Akıllı Ev Sıcaklık Ayarı Özellik Şeması

action.devices.traits.TemperatureSetting - Bu özellik hem sıcaklık noktasını hem de modları işlemeyi kapsar.

Cihaz ATTRIBUTES

Bu özelliğe sahip cihazlar, SYNC işleminin bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri bildirebilir. SYNC amaçlarını işleme hakkında daha fazla bilgi için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Özellikler Type Açıklama
availableThermostatModes

Zorunludur.

Bu cihazın destekleyebileceği termostat modlarını açıklar.

Aşağıdakilerden birini destekler:
0 String

Kullanımdan kaldırıldı

Bu cihaz tarafından desteklenen modların virgülle ayrılmış listesi. Yeni entegrasyonlar bu özelliğin Array biçimini kullanmalıdır.

1 Dizi

Bu cihaz tarafından desteklenen modların listesi.

[item, ...] String

Desteklenen modun adı.

Desteklenen değerler:

off
Isıtma/Soğutma etkinliği devre dışı
heat
Cihaz ısıtmayı destekliyor
cool
Cihaz soğutma özelliğini destekliyor
on
Cihazın önceki modunu geri yükleyin. on modu, tasarımdan dolayı cihazın önceki modunu geri yüklemek için kullanıldığı için mod seçim ekranında görünmez.on
heatcool
Isıtma/soğutma hedefini aralık olarak kullanma
auto
Sıcaklık, bir programla veya öğrenilen bir davranışla ayarlanmış otomatik mod
fan-only
Isıtma/soğutma etkinliği olmadan çalışan fan
purifier
Temizleme modu
eco
Enerji tasarrufu modu
dry
Kuru modu
thermostatTemperatureRange Nesne

Bu cihaz için desteklenen sıcaklık aralığını belirten iki kayan değer içerir (santigrat derece).

minThresholdCelsius Number

Zorunludur.

Sıcaklık aralığının minimum eşiği.

maxThresholdCelsius Number

Zorunludur.

Sıcaklık aralığının maksimum eşiği.

thermostatTemperatureUnit String

Zorunludur.

Cihazın varsayılan olarak ayarlandığı görüntüleme birimi. Google, sıcaklık birimini görüntüleme birimini kullanarak bildirir.

Desteklenen değerler:

C
F
bufferRangeCelsius Number

(Varsayılan: 2)

heatcool modu destekleniyorsa derece-ısı-soğutma ayar noktaları arasındaki minimum ofseti belirtir.

commandOnlyTemperatureSetting Boole

(Varsayılan: false)

Cihazın tek yönlü (doğru) veya iki yönlü (yanlış) iletişimi destekleyip desteklemediğini belirtir. Cihaz, bu özellik için bir QUERY amacına veya Rapor Durumuna yanıt veremezse bu özelliği doğru olarak ayarlayın.

queryOnlyTemperatureSetting Boole

(Varsayılan: false)

Cihaz yalnızca sorgu yürütmeyi destekliyorsa gerekir. Bu özellik, cihazın yalnızca durum bilgisi için sorgulanıp sorgulanamayacağını ve kontrol edilemediğini gösterir.

Örnekler

Ayrı ısıtma ve soğutma özelliğini destekleyen termostat cihazı

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "F"
}

Yalnızca komutlu termostat cihazı

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "C",
 "commandOnlyTemperatureSetting": true,
 "queryOnlyTemperatureSetting": false
}

Cihaz STATUS

Bu özelliğe sahip varlıklar, QUERY işlemi kapsamında aşağıdaki durumları bildirebilir. QUERY amaçlarını işleme hakkında daha fazla bilgi için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Eyaletler Type Açıklama
activeThermostatMode String

Cihazın, availableThermostatModes listesinden etkin durumda modu. Şu anda hiçbir mod etkin değilse none olarak ayarlayın.

Desteklenen değerler:

none
Etkin mod yok
off
Isıtma/Soğutma etkinliği devre dışı
heat
Cihaz ısıtmayı destekliyor
cool
Cihaz soğutma özelliğini destekliyor
on
Cihazın önceki modunu geri yükleyin. on modu, tasarımdan dolayı cihazın önceki modunu geri yüklemek için kullanıldığı için mod seçim ekranında görünmez.on
heatcool
Isıtma/soğutma hedefini aralık olarak kullanma
auto
Sıcaklık, bir programla veya öğrenilen bir davranışla ayarlanmış otomatik mod
fan-only
Isıtma/soğutma etkinliği olmadan çalışan fan
purifier
Temizleme modu
eco
Enerji tasarrufu modu
dry
Kuru modu
targetTempReachedEstimateUnixTimestampSec Integer

Hedef sıcaklığın ulaşacağı tahmini süreyi temsil eden zaman damgası.

thermostatHumidityAmbient Number

Cihaz tarafından destekleniyorsa ortam neminin göreli seviyesini gösterir.

