realizację,

Realizacja to kod wdrażany jako webhook, który umożliwia generowanie dynamicznych odpowiedzi dla każdego typu intencji smart home. Realizacja w trakcie rozmowy użytkownika z usługą Google Assistant umożliwia wykorzystanie informacji uzyskanych dzięki przetwarzaniu języka naturalnego Google do generowania odpowiedzi dynamicznych lub wywoływania działań w backendzie, takich jak włączenie światła.

Twoja realizacja otrzymuje żądania od Assistant, przetwarza je i odpowiada. Ten ciągły proces żądań i odpowiedzi powoduje, że rozmowa jest przekazywana dalej, aż w końcu zrealizujesz wstępne żądanie użytkownika.

W większości przypadków użytkownik przeprowadziłby prostą interakcję smart home z Assistant, np. OK Google, włącz światło. Jeśli jednak wdrożysz weryfikację dodatkowego użytkownika, realizacja może wymagać przetworzenia wielu żądań i odpowiedzi, ponieważ Assistant może poprosić o kod PIN potwierdzenia po konkretnej prośbie użytkownika (na przykład OK Google, odblokuj drzwi wejściowe).

Rysunek 1 przedstawia pomyślną realizację i wykonanie intencji smart home EXECUTE.

Ten rysunek przedstawia przepływ wykonywania w chmurze. Ścieżka wykonania rejestruje intencję użytkownika z telefonu za pomocą Asystenta Google. Google Cloud przetwarza intencję użytkownika. Następnie żądanie jest wysyłane do chmury dewelopera, a następnie polecenie jest wysyłane do centrum urządzeń lub bezpośrednio do urządzenia.
Rysunek 1. Skuteczna ścieżka wykonywania kodu w chmurze dla programistów