สคีมาลักษณะของ Smart Home AppSelector

action.devices.traits.AppSelector - ลักษณะนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ที่สลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันได้

ATTRIBUTES ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีลักษณะเช่นนี้อาจรายงานแอตทริบิวต์ต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ SYNC ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent SYNC ได้ที่Fulfillment Intent

Attributes ประเภท คำอธิบาย
availableApplications อาร์เรย์

ต้องระบุ

รายการแอปพลิเคชัน แต่ละแอปพลิเคชันมีคำพ้องความหมายอย่างน้อย 1 คำในแต่ละภาษาที่รองรับ ระบบจะใช้คำพ้องความหมายแรกในคำตอบ

[item, ...] ออบเจ็กต์

แอปพลิเคชันที่ผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องนี้โต้ตอบด้วยได้

key String

ต้องระบุ

คีย์เฉพาะของแอปพลิเคชันซึ่งไม่แสดงต่อผู้ใช้เมื่อพูดหรือตอบ

names อาร์เรย์

ต้องระบุ

ชื่อของแต่ละแอปพลิเคชันและคำพ้องความหมายเฉพาะภาษาของแอปพลิเคชัน

[item, ...] ออบเจ็กต์

คำพ้องความหมายของแอปพลิเคชัน

name_synonym อาร์เรย์

ต้องระบุ

คำพ้องความหมายที่ใช้ง่ายสำหรับชื่อแอปพลิเคชันสำหรับภาษาหนึ่งๆ ระบบจะใช้คำพ้องความหมายแรกในคำตอบ

[item, ...] String

ชื่อแอปพลิเคชัน

lang String

ต้องระบุ

รหัสภาษา

ตัวอย่าง

อุปกรณ์ที่มีแอป YouTube

{
 "availableApplications": [
  {
   "key": "youtube",
   "names": [
    {
     "name_synonym": [
      "YouTube",
      "YouTube US"
     ],
     "lang": "en"
    },
    {
     "name_synonym": [
      "YouTube",
      "YouTube DE"
     ],
     "lang": "de"
    }
   ]
  }
 ]
}

สถานะอุปกรณ์

เอนทิตีที่มีลักษณะนี้อาจรายงานสถานะต่อไปนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ QUERY ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent QUERY ได้ที่Fulfillment Intent

รัฐ ประเภท คำอธิบาย
currentApplication String

ต้องระบุ

ค่าคีย์ของแอปพลิเคชันปัจจุบันที่มีการใช้งานอยู่ในเบื้องหน้า

ตัวอย่าง

อุปกรณ์ที่มีแอป YouTube ทำงานอยู่ในเบื้องหน้า

{
 "currentApplication": "YouTube"
}

COMMANDS ของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีลักษณะเช่นนี้อาจตอบสนองต่อคำสั่งต่อไปนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการ EXECUTE ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ Intent EXECUTE ได้ที่Fulfillment Intent

action.devices.commands.appInstall

ติดตั้งแอปพลิเคชันที่กำหนด

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
newApplication String

คีย์ของแอปพลิเคชันที่จะติดตั้ง

newApplicationName String

ชื่อแอปพลิเคชันที่จะติดตั้ง

ตัวอย่าง

ติดตั้งแอป YouTube ตามคีย์

{
 "command": "action.devices.commands.appInstall",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

ติดตั้งแอป YouTube ตามชื่อ

{
 "command": "action.devices.commands.appInstall",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

action.devices.commands.appSearch

ค้นหาแอปพลิเคชันที่ต้องการ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
newApplication String

คีย์ของแอปพลิเคชันที่ต้องการค้นหา

newApplicationName String

ชื่อแอปพลิเคชันที่จะค้นหา

ตัวอย่าง

ค้นหาแอป YouTube ตามคีย์

{
 "command": "action.devices.commands.appSearch",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

ค้นหาแอป YouTube จากชื่อ

{
 "command": "action.devices.commands.appSearch",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

action.devices.commands.appSelect

เลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการ

พารามิเตอร์

พารามิเตอร์ ประเภท คำอธิบาย
newApplication String

คีย์ของแอปพลิเคชันที่จะเลือก

newApplicationName String

ชื่อแอปพลิเคชันที่จะเลือก

ตัวอย่าง

เลือกแอป YouTube ตามคีย์

{
 "command": "action.devices.commands.appSelect",
 "params": {
  "newApplication": "YouTube"
 }
}

เลือกแอป YouTube ตามชื่อ

{
 "command": "action.devices.commands.appSelect",
 "params": {
  "newApplicationName": "YouTube US"
 }
}

ตัวอย่างการเปล่งเสียง

de-DE

 • Öffne Netflix auf dem Fernseher .

en-US

 • begin using YouTube app on the smart TV

es-ES

 • pon netflix en la tele del salón

fr-FR

 • Mets Netflix sur la télé .

hi-IN

 • टीवी पर नेटफ्लिक्स ऍप लॉन्च करो

it-IT

 • Apri Netflix sulla televisione della mia camera .

ja-JP

 • YouTube のアプリを テレビ でスタート

ko-KR

 • TV 에서 유튜브 앱 열어 줘

nl-NL

 • Start Netflix op mijn TV .

pt-BR

 • Abra o Netflix na TV para mim.
 • Abre o Youtube na televisão .

sv-SE

 • Öppna Youtube TV:n

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด
 • noAvailableApp: แอปพลิเคชันไม่มีอยู่หรือไม่พร้อมใช้งาน
 • appLaunchFailed: เปิดแอปพลิเคชันไม่สำเร็จ
 • alreadyInstalledApp: แอปพลิเคชันนี้ได้รับการติดตั้งแล้ว