סכימה של תכונות להגדרת טמפרטורה ביתית חכמה

action.devices.traits.TemperatureSetting – התכונה הזו מתייחסת לטיפול גם בטמפרטורת הטמפרטורה וגם במצבים.

ATTRIBUTES במכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים לדווח על המאפיינים הבאים כחלק מהפעולה של SYNC. מידע נוסף על טיפול ב-SYNC כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

מאפיינים Type תיאור
availableThermostatModes

חובה.

מתאר את מצבי התרמוסטט שיכולים לתמוך במכשיר הזה.

תמיכה באחת מהאפשרויות הבאות:
0 String

הוצא משימוש

רשימה של מצבים המופרדים בפסיקים שנתמכים על ידי המכשיר הספציפי הזה. בשילובים חדשים צריך להשתמש בטופס Array של המאפיין הזה.

1 מערך

רשימת המצבים הנתמכים במכשיר הספציפי הזה.

[item, ...] String

השם של המצב הנתמך.

ערכים נתמכים:

off
פעילות החימום/הקירור מושבתת
heat
המכשיר תומך בחימום
cool
המכשיר תומך בקירור
on
משחזרים את המצב הקודם של המכשיר. מצב on לא מופיע במסך של בחירת המצב, כי מצב on משמש, למשל, לשחזור המצב הקודם של המכשיר.
heatcool
ניהול יעד החימום/הקירור כטווח
auto
מצב אוטומטי עם טמפרטורה שנבחרה לפי לוח זמנים או התנהגות שנלמדת
fan-only
מאוורר פועל ללא פעילות של חום/קירור
purifier
מצב טיהור
eco
מצב חיסכון באנרגיה
dry
מצב יבש
thermostatTemperatureRange אובייקט

מכיל שני ערכים צפים שמצביעים על טווח הטמפרטורה הנתמך למכשיר הזה (במעלות צלזיוס).

minThresholdCelsius מספר

חובה.

הסף המינימלי של טווח הטמפרטורה.

maxThresholdCelsius מספר

חובה.

הסף המקסימלי לטווח הטמפרטורה.

thermostatTemperatureUnit String

חובה.

יחידת התצוגה שמוגדרת במכשיר כברירת מחדל. Google מדווחת על נתוני הטמפרטורה באמצעות יחידת התצוגה.

ערכים נתמכים:

C
F
bufferRangeCelsius מספר

(ברירת מחדל: 2)

ההגדרה קובעת את קיזוז המינימום בין נקודות קירור-חום במעלות צלזיוס, אם יש תמיכה במצב heatcool.

commandOnlyTemperatureSetting בוליאני

(ברירת מחדל: false)

מציין אם המכשיר תומך בתקשורת חד-כיוונית (אמיתי) או דו-כיווני (לא נכון). מגדירים את המאפיין הזה כ-true אם המכשיר לא יכול להגיב לכוונת QUERY או למצב הדוח עבור התכונה הזו.

queryOnlyTemperatureSetting בוליאני

(ברירת מחדל: false)

חובה אם המכשיר תומך בביצוע שאילתות בלבד. מאפיין זה מציין אם ניתן לשלוח שאילתה לגבי המכשיר רק לגבי מידע על המדינה, ולא ניתן לשלוט בו.

דוגמאות

מכשיר תרמוסטט שתומך בחימום ובקירור דיסקרטיים

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "F"
}

מכשיר של תרמוסטט לפקודה בלבד

{
 "availableThermostatModes": [
  "off",
  "heat",
  "cool",
  "on"
 ],
 "thermostatTemperatureUnit": "C",
 "commandOnlyTemperatureSetting": true,
 "queryOnlyTemperatureSetting": false
}

מצבים של המכשיר

ישויות עם התכונה הזו עשויות לדווח על המצבים הבאים במסגרת הפעולה QUERY. מידע נוסף על טיפול ב-QUERY כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

מדינות Type תיאור
activeThermostatMode String

המצב הנוכחי של המכשיר, מהרשימה availableThermostatModes. אם אין שום מצב פעיל, מגדירים את none.

