Realizacja

Realizacja to kod wdrażany jako webhook, który umożliwia generowanie dynamicznych odpowiedzi dla każdego typu intencji smart home. Realizacja w rozmowie z użytkownikiem Google Assistant umożliwia wykorzystanie informacji wyodrębnionych przez Google do przetwarzania języka naturalnego do wygenerowania dynamicznych odpowiedzi lub wywoływania działań w backendzie, np. włączania światła.

Twoja realizacja otrzymuje żądania od Assistant, przetwarza żądanie i odpowiada na nie. Ten proces obsługi żądań i odpowiedzi polega na przekazywaniu wątku dalej, aż w końcu ukończysz wstępne żądanie użytkownika.

W większości przypadków użytkownicy będą mieli prostą smart home interakcję z Assistant, na przykład OK Google, włącz światło. Jeśli jednak zastosujesz dodatkowe metody weryfikacji użytkowników, Twoja realizacja może wymagać przetworzenia wielu żądań i odpowiedzi, ponieważ Assistant może poprosić o potwierdzenie kodu PIN po otrzymaniu prośby użytkownika, np. OK Google, odblokuj moje drzwi.

Rysunek 1 pokazuje udaną realizację intencji smart home EXECUTE.

Ta ilustracja przedstawia proces wykonywania w chmurze. Ścieżka wykonania rejestruje intencję użytkownika z telefonu z Asystentem Google, a następnie intencja użytkownika jest przetwarzana przez Google Cloud, żądanie jest wysyłane do chmury programisty, a następnie polecenie jest kierowane do centrum urządzeń lub bezpośrednio do urządzenia.
Ilustracja 1. Skuteczna ścieżka wykonania w chmurze programisty