Akıllı ev işlemlerinin nasıl geliştirileceğini öğrenmek için yeni adres olan Google Home Geliştirici Merkezi'ne hoş geldiniz. Not: Actions Console'da işlem oluşturmaya devam edersiniz.

Hatalar ve istisnalar

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bu dokümanda, akıllı ev cihazları için resmi olarak desteklenen hatalar ve istisnalar listelenmektedir. Lütfen belirli bir komut veya cihaz durumuyla ilgili sorunlar konusunda Google Asistan'ın son kullanıcıları uyarması için amaçlanan yanıtta ya da bildirimlerde bu hata ve istisna kodlarını kullanın. Yanıtta yanlış biçimlendirme veya errorCode varsa Google Asistan kullanıcılara genel bir hata mesajı verir, örneğin, "Maalesef cihaz şu anda kullanılamıyor."

Hatalar

Bir sorun, yürütme veya sorgu isteğinin başarısız olmasına neden olduğunda hata kodu döndürmeniz gerekir. Örneğin, bir kapı kilidi sıkıştıysa ve kilitlenemiyor ya da kilidi açılamıyorsa bu durum hakkında kullanıcıya bir hata döndürülmelidir.

Hata kodları cihaz düzeyinde veya genel düzeyde eklenebilir. Örneğin, kullanıcı bir sağlayıcıdan gelen çok sayıda ışık varsa ve bu merkez bir merkez tarafından kontrol ediliyorsa kullanıcı tüm ışıklarını kapatmak istediğinde, tek bir ışık çevrimdışıysa sağlayıcı cihaz düzeyinde hata, tüm merkezi çevrimdışıysa ve ışıklar kontrol edilemiyorsa genel düzeyde hata döndürebilir. Tüm cihazlar çevrimdışıysa genel düzeyde veya cihaz düzeyinde hatalar arasında fark yoktur. Bir cihaz çevrimdışıyken deviceOffline hata kodunu döndürseniz bile reportState'te {"online": false} durumunu bildirmeniz gerekir.

Özet olarak:

 • Genel düzeyde hata: Yanıttaki tüm cihazlar aynı hataya sahip
 • Yerel düzeyde hata: hata ve başarı durumlarıyla karışık yanıt

Genel düzeyde hatalar

Aşağıdaki JSON snippet'inde, QUERY veya EXECUTE yanıtında genel düzeyde hataları nasıl döndürdüğünüz gösterilmektedir.

Merkezden kaynaklanan küresel düzeyde hata deviceOffline örneği:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Merkez nedeniyle inSoftwareUpdate düzeyindeki genel hata örneği güncelleniyor:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

Cihaz düzeyinde hatalar

QUERY yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'inde, QUERY yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl döndüreceğiniz gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

YürütME yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'inde, EXECUTE yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl döndüreceğiniz gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

Hatalı bildirimler

Proaktif bildirim

Aşağıdaki JSON snippet'inde, proaktif bildirimde cihaz düzeyindeki hataları nasıl bildireceğiniz gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

Takip yanıtı

Aşağıdaki JSON snippet'inde, takip yanıtında cihaz düzeyinde hataları nasıl bildirebileceğiniz gösterilmektedir.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

Hata listesi

Aşağıdaki hatalar cihazda ilişkili TTS'yi oluşturur.