Aşağıdaki öğelerden birini içerir:
0 Nesne

Sabit belirlenmiş nokta için eyaletler.

thermostatMode String

Zorunludur.

availableThermostatModes listesinden cihazın mevcut modu.

Desteklenen değerler:

off
Isıtma/Soğutma etkinliği devre dışı
heat
Cihaz ısıtmayı destekliyor
cool
Cihaz soğutma özelliğini destekliyor
on
Cihazın önceki modunu geri yükle
heatcool
Isıtma/soğutma hedefini aralık olarak kullanma
auto
Sıcaklık, bir programla veya öğrenilen bir davranışla ayarlanmış otomatik mod
fan-only
Isıtma/soğutma etkinliği olmadan çalışan fan
purifier
Temizleme modu
eco
Enerji tasarrufu modu
dry
Kuru modu
thermostatTemperatureAmbient Number

Zorunludur.

Mevcut gözlemlenen sıcaklık ( santigrat derece).

thermostatTemperatureSetpoint Number

Zorunludur.

Mevcut sıcaklık derecesi (tek hedef) ( santigrat derece).

1 Nesne

Puan aralığı aralığı için eyaletler.

thermostatMode String

Zorunludur.

availableThermostatModes listesinden cihazın mevcut modu.

Desteklenen değerler:

off
Isıtma/Soğutma etkinliği devre dışı
heat
Cihaz ısıtmayı destekliyor
cool
Cihaz soğutma özelliğini destekliyor
on
Cihazın önceki modunu geri yükle
heatcool
Isıtma/soğutma hedefini aralık olarak kullanma
auto
Sıcaklık, bir programla veya öğrenilen bir davranışla ayarlanmış otomatik mod
fan-only
Isıtma/soğutma etkinliği olmadan çalışan fan
purifier
Temizleme modu
eco
Enerji tasarrufu modu
dry
Kuru modu
thermostatTemperatureAmbient Number

Zorunludur.

Mevcut gözlemlenen sıcaklık ( santigrat derece).

thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Zorunludur.

heatcool modundaysa bir aralık için geçerli yüksek nokta.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Zorunludur.

heatcool modunda bir aralık için geçerli düşük nokta.

Örnekler

Mevcut cihaz sıcaklığı nedir?

{
 "activeThermostatMode": "cool",
 "thermostatMode": "cool",
 "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

Mevcut cihaz sıcaklığı nedir?

{
 "activeThermostatMode": "none",
 "thermostatMode": "heatcool",
 "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
 "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

Cihaz Komisyonları

Bu özelliğe sahip cihazlar, EXECUTE işleminin bir parçası olarak aşağıdaki komutlara yanıt verebilir. EXECUTE amaçlarını işleme hakkında daha fazla bilgi için Amaç karşılama bölümüne bakın.

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint

Termostatın hedef sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Parametreler

Parametreler Type Açıklama
thermostatTemperatureSetpoint Number

Zorunludur.

Hedef sıcaklık ayarlama noktası. Bir ondalık basamağı destekler.

Örnekler

Cihazın sıcaklığını 22 dereceye ayarla.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpoint": 22
 }
}

Hedef sıcaklık ayarlanırken bir hata oluştu.

Desteklenen değerler:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange

Termostatın hedef sıcaklık aralığını belirleyebilirsiniz.

Bu komut, aşağıdaki özellikleri gerektirir:
{
 "availableThermostatModes": [
  "heatcool"
 ]
}

Parametreler

Parametreler Type Açıklama
thermostatTemperatureSetpointHigh Number

Zorunludur.

Aralık için yüksek hedef belirleme noktası. heatcool modu desteği gerektirir.

thermostatTemperatureSetpointLow Number

Zorunludur.

Aralık için düşük hedef belirleme noktası. heatcool modu desteği gerektirir.

Örnekler

Sıcaklığı 22 ila 26 derece arasında tutun.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
  "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
 }
}

Hedef aralığı ayarlanırken bir hata oluştu.

