için bu odalara erişemiyor.
 • RunCycleFinished : <device(s)> <şunu yaptı/yaptı>.
 • securityRestriction : <device(s)> , bir güvenlik kısıtlamasına <sahiptir/sahiptir>.
 • smokeDetected : <house name> içinde duman algılandı.
 • tankBoş : <cihaz(lar)> <has/have> <boş tank/boş tanklar>. Lütfen <it/terem> doldurun ve tekrar deneyin.
 • Hücresel Yedekleme kullanarak : <cihazlar>> hücresel yedeklemeyi <is/are> kullanır.
 • waterLeakDetected : <device(s)> < su sızıntısını tespit eder.