ערכים נתמכים:

none
אין מצב פעיל
off
פעילות החימום/הקירור מושבתת
heat
המכשיר תומך בחימום
cool
המכשיר תומך בקירור
on
משחזרים את המצב הקודם של המכשיר. מצב on לא מופיע במסך של בחירת המצב, כי מצב on משמש, למשל, לשחזור המצב הקודם של המכשיר.
heatcool
ניהול יעד החימום/הקירור כטווח
auto
מצב אוטומטי עם טמפרטורה שנבחרה לפי לוח זמנים או התנהגות שנלמדת
fan-only
מאוורר פועל ללא פעילות של חום/קירור
purifier
מצב טיהור
eco
מצב חיסכון באנרגיה
dry
מצב יבש
targetTempReachedEstimateUnixTimestampSec Integer

חותמת זמן שמייצגת את הזמן המשוער להגעה לטמפרטורת היעד.

thermostatHumidityAmbient מספר

מייצג את הרמה היחסית של הלחות הסביבתית, אם היא נתמכת במכשיר.

מכיל אחד מהפריטים הבאים:
0 אובייקט

מצב נקודה קבועה.

thermostatMode String

חובה.

המצב הנוכחי של המכשיר, מרשימת availableThermostatModes.

ערכים נתמכים:

off
פעילות החימום/הקירור מושבתת
heat
המכשיר תומך בחימום
cool
המכשיר תומך בקירור
on
שחזור המצב הקודם של המכשיר
heatcool
ניהול יעד החימום/הקירור כטווח
auto
מצב אוטומטי עם טמפרטורה שנבחרה לפי לוח זמנים או התנהגות שנלמדת
fan-only
מאוורר פועל ללא פעילות של חום/קירור
purifier
מצב טיהור
eco
מצב חיסכון באנרגיה
dry
מצב יבש
thermostatTemperatureAmbient מספר

חובה.

הטמפרטורה הנוכחית, במעלות צלזיוס.

thermostatTemperatureSetpoint מספר

חובה.

נקודת הטמפרטורה הנוכחית (יעד יחיד), במעלות צלזיוס.

1 אובייקט

מצב 'טווח נקודות מוגדר'.

thermostatMode String

חובה.

המצב הנוכחי של המכשיר, מרשימת availableThermostatModes.

ערכים נתמכים:

off
פעילות החימום/הקירור מושבתת
heat
המכשיר תומך בחימום
cool
המכשיר תומך בקירור
on
שחזור המצב הקודם של המכשיר
heatcool
ניהול יעד החימום/הקירור כטווח
auto
מצב אוטומטי עם טמפרטורה שנבחרה לפי לוח זמנים או התנהגות שנלמדת
fan-only
מאוורר פועל ללא פעילות של חום/קירור
purifier
מצב טיהור
eco
מצב חיסכון באנרגיה
dry
מצב יבש
thermostatTemperatureAmbient מספר

חובה.

הטמפרטורה הנוכחית, במעלות צלזיוס.

thermostatTemperatureSetpointHigh מספר

חובה.

הנקודה הגבוהה הנוכחית במצב heatcool, בטווח.

thermostatTemperatureSetpointLow מספר

חובה.

הנקודה הנמוכה הנוכחית במצב heatcool בטווח.

דוגמאות

מהי הטמפרטורה הנוכחית של המכשיר?

{
 "activeThermostatMode": "cool",
 "thermostatMode": "cool",
 "thermostatTemperatureSetpoint": 23,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

מהי הטמפרטורה הנוכחית של המכשיר?

{
 "activeThermostatMode": "none",
 "thermostatMode": "heatcool",
 "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
 "thermostatTemperatureSetpointLow": 22,
 "thermostatTemperatureAmbient": 25.1
}

פקודות מכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים להגיב לפקודות הבאות, במסגרת הפעולה EXECUTE. מידע נוסף על טיפול ב-EXECUTE כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint

הגדרת טמפרטורת היעד עבור מכשיר תרמוסטט.