 • AboveMaxLightEffectsduration : Bu, maksimum süre olan 1 saatten fazla. Lütfen tekrar deneyin.
 • AboveMinuteZamanlayıcıSüresi : Yalnızca <device_time> için <time period> ayarlayabilirim
 • actionNotAvailable : Maalesef şu anda bunu yapamıyorum.
 • actionWithWithRunRun : <device(s)> <is/are> şu anda çalışır. Bu nedenle, herhangi bir değişiklik yapamıyorum.
 • Zaten silahlandırılmış : <cihaz(lar)> <is/are> zaten etkinleştirilmiş.
 • zatenAtMax : <device(s)> <is/are> zaten maksimum sıcaklığa ayarlanmış.
 • zaten AtAt : <device(s)> <is/are> zaten minimum sıcaklığa ayarlı.
 • zaten kapalı : <device(s)> <is/are> zaten kapalı.
 • Zaten devre dışı bırakıldı : <cihaz(lar)> <is/are> zaten etkisiz hale getirilmiş.
 • Zaten yuvaya yerleştirilmiş : <cihaz(lar)> <is/are> zaten yuvaya yerleştirildi.
 • zaten InState : <device(s)> <is/are> bu durumda.
 • zaten kilitli : <cihazlar>> <is/are> zaten kilitli.
 • zaten kapalı : <device(s)> <is/are> zaten kapalı.
 • zaten Açık : <device(s)> <is/are> zaten açık.
 • zaten açık : <device(s)> <is/are> zaten açık.
 • zaten duraklatıldı : <cihaz(lar)> <is/are> zaten duraklatıldı.
 • zaten Başlatıldı : <device(s)> <is/are> zaten başladı.
 • Zaten Durduruldu : <device(s)> <is/are> durduruldu.
 • zaten Kilitli : <cihaz(lar)> <is/are> kilidi zaten açıktır.
 • ambiguousZoneName : Üzgünüz, <device(s)> hangi bölgeyi söylediğinizi anlayamıyor. Bölgelerinin adlarının benzersiz olduğundan emin olup tekrar deneyebilirsin.
 • amountAboveLimit : Bu, <device(s)> cihazlarının destekleyebileceğinden daha fazla.
 • applaunchFailed : Maalesef <device name> uygulaması <device(s)> cihazında başlatılamadı.
 • armFailure : <device(s)> etkinleştirilemedi.
 • ArmLevel Needed : <device(s)> cihazının hangi seviyeye ayarlanması gerektiğinden emin değilim. "<cihazları> <düşük güvenlik> olarak ayarla" veya "<cihazları>> <yüksek güvenlik> olarak ayarla" demeyi deneyin
 • authFailure : <device(s)> cihazlarına erişemiyorum. <device/devices> <is/are> cihazınızın tamamen ayarlandığından emin olmak için uygulamayı kontrol etmeyi deneyin.
 • bagFull : <device(s)> <hassalı/mevcut> <bagaj/çantalar>. Lütfen <to/bagla> öğelerini boşaltın ve tekrar deneyin.
 • minimumMinimumLightEffectsduration : Bu, 5 dakikalık minimum süreden daha az. Lütfen tekrar deneyin.
 • MinimumZamanlayıcıSüresi : <device(s)> cihazını bu kadar kısa süreye ayarlayamıyorum. Lütfen tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • cancelArmingRestricted : Maalesef <device(s)> cihazının gerçekleştirilmesini iptal edemedim.
 • cancelTooLate : Maalesef iptal etmek için çok geç. Bunun yerine <device(s)> veya uygulamayı kullanın.
 • channelSwitchFailed : Maalesef <channel name> kanalına geçilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • şarj cihazı sorunu : Maalesef <cihazlar>> <şarj cihazı sorunu/şarj cihazı sorunları> var.
 • CommandInsertFailed : <device(s)> için komutlar işlenemiyor.
 • şarjı bitmiş : <cihaz(lar)> <hafızaya/sahiptir> <bir pilin bitmesine neden olur>.
 • dereceOutOfRange : İstenen dereceler <cihaz(lar)> için aralık dışında.
 • deviceUyarıGerekirse : <cihaz(lar)> etkin bir uyarıya <sahiptir/ihtiyaç vardır> ve yardımınıza <ihtiyaç duyar>>.
 • deviceAtExtremeTemperature : <cihazlar>> <aşırı sıcaklıkta/aşırı sıcaklıklarda> <is/are>.
 • deviceBusy : Maalesef <device(s)> cihazları şu anda zaten bir şeyler yapıyor.
 • deviceCharging : Maalesef <device(s)> cihazları bu işlemi yapamıyor. Bunun nedeni (ha_shared.ItsItre size=$item.devices.total_device_count) şarj olmasıdır.
 • deviceClogged : Maalesef <device(s)> tıkanmış.
 • deviceCurrentlyDdispensing : <device(s)> şu anda zaten bir şeyler çıkarıyor.
 • deviceDoorOpen : Kapı <device(s)> üzerinde açık. Lütfen kapıyı kapatıp tekrar deneyin.
 • deviceHandleClosed : Herkese açık kullanıcı adı <device(s)> üzerinde kapalı. Lütfen açıp açın ve tekrar deneyin.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> jam'dir.
 • deviceLidOpen : Kapak <device(s)> üzerinde açık. Lütfen kapatıp tekrar deneyin.
 • device NeedRepair : <device(s)> <Onarım gerekli>. Yerel hizmet temsilcisiyle iletişim kurman gerek.
