מדריך לתרמוסטט לבית החכם

action.devices.types.THERMOSTAT – תרמוסטטים הם מכשירים לניהול טמפרטורה, עם נקודות ומצבים מוגדרים. המטרה היא להפריד בין המכשירים האלה לתנורי חימום וליחידות מיזוג אוויר, שייתכן שיש בהם רק מצבים והגדרות (למשל, גבוהה/נמוכה) לעומת יעד טמפרטורה.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל התרמוסטט וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

במכשירים מהסוג הזה אפשר לשלוט בטמפרטורה, ובחלק מיחידות החימום או הקירור יש אמצעי בקרה שונים ומצבים גבוהים/נמוכים, אבל לא אמצעי בקרת הטמפרטורה.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של התכונה המתאימה כדי לראות את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שבהם השירות צריך לתמוך, ואיך ליצור תשובות ב-EXECUTE וב-QUERY.

התכונות הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלכם לא תומך בתכונות האלה, צריך להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

פקודות התרמוסטט משורשרות לעיתים קרובות באובייקטים מסוג Intent מסוג EXECUTE. משתמש שאומר *Set the heat to 21*. * יכול ליצור פקודת מצב ולאחר מכן להגדיר את הטמפרטורה הרצויה.

דרישות איכות

 • זמן האחזור:חייב להיות 700 אלפיות שנייה או פחות.
 • אמינות: הערך צריך להיות 97% או יותר.

מכשיר לדוגמה: תרמוסטט פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות למטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'תרמוסטט' נפוץ על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות בהטמעה, צריך לשנות את התשובות בהתאם.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.THERMOSTAT",
    "traits": [
     "action.devices.traits.TemperatureSetting"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple thermostat"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableThermostatModes": [
      "off",
      "heat",
      "cool",
      "heatcool",
      "on"
     ],
     "thermostatTemperatureRange": {
      "minThresholdCelsius": 15,
      "maxThresholdCelsius": 30
     },
     "thermostatTemperatureUnit": "F"
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובה QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "thermostatMode": "cool",
    "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
    "thermostatTemperatureAmbient": 25.1,
    "thermostatHumidityAmbient": 45.3
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

ThermostatTemperatureSetpoint

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.TemperatureSetting.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
        "params": {
         "thermostatTemperatureSetpoint": 22
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "thermostatMode": "cool",
     "thermostatTemperatureSetpoint": 22,
     "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
    }
   }
  ]
 }
}

ThermostatTemperatureSetRange

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.TemperatureSetting.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
        "params": {
         "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
         "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "thermostatMode": "heatcool",
     "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
     "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
     "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
    }
   }
  ]
 }
}

ThermostatSetMode

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.TemperatureSetting.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
        "params": {
         "thermostatMode": "heatcool"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "thermostatMode": "heatcool",
     "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
     "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
     "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

מומלץ לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.
 • inHeatOrCool – פקודות החימום/קירור/הטווח נכשלו כי המכשיר נמצא בחימום או קירור מפורשים.
 • inHeatCool – פקודות החימום או הקירור נכשלו כי המכשיר חם או קריר.
 • lockedToRange – המכשיר נעול על טווח או על מצב טמפרטורות, ולא ניתן לבצע את השינוי המבוקש.
 • rangeTooClose – נקודות הטמפרטורה בטווח של חימום קרוב מדי אחת לשנייה.