פרמטרים

פרמטרים Type תיאור
thermostatTemperatureSetpoint מספר

חובה.

היעד של טמפרטורת היעד. יש תמיכה בנקודה אחת לכל היותר אחרי הנקודה העשרונית.

דוגמאות

הגדרת הטמפרטורה במכשיר ל-22 מעלות.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetpoint",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpoint": 22
 }
}

אירעה שגיאה בהגדרת הטמפרטורה של היעד.

ערכים נתמכים:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange

הגדרה של טווח טמפרטורת היעד עבור מכשיר תרמוסטט.

פקודה זו מחייבת את המאפיינים הבאים:
{
 "availableThermostatModes": [
  "heatcool"
 ]
}

פרמטרים

פרמטרים Type תיאור
thermostatTemperatureSetpointHigh מספר

חובה.

נקודת יעד גבוהה לטווח. נדרשת תמיכה במצב heatcool.

thermostatTemperatureSetpointLow מספר

חובה.

נקודת יעד נמוכה לטווח. נדרשת תמיכה במצב heatcool.

דוגמאות

טמפרטורה של 22-26 מעלות.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatTemperatureSetRange",
 "params": {
  "thermostatTemperatureSetpointHigh": 26,
  "thermostatTemperatureSetpointLow": 22
 }
}

אירעה שגיאה בהגדרת טווח היעד.

ערכים נתמכים:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
lockedToRange
rangeTooClose
targetAlreadyReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.ThermostatSetMode

הגדרת מצב ההפעלה לטירגוט במכשיר תרמוסטט.

פרמטרים

פרמטרים Type תיאור
thermostatMode String

חובה.

מצב טירגוט מהרשימה של availableThermostatModes.

ערכים נתמכים:

off
פעילות החימום/הקירור מושבתת
heat
המכשיר תומך בחימום
cool
המכשיר תומך בקירור
on
שחזור המצב הקודם של המכשיר
heatcool
ניהול יעד החימום/הקירור כטווח
auto
מצב אוטומטי עם טמפרטורה שנבחרה לפי לוח זמנים או התנהגות שנלמדת
fan-only
מאוורר פועל ללא פעילות של חום/קירור
purifier
מצב טיהור
eco
מצב חיסכון באנרגיה
dry
מצב יבש

דוגמאות

מעבירים את המכשיר למצב חימום.

{
 "command": "action.devices.commands.ThermostatSetMode",
 "params": {
  "thermostatMode": "heatcool"
 }
}

אירעה שגיאה בהגדרת מצב היעד.

ערכים נתמכים:

inAutoMode
inAwayMode
inDryMode
inEcoMode
inFanOnlyMode
inHeatOrCool
inHumidifierMode
inOffMode
inPurifierMode

action.devices.commands.TemperatureRelative

כוונון טמפרטורת היעד ביחס למצב הנוכחי.

פקודה זו מחייבת את המאפיינים הבאים:
{
 "commandOnlyTemperatureSetting": true
}

פרמטרים

המטען הייעודי כולל אחד מהבאים:

כוונון לפי מעלה.

פרמטרים Type תיאור
thermostatTemperatureRelativeDegree מספר

חובה.

המספר המדויק של מעלות לשינוי הטמפרטורה (לדוגמה, "כיבוי 5 מעלות").

התאמה לפי משקל.

פרמטרים Type תיאור
thermostatTemperatureRelativeWeight Integer

חובה.

המדד הזה מציין את השינוי בטמפרטורה, שסביר להניח שיהיה מעורפל (כמות קטנה יותר) ("מידת חממה"), לכמות גדולה ("חמים יותר").

דוגמאות

העלאת הטמפרטורה ב-5 מעלות

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeDegree": 5
 }
}

הפחתה משמעותית של הטמפרטורה

{
 "command": "action.devices.commands.TemperatureRelative",
 "params": {
  "thermostatTemperatureRelativeWeight": -5
 }
}

אירעה שגיאה בכוונון הטמפרטורה.