Desteklenen değerler:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
lockedToRange
rangeTooClose
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatSetMode

Termostatın hedef çalışma modunu ayarlayın.

Parametreler

Parametreler Type Açıklama
thermostatMode String

Zorunludur.

availableThermostatModes listesinden hedef modu.

Desteklenen değerler:

off
Isıtma/Soğutma etkinliği devre dışı
heat
Cihaz ısıtmayı destekliyor
cool
Cihaz soğutma özelliğini destekliyor
on
Cihazın önceki modunu geri yükle
heatcool
Isıtma/soğutma hedefini aralık olarak kullanma
auto
Sıcaklık, bir programla veya öğrenilen bir davranışla ayarlanmış otomatik mod
fan-only
Isıtma/soğutma etkinliği olmadan çalışan fan
purifier
Temizleme modu
eco
Enerji tasarrufu modu
dry
Kuru modu

Örnekler

Cihazı ısıtma-soğutma moduna ayarla.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
 "params": {
  "thermostatMode": "heatcool"
 }
}

Hedef modu ayarlanırken bir hata oluştu.

Desteklenen değerler:

inAutoMode
inAwayMode
inDryMode
inEcoMode
inFanOnlyMode
inHeatOrCool
inHumidifierMode
inOffMode
inPurifierMode

action.devices.commands.TemperatureRelative

Hedef sıcaklığı mevcut duruma göre ayarlayın.

Bu komut, aşağıdaki özellikleri gerektirir:
{
 "commandOnlyTemperatureSetting": true
}

Parametreler

Yük, aşağıdakilerden birini içerir:

Dereceye göre ayarlayın.

Parametreler Type Açıklama
thermostatTemperatureRelativeDegree Number

Zorunludur.

Sıcaklığın tam olarak kaç derecede değiştirileceğidir (örneğin, "5 dereceyi düşür").

Ağırlığa göre ayarlama.

Parametreler Type Açıklama
thermostatTemperatureRelativeWeight Integer

Zorunludur.

Bu değer, küçük bir değerden ("Biraz kapat") büyük bir sıcaklığa ("Çok daha sıcak") değişen belirsiz sıcaklık miktarını gösterir.

Örnekler

Sıcaklığı 2 derece artır

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeDegree": 5
 }
}

Sıcaklığı büyük ölçüde düşürme

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeWeight": -5
 }
}

Sıcaklık ayarlanırken bir hata oluştu.

Desteklenen değerler:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
valueOutOfRange

Örnek ifadeler

de-DE

 • Auf welche Temperatur ist das Thermostat im Wohnzimmer eingestellt
 • Auf welchem Modus steht das Thermostat ?
 • Heizmodus anmachen
 • Ist der Kühlmodus an?
 • Mach den Heizmodus aus
 • Schalt den Heizmodus vom Thermostat aus
 • Temperatur auf 20 bis 25 Grad einstellen.
 • Thermostat auf 20 bis 25 Grad stellen.
 • Thermostat im Schlafzimmer kälter stellen
 • Welche Temperatur zeigt das Thermostat an
 • Wohnzimmer auf Kühlen umstellen
 • bitte dreh das Thermostat ein bisschen herunter
 • bitte dreh das Thermostat etwas höher
 • bitte mach es im Wohnzimmer kühler
 • bitte mach es in der Küche etwas kälter
 • bitte stell das Thermostat 5 Grad wärmer ein
 • bitte stell das Thermostat auf 21 Grad für Kühlen ein
 • bitte stell das Thermostat auf 30 Grad
 • bitte stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 20 Grad
 • dreh das Thermostat wärmer bitte
 • dreh die Temperatur im Schlafzimmer etwas nach oben
 • dreh die Temperatur um 5 Grad runter
 • erhöhe bitte die Temperatur im Bad
 • erhöhe die Temperatur um 2 Grad
 • mach es im Wohnzimmer 2 Grad wärmer
 • senke die Temperatur im Wohnzimmer um 5 Grad
 • stell bitte das Thermostat auf Kühlen
 • stell das Thermostat 5 Grad kälter ein
 • stell die Kühlung auf 20 Grad ein

