Łączenie kont

Każde działanie smart home musi zawierać mechanizm uwierzytelniania użytkowników.

Uwierzytelnianie pozwala połączyć konta Google użytkowników z kontami użytkowników w systemie uwierzytelniania. Dzięki temu możesz zidentyfikować użytkowników, gdy Twoja realizacja otrzyma intencję inteligentnego domu. Inteligentny dom Google obsługuje protokół OAuth tylko z kodem autoryzacji.

Po wdrożeniu protokołu OAuth 2.0 możesz opcjonalnie skonfigurować oparte na protokole OAuth App Flip, co pozwala użytkownikom szybciej łączyć konta w systemie uwierzytelniania z kontami Google.

Protokół OAuth

W przypadku smart home musisz używać protokołu OAuth z przepływem kodu autoryzacji, który wymaga 2 punktów końcowych: autoryzacji i punktów końcowych token wymiany.

Gdy uwierzytelnisz użytkownika, token dostępu innej firmy OAuth 2.0 innej firmy jest wysyłany w nagłówku autoryzacji, gdy do realizacji transakcji zostaną wysłane intencje smart home. Wszyscy użytkownicy muszą połączyć konta, ponieważ informacje o urządzeniu są wysyłane do Google Assistant z intencją action.devices.SYNC, która wymaga połączenia kont.

Działanie smart home powinno obsługiwać wielu użytkowników Google połączonych z tym samym kontem użytkownika (na przykład gdy przyznają oni dostęp innym użytkownikom w domu). Jeśli usługa nie obsługuje połączeń wielu użytkowników, w czasie łączenia kont powinno się wyświetlić błędy.

Instrukcje konfigurowania serwera OAuth 2.0 dla działania znajdziesz w artykule Wdrażanie serwera OAuth 2.0.

Odwrócenie aplikacji oparte na OAuth

Oparte na protokole OAuth łączenie aplikacji (Odwracanie aplikacji) umożliwia użytkownikom łatwe i szybkie połączenie kont w systemie uwierzytelniania z ich kontami Google. Jeśli aplikacja zostanie zainstalowana na telefonie użytkownika po zainicjowaniu procesu łączenia kont, zostanie ona płynnie przekierowana do aplikacji, aby uzyskać autoryzację użytkownika.

Takie podejście zapewnia szybsze i prostsze procesy łączenia, ponieważ użytkownik nie musi ponownie wpisywać swojej nazwy użytkownika i hasła, aby się uwierzytelnić. Zamiast tego App Flip wykorzystuje dane logowania z konta użytkownika w Twojej aplikacji. Gdy użytkownik połączy swoje konto Google z Twoją aplikacją, może skorzystać z wszelkich utworzonych przez Ciebie integracji.

Możesz to zrobić zarówno w przypadku aplikacji na iOS, jak i na Androida.

Ten wykres przedstawia czynności, jakie musi wykonać użytkownik, aby połączyć swoje konto Google z Twoim systemem uwierzytelniania. Pierwszy zrzut ekranu pokazuje, jak użytkownik może wybrać aplikację, jeśli ma z nim połączone konto Google. Drugi zrzut ekranu przedstawia potwierdzenie połączenia konta Google z aplikacją. Trzeci zrzut ekranu przedstawia konto użytkownika połączone z aplikacją Google.
Rysunek 1. Łączenie kont na telefonie użytkownika za pomocą App Flip.

Wymagania

Aby zaimplementować odwracanie aplikacji, musisz spełniać te wymagania:

  • Musisz mieć aplikację na Androida lub iOS.
  • Musisz być właścicielem i dostawcą serwera OAuth 2.0, który obsługuje przepływ kodu autoryzacji OAuth 2.0, oraz nim zarządzać.

Więcej informacji o przepływie kodu autoryzacji połączenia OAuth znajdziesz w artykule Implementowanie serwera OAuth 2.0.

Instrukcje konfigurowania App Flip na potrzeby działania znajdziesz w artykule Protokół App Flip oparty na OAuth.