ערכים נתמכים:

alreadyAtMax
alreadyAtMin
valueOutOfRange

דוגמאות להשמעות

de-DE

 • Auf welche Temperatur ist das Thermostat im Wohnzimmer eingestellt
 • Auf welchem Modus steht das Thermostat ?
 • Heizmodus anmachen
 • Ist der Kühlmodus an?
 • Mach den Heizmodus aus
 • Schalt den Heizmodus vom Thermostat aus
 • Temperatur auf 20 bis 25 Grad einstellen.
 • Thermostat auf 20 bis 25 Grad stellen.
 • Thermostat im Schlafzimmer kälter stellen
 • Welche Temperatur zeigt das Thermostat an
 • Wohnzimmer auf Kühlen umstellen
 • bitte dreh das Thermostat ein bisschen herunter
 • bitte dreh das Thermostat etwas höher
 • bitte mach es im Wohnzimmer kühler
 • bitte mach es in der Küche etwas kälter
 • bitte stell das Thermostat 5 Grad wärmer ein
 • bitte stell das Thermostat auf 21 Grad für Kühlen ein
 • bitte stell das Thermostat auf 30 Grad
 • bitte stell die Temperatur im Schlafzimmer auf 20 Grad
 • dreh das Thermostat wärmer bitte
 • dreh die Temperatur im Schlafzimmer etwas nach oben
 • dreh die Temperatur um 5 Grad runter
 • erhöhe bitte die Temperatur im Bad
 • erhöhe die Temperatur um 2 Grad
 • mach es im Wohnzimmer 2 Grad wärmer
 • senke die Temperatur im Wohnzimmer um 5 Grad
 • stell bitte das Thermostat auf Kühlen
 • stell das Thermostat 5 Grad kälter ein
 • stell die Kühlung auf 20 Grad ein

en-US

 • Turn off heat mode.
 • change the thermostat heat cool between 70 and 80
 • change to eco mode
 • cool down in the living room
 • cool down the house a little
 • current thermostat temperature setting
 • increase the temperature on the thermostat
 • is the heating on
 • maintain the thermostat heat at 78
 • make it 2 degrees warmer
 • make it cooler by 2 degrees
 • make thermostat warmer a little bit
 • put on cooling mode
 • put the thermostat on cool
 • raise the temperature downstairs by 2 degrees
 • raise the temperature on thermostat by 5 degrees
 • set 70 degrees on the thermostat
 • set heat cool mode to between 62 and 79 degrees
 • set my temperature 80 degrees
 • set the heat to 72
 • set the temperature to cool at 70
 • set the thermostat at 70 in cool mode
 • tell me the thermostat temperature reading
 • turn down 5 degrees on thermostat
 • turn down the living room temp 2 degrees
 • turn off thermostat heat mode
 • turn thermostat a little lower
 • turn thermostat lower
 • warm up the living room
 • warm up the living room a little
 • what mode is the thermostat

es-ES

 • 25 grados de frío en la cocina
 • Ajustar el termostato entre 21 y 26 grados
 • Ajustar la temperatura entre 21 y 27 grados
 • a cuántos grados tengo puesto el aire en el salón
 • activar el modo calefacción
 • apagar el aire acondicionado del termostato
 • aumenta 10 grados la temperatura del horno
 • aumenta la temperatura de la cocina
 • baja algo la calefacción
 • baja la temperatura 5 grados
 • baja la temperatura del termostato
 • configurar el modo calefacción
 • dime si el salón está en modo frío
 • disminuye la temperatura de la cocina un poco
 • hace demasiado calor aquí
 • me ajustas a 25 grados el modo calor
 • me gustaría ajustar el termostato del salón a 25 grados con la calefacción
 • pon a 20 grados la temperatura
 • pon en modo calefacción el termostato de la cocina
 • pon la temperatura de la cocina a 20 grados
 • puedes subir un poco la temperatura en el salón
 • quiero bajar el nest 5 grados
 • quiero el modo aire acondicionado a 25 grados
 • quitar el modo frío del baño
 • qué modo tengo puesto en el aire
 • qué temperatura hace en el salón
 • sube 5 grados en la cocina
 • sube la calefacción
 • súbeme el termostato del salón un poquito
 • súbeme más la temperatura 10 grados