en-US

 • Turn off heat mode.
 • change the thermostat heat cool between 70 and 80
 • change to eco mode
 • cool down in the living room
 • cool down the house a little
 • current thermostat temperature setting
 • increase the temperature on the thermostat
 • is the heating on
 • maintain the thermostat heat at 78
 • make it 2 degrees warmer
 • make it cooler by 2 degrees
 • make thermostat warmer a little bit
 • put on cooling mode
 • put the thermostat on cool
 • raise the temperature downstairs by 2 degrees
 • raise the temperature on thermostat by 5 degrees
 • set 70 degrees on the thermostat
 • set heat cool mode to between 62 and 79 degrees
 • set my temperature 80 degrees
 • set the heat to 72
 • set the temperature to cool at 70
 • set the thermostat at 70 in cool mode
 • tell me the thermostat temperature reading
 • turn down 5 degrees on thermostat
 • turn down the living room temp 2 degrees
 • turn off thermostat heat mode
 • turn thermostat a little lower
 • turn thermostat lower
 • warm up the living room
 • warm up the living room a little
 • what mode is the thermostat

es-ES

 • 25 grados de frío en la cocina
 • Ajustar el termostato entre 21 y 26 grados
 • Ajustar la temperatura entre 21 y 27 grados
 • a cuántos grados tengo puesto el aire en el salón
 • activar el modo calefacción
 • apagar el aire acondicionado del termostato
 • aumenta 10 grados la temperatura del horno
 • aumenta la temperatura de la cocina
 • baja algo la calefacción
 • baja la temperatura 5 grados
 • baja la temperatura del termostato
 • configurar el modo calefacción
 • dime si el salón está en modo frío
 • disminuye la temperatura de la cocina un poco
 • hace demasiado calor aquí
 • me ajustas a 25 grados el modo calor
 • me gustaría ajustar el termostato del salón a 25 grados con la calefacción
 • pon a 20 grados la temperatura
 • pon en modo calefacción el termostato de la cocina
 • pon la temperatura de la cocina a 20 grados
 • puedes subir un poco la temperatura en el salón
 • quiero bajar el nest 5 grados
 • quiero el modo aire acondicionado a 25 grados
 • quitar el modo frío del baño
 • qué modo tengo puesto en el aire
 • qué temperatura hace en el salón
 • sube 5 grados en la cocina
 • sube la calefacción
 • súbeme el termostato del salón un poquito
 • súbeme más la temperatura 10 grados

fr-FR

 • Allumer le mode chaud .
 • Est-ce que le mode froid est allumé ?
 • Mets en mode chaud .
 • Mets la température entre 21 et 23 degrés .
 • Mets la température à 17 degrés .
 • Mets le mode froid du thermostat à 19 degrés .
 • Mettre le mode froid à 19 degrés .
 • Mettre le thermostat entre 70 et 80 degrés .
 • Régler le mode chaud du thermostat à 22 degrés .
 • Régler le mode chaud à 22 degrés .
 • augmente la température de 2 degrés
 • augmente un peu la température dans la chambre
 • baisse la température de la chambre
 • baisse le thermostat
 • baisse un peu la température dans la cuisine
 • baisse un peu le thermostat
 • baisser le thermostat de 5 degrés
 • coupe le mode chaud
 • descends la température de 3 degrés
 • désactiver le mode frais du thermostat
 • le thermostat est réglé sur combien
 • mets le thermostat en mode frais
 • mets le thermostat à 10 degrés
 • mettre 2 degrés de moins dans la cuisine
 • monte la température de la chambre
 • monte la température de la salle de bain de 3 degrés
 • monte le thermostat
 • monte le thermostat de 2 degrés
 • monte un peu le thermostat
 • quel est le mode du thermostat ?
 • quelle est la température du thermostat
 • Éteins le mode chaud du thermostat .

hi-IN

 • thermostat का हीट 20 तक कर दो
 • कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट करो
 • कूलिंग चालू करो
 • कूलिंग मोड को बंद कर दो
 • टेम्परेचर को 17 डिग्री पर सेट कर दो
 • तापमान 2 डिग्री कम करो
 • थर्मोस्टेट 70 डिग्री पर सेट करो
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री घटाओ
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री बढ़ाओ
 • थर्मोस्टेट का तापमान क्या है
 • थर्मोस्टेट का तापमान ज्यादा करो
 • थर्मोस्टेट को कूलिंग मोड में सेट करो
 • थर्मोस्टैट का कूलिंग मोड बंद करोगी
 • थर्मोस्टैट का तापमान ज़्यादा कर दो
 • थर्मोस्टैट किस मोड पर सेट है
 • थर्मोस्टैट के हीटिंग और कूलिंग मोड को 70 और 80 डिग्री के बीच रखें.
 • थर्मोस्टैट को कम कर दो
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा कम करें
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा बढ़ाओ
 • देखना ज़रा कूलिंग चालू है क्या
 • बेडरूम का टेंप्रेचर 5 डिग्री ज्यादा कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर थोड़ा कम कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर ज़्यादा कर देना
 • बेडरूम का तापमान थोड़ा ज़्यादा करो
 • मुझे थर्मोस्टेट का तापमान बताना
 • मेरे लिए लिविंग रूम का तापमान कम करिये
 • सभी थर्मोस्टैट्स की कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट कर दो
 • हीटिंग-कूलिंग मोड 30 और 40 डिग्री के बीच रखो।
 • हीटिंग-कूलिंग मोड पर सेट करो