 • deviceNotDocked : Maalesef cihaz <cihazları>> <yerlenmiyor/> değil. Lütfen yuvaya yerleştirip tekrar deneyin.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are> kullanılamaz. <it/theem> oluşturmayı tekrar deneyebilirsiniz.
 • deviceNotMounted : <device/Mom> santrale bağlı olmadığı için maalesef bunu yapamıyor.
 • deviceNotReady : <device(s)> <is/are> (hazır değil)
 • deviceStuck : <device(s)> <is/are> takıldı ve yardımınıza ihtiyaç duyuyor.
 • Cihaz üzerinde oynanmış : <cihaz(lar)> < etkileşimde bulunuldu/
 • deviceThermalShutdown : Maalesef cihaz <device(s)> aşırı derecede ısınarak kapanmış.
 • directResponseOnlyUnreachable : <device(s)> uzaktan kumandayı <destekleyemez/desteklemez>.
 • disarmFailure : <device(s)> devre dışı bırakılamadı.
 • diskreteOnlyOpenClose : Maalesef <cihazlar> yalnızca tamamen açılabilir veya kapatılabilir.
 • dispenseAmountAboveLimit : <device(s)> sistemi bu kadar büyük ölçekli bir iş çıkaramaz.
 • dispenseAmountUnderLimit : <device(s)> bu kadar az şey çıkmaz.
 • dispenseAmountRemainingOvered : <device(s)> öğesinde bunu yapmak için yeterli <dispense öğesi> yok.
 • dispenseFractionalAmountNotSupported : <device(s)>, <dispense item> miktarının miktarını kesemez.
 • dispenseFractionalUnitNotSupported : <device(s)>, bu birimin <dispense item> öğesi için kesirli ölçülerini desteklemez.
 • dispenseUnitNotSupported : <device(s)> birimi, <dispense item> için söz konusu birimi desteklemez.
 • gateClosedTooLong : <device(s)> cihazındaki kapı bir süredir açılmamış. Kapağı açıp içeride bir şey olduğundan emin olup tekrar deneyebilirsin.
 • acil durumHeatOn : <cihazlar>> Acil Durum Isıtması Modu'nda <is/are>. Bu nedenle <it/it> cihazının manuel olarak ayarlanması gerekir.
 • arızalı Pil : <cihazlar> <hatalı pil/hatalı piller>. <hatalı>.
 • tabana ulaşılamıyor : <cihaz(lar)> bu odaya erişemez. Lütfen <it/theem> yerinizi doğru kata taşıyın ve tekrar deneyin.
 • FunctionsNotSupported : Aslında <cihazlar>> bu işlevi <desteklemez/desteklemez>.
 • generalDispenseNotSupported : Ne tür bir ürün çıkarmak istediğinizi öğrenmem gerekiyor. Lütfen öğenin adıyla tekrar deneyin.
 • HardError : Maalesef bir sorun oluştu ve ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • HardError : Maalesef bir sorun oluştu ve ev cihazınızı kontrol edemiyorum.
 • inAutoMode : <device(s)> <is/are> (otomatik mod) olarak ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inAwayMode : <device(s)> <is/are> şu anda dışarıda moduna ayarlı. Termostatını kontrol etmek için telefon, tablet veya bilgisayardaki Nest uygulaması aracılığıyla termostatı manuel olarak ev moduna geçirmen gerekir.
 • inDryMode : <cihazlar>> <is/are> şu anda kurutma moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inEcoMode : <device(s)> <is/are> şu anda ekonomik moda ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> şu anda yalnızca fan moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inHeatOrCool : <device(s)> <is/are> (ısı/soğutma modunda değil).
 • inHumidifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda nemlendirici moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • InOFFMode : <device(s)> <is/are> kapalı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/the> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> şu anda arıtma moduna ayarlı. Sıcaklığı değiştirmek için <it/it> özelliğini farklı bir moda geçirmen gerekir.
 • insleepMode : <device(s)> <is/are> (uyku modunda). Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
 • inSoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesidir.
 • lockFailure : <device(s)> kilitlenemedi.
 • LockState : <device(s)> <is/are> şu anda kilitli.
 • lockToRange : Bu sıcaklık, <device(s)> cihazlarında kilitli aralığın dışında.
 • pil seviyesi düşük : <cihaz(lar)> pili <yok/var>.
 • maxSetReached : <device(s)> <is/are> (en yüksek ayar) olarak zaten belirlenmiştir.
 • maxSpeedReached : <device(s)> <is/are> (maksimum hız) zaten maksimum hıza ayarlanmış.
 • minSetReached : <device(s)> <is/are> (en düşük ayar) olarak ayarlanmış durumda.
 • minSpeedReached : <device(s)> <is/are> (minimum hız) olarak belirlenmiştir.