fr-FR

 • Allumer le mode chaud .
 • Est-ce que le mode froid est allumé ?
 • Mets en mode chaud .
 • Mets la température entre 21 et 23 degrés .
 • Mets la température à 17 degrés .
 • Mets le mode froid du thermostat à 19 degrés .
 • Mettre le mode froid à 19 degrés .
 • Mettre le thermostat entre 70 et 80 degrés .
 • Régler le mode chaud du thermostat à 22 degrés .
 • Régler le mode chaud à 22 degrés .
 • augmente la température de 2 degrés
 • augmente un peu la température dans la chambre
 • baisse la température de la chambre
 • baisse le thermostat
 • baisse un peu la température dans la cuisine
 • baisse un peu le thermostat
 • baisser le thermostat de 5 degrés
 • coupe le mode chaud
 • descends la température de 3 degrés
 • désactiver le mode frais du thermostat
 • le thermostat est réglé sur combien
 • mets le thermostat en mode frais
 • mets le thermostat à 10 degrés
 • mettre 2 degrés de moins dans la cuisine
 • monte la température de la chambre
 • monte la température de la salle de bain de 3 degrés
 • monte le thermostat
 • monte le thermostat de 2 degrés
 • monte un peu le thermostat
 • quel est le mode du thermostat ?
 • quelle est la température du thermostat
 • Éteins le mode chaud du thermostat .

hi-IN

 • thermostat का हीट 20 तक कर दो
 • कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट करो
 • कूलिंग चालू करो
 • कूलिंग मोड को बंद कर दो
 • टेम्परेचर को 17 डिग्री पर सेट कर दो
 • तापमान 2 डिग्री कम करो
 • थर्मोस्टेट 70 डिग्री पर सेट करो
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री घटाओ
 • थर्मोस्टेट का टेम्प्रेचर ५ डिग्री बढ़ाओ
 • थर्मोस्टेट का तापमान क्या है
 • थर्मोस्टेट का तापमान ज्यादा करो
 • थर्मोस्टेट को कूलिंग मोड में सेट करो
 • थर्मोस्टैट का कूलिंग मोड बंद करोगी
 • थर्मोस्टैट का तापमान ज़्यादा कर दो
 • थर्मोस्टैट किस मोड पर सेट है
 • थर्मोस्टैट के हीटिंग और कूलिंग मोड को 70 और 80 डिग्री के बीच रखें.
 • थर्मोस्टैट को कम कर दो
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा कम करें
 • थारमोस्टेट का तापमान थोड़ा बढ़ाओ
 • देखना ज़रा कूलिंग चालू है क्या
 • बेडरूम का टेंप्रेचर 5 डिग्री ज्यादा कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर थोड़ा कम कर देना
 • बेडरूम का टेंप्रेचर ज़्यादा कर देना
 • बेडरूम का तापमान थोड़ा ज़्यादा करो
 • मुझे थर्मोस्टेट का तापमान बताना
 • मेरे लिए लिविंग रूम का तापमान कम करिये
 • सभी थर्मोस्टैट्स की कूलिंग को 70 डिग्री पर सेट कर दो
 • हीटिंग-कूलिंग मोड 30 और 40 डिग्री के बीच रखो।
 • हीटिंग-कूलिंग मोड पर सेट करो