it-IT

 • Alza di due gradi la temperatura della camera da letto
 • Imposta il termostato tra 20 e 25 gradi .
 • Metti la temperatura tra 15 e 20 gradi .
 • a quanto è il termostato
 • a quanto è impostato il termostato
 • abbassa di 8 in cucina
 • abbassa la temperatura
 • abbassa la temperatura della caldaia
 • abbassa la temperatura della caldaia di 3 gradi
 • abbassa la temperatura di due gradi
 • abbassa leggermente la caldaia
 • alza il termostato
 • aumenta un po' la caldaia
 • disattiva la modalità eco
 • disattiva la modalità eco del riscaldamento della cucina
 • fai aumentare leggermente la temperatura
 • imposta il condizionatore su raffreddamento
 • metti il raffreddamento a 20 gradi
 • metti il termostato a 25
 • metti il termostato in modalità eco
 • metti la modalità condizionatore del termostato a 40 gradi
 • metti la modalità riscaldamento del termostato a 30 gradi
 • metti la temperatura un po' più bassa
 • puoi aumentare di 3 la caldaia
 • puoi mettere più caldo
 • setta 5 gradi più caldo
 • setta la temperatura su 20 gradi
 • su che modalità è impostato il riscaldamento in camera ?
 • voglio l'aria condizionata settata su eco
 • è accesa la modalità eco ?

ja-JP

 • 2 度 暖かくして
 • 2 度 涼しくして
 • エアコン 冷房 の温度を 18 度 にして
 • エアコン 暖房 25 度 にして
 • キッチン 少し 涼しくして
 • キッチン を涼しくして
 • サーモスタット エコ モードを切って
 • サーモスタット の温度 28 度 にして
 • サーモスタット の温度を 10 度 下げて
 • サーモスタット の温度を 2 度 上げて
 • サーモスタット の温度を 20度から25度 にセット
 • サーモスタット の温度を ちょっと 上げて
 • サーモスタット の温度を下げて
 • サーモスタット の温度を高くして
 • サーモスタット の温度 少し 下げて
 • サーモスタット は何モードに設定されてる
 • サーモスタット は何度になっているの
 • サーモスタット 冷房 に変えて
 • ヒートクール に変更して
 • ヒートクール モードを消して
 • リビング の温度 20 度 にしてください
 • リビング エコ モードに設定されている
 • リビング 少し 暖かくして
 • リビング を暖かくして
 • サーモスタット は何度に設定されてる
 • 冷房 モードで 20度 に設定して
 • 冷房 モードオン
 • 台所 の温度 5 度 上げて
 • 温度を 20度から25度 にして

ko-KR

 • 20도에서 30 도 사이로 온도 유지해
 • 거실 24 도로 맞춰 줘
 • 거실 온도 2 도 낮춰 줘
 • 거실 온도 내려 줘
 • 거실 온도 조금만 내려
 • 난방 20 도로 조정해 줘
 • 난방 모드로 바꿔 줘
 • 냉방 20 도로 조정해
 • 냉방 켜 줘
 • 안방 온도 더 올려 줘
 • 온도 2 도 높게 설정
 • 온도 2 도만 내려 줘
 • 온도 조절기 10 도 내려 줘
 • 온도 조절기 20 도로 설정해 줘
 • 온도 조절기 난방 꺼 줘
 • 온도 조절기 난방 모드로 변경해
 • 온도 조절기 낮춰 줘
 • 온도 조절기 모드 뭐야
 • 온도 조절기 설정 온도 얼마야
 • 온도 조절기 온도 10 도 올려
 • 온도 조절기 온도 높여 줘
 • 온도 조절기 온도 조금 낮춰 줘
 • 온도 조절기 온도 조금만 올려
 • 온도 조절기 현재 온도 말해 줘
 • 온도 조절기 난방 온도 23 도로 맞춰 놔
 • 온도 조절기 냉방 23 도로 설정해
 • 온도 조절기 70도에서 80 도 사이로 맞춰
 • 지금 안방 난방 중이야
 • 침실 온도 2 도 높여 줘
 • 침실 온도 살짝 높여