 • MonitoringServiceConnectionLost : <cihazlar>>, izleme hizmetiyle <its/the> bağlantısı kaybetti <#/ve>.
 • NeedEk : Maalesef <cihazlar>> <is/are> gerekli bir eke sahip değil. Yerine takıp tekrar deneyin.
 • NeedBin : Maalesef <device(s)> <is/are> kutusunda bölme yok. Yerine takıp tekrar deneyin.
 • NeedPads : <device(s)> <need(s)> pad'ler.
 • NeedSoftwareUpdate : <cihaz(lar)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • gerekiyorWater : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkProfileNotRecognized : Maalesef <device(s)> cihazında "<network profile>" adlı cihazı tanımıyorum.
 • networkSpeedTestInİlerleme : Zaten <network> <speed/speeds>> ağını test ediyorum.
 • noAvailableApp : Maalesef <app name> kullanılamıyor.
 • noAvailableChannel : Maalesef <channel name> adlı kanal kullanılamıyor.
 • noChannelSubscription : Maalesef şu anda <channel name> kanalına abone değilsiniz.
 • noZamanlayıcıExists : Maalesef <device(s)> cihazlarında ayarlanmış herhangi bir zamanlayıcı yok.
 • NotSupported : Maalesef bu mod <device(s)> cihazlarında kullanılamaz.
 • obblockionDetected : <device(s)> bir engel algıladı.
 • çevrimdışı , deviceOffline : Maalesef <device(s)> cihazı <is/are> olarak kullanılamıyor.
 • onrequiresMode : Lütfen hangi modu açmak istediğinizi belirtin.
 • parola yanlış : Maalesef bu PIN yanlış.
 • percentOutOfRange : Maalesef <device(s)> cihazını <percent> olarak ayarlayamıyorum.
 • pinFalse : (passthreadfalse)
 • rainDetect : Yağmur tespit edildiği için <device(s)> cihazını açmadım.
 • rangeTooClose : Bunlar, <device(s)> cihazları için Isıtma-Soğutma aralığı için çok yakın değerler. Birbirine daha uzak sıcaklıklar seçin.
 • relinkRequired : Maalesef hesabınızda bir sorun var. <device(s)> cihazlarını yeniden bağlamak için Google Home veya Asistan uygulamanı kullanabilirsin.
 • RemoteSetdisabled :
  • İsteğe bağlı parametre errorCodeReason
  • currentlyArmed - Maalesef güvenlik önceden ayarlanmış olduğu için değişiklik yapmak için <device(s)> veya uygulamayı kullanmanız gerekiyor.
  • remoteUnlockNotAllowed - Maalesef <cihazların> kilidini uzaktan açamıyorum.
  • remoteControlOff - Bu işlem şu anda devre dışı. Lütfen <cihaz(lar)da uzaktan kumandayı etkinleştirip tekrar deneyin.
  • childSafetyModeActive - Çocuk güvenliği modu etkinken <cihaz(lar)> için bu işlem devre dışı bırakılır.
 • odaOnFarklıAvro : <cihaz(lar)> farklı katlarda oldukları için bu odalara erişemiyor.
 • securityShutOff : <device(s)> cihazları Güvenlik Kapatma Modu'nda <is/are>. Bu nedenle manuel olarak<</>> ayarlama yapmaları gerekir.
 • sahneCannotBeApply : Maalesef <cihazlar> uygulanamıyor.
 • securityRestriction : <device(s)> ile ilgili bir güvenlik kısıtlaması <with/have> var.
 • softwareUpdateNotAvailable : Maalesef <device(s)> cihazında kullanılabilir yazılım güncellemesi yok.
 • startrequiresTime : Bunu yapmak için <device(s)> cihazını ne kadar süreyle çalıştırmak istediğinizi söylemeniz gerekiyor.
 • stillCoolingDown : <device(s)> <is/are> soğumaya devam ediyor.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> ısınmaya devam ediyor.
 • streamKullanılamıyor : Maalesef akış şu anda <device(s)> cihazında kullanılamıyor.
 • streamingUnplayable : Maalesef şu anda <device(s)> cihazlarından canlı yayını oynatamıyorum.
 • tankempty : <device(s)> <has/have> (boş tank/boş tank)>. Lütfen <it/the> doldurun ve tekrar deneyin.
 • target ortağı zaten var : Maalesef bu değer zaten geçerli sıcaklık.
 • zamanlayıcıValueOutOfRange : <device(s)> bu süreye ayarlanamaz.
 • Too ManyFailedExperiments : Maalesef çok fazla başarısız deneme oldu. Bu işlemi tamamlamak için lütfen cihazınızın uygulamasına gidin.
 • transientError : Maalesef <cihaz(lar)> kontrol edilirken bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin.
 • turnOff , deviceTurnedOff : <device(s)> <is/are> kapalı.
 • cannotToLocateDevice : <device(s)> cihazını bulamadım.
 • bilinmeyen FoodPreset : <device(s)> bu yemekle ilgili hazır ayarı desteklemiyor.
 • lockFailure : <device(s)> cihazının kilidi açılamadı.
 • unpausableState : <device(s)> şu anda duraklatılamaz.
 • userCanceled : tamam
 • valueOutOf : <cihaz(lar)> o sıcaklığa ayarlanamaz.