it-IT

 • Alza di due gradi la temperatura della camera da letto
 • Imposta il termostato tra 20 e 25 gradi .
 • Metti la temperatura tra 15 e 20 gradi .
 • a quanto è il termostato
 • a quanto è impostato il termostato
 • abbassa di 8 in cucina
 • abbassa la temperatura
 • abbassa la temperatura della caldaia
 • abbassa la temperatura della caldaia di 3 gradi
 • abbassa la temperatura di due gradi
 • abbassa leggermente la caldaia
 • alza il termostato
 • aumenta un po' la caldaia
 • disattiva la modalità eco
 • disattiva la modalità eco del riscaldamento della cucina
 • fai aumentare leggermente la temperatura
 • imposta il condizionatore su raffreddamento
 • metti il raffreddamento a 20 gradi
 • metti il termostato a 25
 • metti il termostato in modalità eco
 • metti la modalità condizionatore del termostato a 40 gradi
 • metti la modalità riscaldamento del termostato a 30 gradi
 • metti la temperatura un po' più bassa
 • puoi aumentare di 3 la caldaia
 • puoi mettere più caldo
 • setta 5 gradi più caldo
 • setta la temperatura su 20 gradi
 • su che modalità è impostato il riscaldamento in camera ?
 • voglio l'aria condizionata settata su eco
 • è accesa la modalità eco ?

ja-JP

 • 2 度 暖かくして
 • 2 度 涼しくして
 • エアコン 冷房 の温度を 18 度 にして
 • エアコン 暖房 25 度 にして
 • キッチン 少し 涼しくして
 • キッチン を涼しくして
 • サーモスタット エコ モードを切って
 • サーモスタット の温度 28 度 にして
 • サーモスタット の温度を 10 度 下げて
 • サーモスタット の温度を 2 度 上げて
 • サーモスタット の温度を 20度から25度 にセット
 • サーモスタット の温度を ちょっと 上げて
 • サーモスタット の温度を下げて
 • サーモスタット の温度を高くして
 • サーモスタット の温度 少し 下げて
 • サーモスタット は何モードに設定されてる
 • サーモスタット は何度になっているの
 • サーモスタット 冷房 に変えて
 • ヒートクール に変更して
 • ヒートクール モードを消して
 • リビング の温度 20 度 にしてください
 • リビング エコ モードに設定されている
 • リビング 少し 暖かくして
 • リビング を暖かくして
 • サーモスタット は何度に設定されてる
 • 冷房 モードで 20度 に設定して
 • 冷房 モードオン
 • 台所 の温度 5 度 上げて
 • 温度を 20度から25度 にして

ko-KR

 • 20도에서 30 도 사이로 온도 유지해
 • 거실 24 도로 맞춰 줘
 • 거실 온도 2 도 낮춰 줘
 • 거실 온도 내려 줘
 • 거실 온도 조금만 내려
 • 난방 20 도로 조정해 줘
 • 난방 모드로 바꿔 줘
 • 냉방 20 도로 조정해
 • 냉방 켜 줘
 • 안방 온도 더 올려 줘
 • 온도 2 도 높게 설정
 • 온도 2 도만 내려 줘
 • 온도 조절기 10 도 내려 줘
 • 온도 조절기 20 도로 설정해 줘
 • 온도 조절기 난방 꺼 줘
 • 온도 조절기 난방 모드로 변경해
 • 온도 조절기 낮춰 줘
 • 온도 조절기 모드 뭐야
 • 온도 조절기 설정 온도 얼마야
 • 온도 조절기 온도 10 도 올려
 • 온도 조절기 온도 높여 줘
 • 온도 조절기 온도 조금 낮춰 줘
 • 온도 조절기 온도 조금만 올려
 • 온도 조절기 현재 온도 말해 줘
 • 온도 조절기 난방 온도 23 도로 맞춰 놔
 • 온도 조절기 냉방 23 도로 설정해
 • 온도 조절기 70도에서 80 도 사이로 맞춰
 • 지금 안방 난방 중이야
 • 침실 온도 2 도 높여 줘
 • 침실 온도 살짝 높여