nl-NL

 • De keuken wat afkoelen
 • De thermostaat op 20 graden zetten
 • Houd de temperatuur tussen 20 en 25 graden .
 • Keuken afkoelen
 • Maak het 2 graden koeler
 • Maak het 2 graden warmer
 • Op welke instelling staat de thermostaat
 • Staat de koeling aan
 • Stel warmtemodus op de thermostaat in op 24 graden
 • Wat is de huidige instelling van de thermostaat
 • Zet afkoelen aan.
 • Zet de koeling op 24 graden .
 • Zet de thermostaat tussen 20 en 25 graden .
 • de keuken een beetje verwarmen
 • de thermostaat een beetje verhogen
 • de thermostaat een beetje verlagen
 • de thermostaat met 5 graden verlagen
 • de thermostaat verhogen
 • de thermostaat verlagen
 • verander naar afkoelen
 • verwarm de keuken
 • wat is de temperatuur op de thermostaat
 • zet de koeling op de thermostaat op 16 graden
 • zet de koelstand op de thermostaat uit
 • zet de temperatuur op 25 graden
 • zet de verwarmingsstand uit
 • zet warmtemodus op 20 graden

pt-BR

 • A que temperatura está definido o termostato ?
 • A que temperatura está o termostato ?
 • Ajustar a refrigeração do termostato para 23 graus
 • Ajustar a refrigeração para 23 graus
 • Ajuste o termostato para ficar entre 15 e 20 graus .
 • Aumentar a temperatura da cozinha .
 • Definir a temperatura como sendo entre 15 e 17 graus .
 • Definir a temperatura do termostato para 30 graus .
 • Qual é a temperatura do termostato ?
 • abaixar dois graus a temperatura
 • abaixar um pouco a temperatura do quarto
 • abaixe a temperatura do quarto
 • ajustar a temperatura do quarto para 20 graus
 • ajustar o aquecimento para 25 graus
 • ajustar o quente do termostato em 25 graus
 • ajustar o termostato para aquecer
 • aquecer a sala um pouco
 • aumenta a temperatura do termostato em 2 graus
 • aumentar a temperatura do termostato
 • aumentar bastante o termostato
 • aumentar três graus a temperatura
 • baixa a temperatura do termostato em 5 graus
 • colocar no frio
 • como o escritório está ajustado?
 • desativar o modo aquecimento do termostato
 • desativar o modo refrescar
 • diminuir cinco graus a temperatura do escritório
 • diminuir o termostato
 • qual a temperatura definida no termostato ?
 • qual é o status do termostato ?
 • quero diminuir um pouco o termostato

sv-SE

 • Dra upp temperaturen på termostaten
 • Dra upp temperaturen på termostaten lite grann
 • Hur varmt är det i vardagsrummet ?
 • Höj värmen i vardagsrummet
 • Ställ in temperaturen på 20 till 25 grader tack.
 • Ställ in termostaten mellan 20 och 25 grader .
 • Ställ in värmen AC:n 23 grader
 • Sänk sovrummets temperatur
 • Sänk sovrums temperaturen lite grann
 • Sänk värmen i hallen med 2 grader
 • Vad står termostaten på?
 • dra ner temperaturen med 2 grader
 • gör en temperatursänkning på termostaten med två grader
 • höj temperaturen 2 grader
 • höj värmen termostaten till 24 grader
 • jag vill att du höjer värmen elementen till 25 grader
 • kan du slå av uppvärmningen i vardagsrummet
 • kan du starta uppvärmning ?
 • kan du sätta på värmen ?
 • se till att höja tempen med två grader i sovrummet
 • ställ termostaten 3 grader varmare i köket
 • ställ termostaten uppvärmning
 • stäng av värmen termostaten
 • sänk temperaturen
 • sänk termostaten lite
 • sätt temperaturen på 25 grader
 • sätt termostaten 25 grader
 • vilket läge är termostaten inställd på?
 • vrid ner temperaturen i vardagsrummet med tre grader
 • är värmen igång
 • öka värmen i arbetsrummet ordentligt

Cihaz HATALARI

Hataların ve istisnaların tam listesini inceleyin.