İstisnalar

Bir komutla ilgili sorun veya uyarı olduğunda bir istisna döndürmeniz gerekir. Komut başarılı veya başarısız olabilir.

Komut başarılı olursa (durum = "SUCCESS"), StatusReport özelliğini kullanarak (hedef dışındaki cihazlar için) veya uygun bir exceptionCode (hedef cihaz için) döndürerek istisnalar bildirin.

Örneğin, kurutucu tüy kalem ekranı doluysa kullanıcı yine de kurutma makinesini başlatabilir, ancak kullanıcıyı bu durum hakkında uyarmak isteyebilirsiniz. Benzer şekilde, cihazın pili boşken pili bitse bile bir komut çalıştırabilirsiniz, ancak cihazın pilinin azaldığını bildirmelisiniz.

Komut, istisnalar nedeniyle başarısız olursa durum "EXCEPTIONS" olmalıdır ve istisnalar StatusReport özelliği kullanılarak bildirilmelidir.

Hedef cihazla ilgili engelleyici olmayan istisna (SUCCESS)

Bu örnek, kapıyı kilitlemek içindir:

Ön kapı kilidinin pili az. Ön kapı kilitleniyor.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

Durum Raporu'nu kullanan başka bir cihazla ilgili engelleyici olmayan istisna (SUCCESS)

Bu örnek, bir güvenlik sisteminin etkinleştirilmesi içindir: Tamam, güvenlik sistemini etkinleştiriyoruz. Ön pencere açık.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

StatusReport kullanarak başka bir cihazla ilgili istisnayı engelleme

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

İstisna listesi

Aşağıdaki istisnalar cihazda ilişkili TTS'yi oluşturur.

 • bagFull : <device(s)> <hassalı/mevcut> <bagaj/çantalar>. Lütfen <to/bagla> öğelerini boşaltın ve tekrar deneyin.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • karbonMonoksit Algılandı : <house name> adında karbonmonoksit algılandı.
 • deviceAtExtremeTemperature : <cihazlar>> <aşırı sıcaklıkta/aşırı sıcaklıklarda> <is/are>.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> jam'dir.
 • deviceMove : <device(s)> <was/were> (taşındı/yüklendi)
 • deviceOpen : <device(s)> <is/are> açık.
 • Cihaz üzerinde oynanmış : <cihaz(lar)> < etkileşimde bulunuldu/
 • deviceUnplugged : <device(s)> <is/are> ayrımı yok.
 • tabana ulaşılamıyor : <cihaz(lar)> bu odaya erişemez. Lütfen <it/theem> yerinizi doğru kata taşıyın ve tekrar deneyin.
 • donanımFailure : <cihaz(lar)> bir donanım sorununa <sahip/sahip>.
 • inSoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> şu anda yazılım güncellemesidir.
 • ispassed : <device(s)> <is/are> atlanıyor.
 • pil seviyesi düşük : <cihaz(lar)> pili <yok/var>.
 • motionDetect : <device(s)> <detect(s)> motion.
 • NeedPads : <device(s)> <need(s)> pad'ler.
 • NeedSoftwareUpdate : <cihaz(lar)> <need(s)> yazılım güncellemesi.
 • gerekiyorWater : <device(s)> <need(s)> su.
 • networkJammingDetected : <device(s)> cihazlarına yönelik ev ağı bağlantısı düzgün çalışmıyor.
 • noISSUEsReported : <device(s)> herhangi bir sorun bildirmedi.
 • odaOnFarklıAvro : <cihaz(lar)> farklı katlarda oldukları için bu odalara erişemiyor.
 • RunCycleFinished : <device(s)> <has/have> koşusu tamamlandı.
 • securityRestriction : <device(s)> ile ilgili bir güvenlik kısıtlaması <with/have> var.
 • smokeDetected : <house name> içinde duman algılandı.
 • tankempty : <device(s)> <has/have> (boş tank/boş tank)>. Lütfen <it/the> doldurun ve tekrar deneyin.
 • Hücresel Yedekleme kullanılarak : <cihazlar>> hücresel yedeklemeyi <is/are> kullanır.
 • suLeakAlgılandı : <cihazlar> > su sızıntısı <algıladı.