nl-NL

 • De keuken wat afkoelen
 • De thermostaat op 20 graden zetten
 • Houd de temperatuur tussen 20 en 25 graden .
 • Keuken afkoelen
 • Maak het 2 graden koeler
 • Maak het 2 graden warmer
 • Op welke instelling staat de thermostaat
 • Staat de koeling aan
 • Stel warmtemodus op de thermostaat in op 24 graden
 • Wat is de huidige instelling van de thermostaat
 • Zet afkoelen aan.
 • Zet de koeling op 24 graden .
 • Zet de thermostaat tussen 20 en 25 graden .
 • de keuken een beetje verwarmen
 • de thermostaat een beetje verhogen
 • de thermostaat een beetje verlagen
 • de thermostaat met 5 graden verlagen
 • de thermostaat verhogen
 • de thermostaat verlagen
 • verander naar afkoelen
 • verwarm de keuken
 • wat is de temperatuur op de thermostaat
 • zet de koeling op de thermostaat op 16 graden
 • zet de koelstand op de thermostaat uit
 • zet de temperatuur op 25 graden
 • zet de verwarmingsstand uit
 • zet warmtemodus op 20 graden

pt-BR

 • A que temperatura está definido o termostato ?
 • A que temperatura está o termostato ?
 • Ajustar a refrigeração do termostato para 23 graus
 • Ajustar a refrigeração para 23 graus
 • Ajuste o termostato para ficar entre 15 e 20 graus .
 • Aumentar a temperatura da cozinha .
 • Definir a temperatura como sendo entre 15 e 17 graus .
 • Definir a temperatura do termostato para 30 graus .
 • Qual é a temperatura do termostato ?
 • abaixar dois graus a temperatura
 • abaixar um pouco a temperatura do quarto
 • abaixe a temperatura do quarto
 • ajustar a temperatura do quarto para 20 graus
 • ajustar o aquecimento para 25 graus
 • ajustar o quente do termostato em 25 graus
 • ajustar o termostato para aquecer
 • aquecer a sala um pouco
 • aumenta a temperatura do termostato em 2 graus
 • aumentar a temperatura do termostato
 • aumentar bastante o termostato
 • aumentar três graus a temperatura
 • baixa a temperatura do termostato em 5 graus
 • colocar no frio
 • como o escritório está ajustado?
 • desativar o modo aquecimento do termostato
 • desativar o modo refrescar
 • diminuir cinco graus a temperatura do escritório
 • diminuir o termostato
 • qual a temperatura definida no termostato ?
 • qual é o status do termostato ?
 • quero diminuir um pouco o termostato

sv-SE

 • Dra upp temperaturen på termostaten
 • Dra upp temperaturen på termostaten lite grann
 • Hur varmt är det i vardagsrummet ?
 • Höj värmen i vardagsrummet
 • Ställ in temperaturen på 20 till 25 grader tack.
 • Ställ in termostaten mellan 20 och 25 grader .
 • Ställ in värmen AC:n 23 grader
 • Sänk sovrummets temperatur
 • Sänk sovrums temperaturen lite grann
 • Sänk värmen i hallen med 2 grader
 • Vad står termostaten på?
 • dra ner temperaturen med 2 grader
 • gör en temperatursänkning på termostaten med två grader
 • höj temperaturen 2 grader
 • höj värmen termostaten till 24 grader
 • jag vill att du höjer värmen elementen till 25 grader
 • kan du slå av uppvärmningen i vardagsrummet
 • kan du starta uppvärmning ?
 • kan du sätta på värmen ?
 • se till att höja tempen med två grader i sovrummet
 • ställ termostaten 3 grader varmare i köket
 • ställ termostaten uppvärmning
 • stäng av värmen termostaten
 • sänk temperaturen
 • sänk termostaten lite
 • sätt temperaturen på 25 grader
 • sätt termostaten 25 grader
 • vilket läge är termostaten inställd på?
 • vrid ner temperaturen i vardagsrummet med tre grader
 • är värmen igång
 • öka värmen i arbetsrummet ordentligt

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים