שגיאות וחריגים

במסמך הזה מפורטות השגיאות והחריגים שנתמכים באופן רשמי במכשירים לבית החכם. יש להשתמש בשגיאות ובקודי החריגים האלה בתגובת הכוונה, או בהתראות, אם הטמעתם אותה. כך Google Assistant שולחת התראה למשתמשי הקצה לגבי בעיות שקשורות לפקודה נתונה או למצב מכשיר נתון. אם התשובה מכילה פורמט שגוי או errorCode, מוצגת ב-Google Assistant הודעת שגיאה גנרית, לדוגמה: "המכשיר לא זמין כרגע".

שגיאות

צריך להחזיר קוד שגיאה כשבעיה גורמת להפעלה או לבקשת שאילתה להיכשל. לדוגמה, אם נעילת הדלת תקועה ולא ניתן לנעול אותה או לבטל את הנעילה שלה, צריך להחזיר למשתמש שגיאה על המצב הזה.

ניתן לצרף קודי שגיאה ברמת המכשיר או ברמה הגלובלית. לדוגמה, אם למשתמש יש הרבה נורות מספק אחד והן נשלטות על ידי רכזת, כשהמשתמש מבקש לכבות את כל האורות, הספק עשוי להחזיר שגיאה ברמת המכשיר אם נורת אחת לא מחוברת לאינטרנט, או שגיאה ברמת העולם אם הרכזת כולה לא מחוברת ולא ניתן לשלוט באורות. אם כל המכשירים לא מחוברים לאינטרנט, אין הבדל בין שגיאות ברמת המכשיר לבין שגיאות ברמת המכשיר. כשהמכשיר במצב אופליין, צריך לדווח על המצב {"online": false} ב-reportState, גם אם מחזירים את קוד השגיאה deviceOffline.

לסיכום:

 • שגיאה ברמת העולם: כל המכשירים בתגובה כוללים את אותה השגיאה
 • שגיאה ברמה המקומית: תגובה מעורבת עם שגיאות ושגיאות הצלחה

שגיאות ברמת העולם

קטע ה-JSON הבא מראה איך מחזירים שגיאות ברמת העולם בתגובה ל-QUERY או ל-EXECUTE.

דוגמה לשגיאה ברמת deviceOffline עקב מרכז האינטרנט היא במצב אופליין:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

דוגמה לשגיאה כללית ברמת inSoftwareUpdate עקב מרכז העדכונים:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

שגיאות ברמת המכשיר

תגובה של QUERY

קטע ה-JSON הבא מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה של QUERY.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

הפעלת התגובה

קטע ה-JSON הבא מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה מסוג ECECUTE.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

התראות עם שגיאות

התראה יזומה

קטע ה-JSON הבא מראה איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בהתראה יזומה.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

הודעת המשך

קטע ה-JSON הבא מראה איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בתגובה.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

רשימת שגיאות

השגיאות הבאות ייצרו את ה-TTS המשויך במכשיר.

 • overMaxLightImpactsDuration : זה יותר ממשך הזמן המקסימלי של שעה אחת. יש לנסות שוב.
 • overmaximumTimerDuration : אפשר להגדיר רק <device(s)> למשך עד <time period>
 • actionNot available : סליחה, אין לי אפשרות לראות את זה כרגע.
 • actionUnavailablewhile running : <device(s)> <is/are> פועלים, אז לא ניתן לבצע שינויים.
 • armed : <device(s)> <is/are> כבר חמושים.
 • alreadyAtMax : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר לטמפרטורה המקסימלית.
 • AtAtMin : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר לטמפרטורה המינימלית.
 • כבר סגור : <device(s)> <is/are> כבר סגורה.
 • כבר לא פעיל : <device(s)> <is/are> כבר כבויים.
 • כבר מחובר לאביזר העגינה : <device(s)> <is/are> כבר מחובר לאביזר העגינה.
 • InInState : <device(s)> <is/are> כבר במצב הזה.
 • כבר נעול : <device(s)> <is/are> כבר נעול.
 • כבר כבוי : <device(s)> <is/are> כבר מושבת.
 • כבר מופעלת : <device(s)> <is/are> כבר מופעלת.
 • כבר פתוח : <device(s)> <is/are> כבר פתוח.
 • כבר מושהית : <device(s)> <is/are> כבר הושהתה.
 • כבר התחיל : <device(s)> <is/are> כבר התחיל.
 • כבר הופסקה : <device(s)> <is/are> כבר הופסק.
 • כבר פתוח : <device(s)> <is/are> כבר לא נעול.
 • ambiguousZoneName : מצטערים, <device(s)> לא מזוהה האזור שאליו התכוונת. יש לוודא שלאזורים שלך יש שמות ייחודיים ולנסות שוב.
 • amountAboveLimit : זה יותר ממה שה-<device(s)> יכול לתמוך.
 • appLaunchFailed : מצטערים, נכשל הניסיון להפעיל את <app name> ב-<device(s)>.
 • ArmFailure : לא ניתן היה לחסות <device(s)>.
 • ArmLevelצורך : לא ברור לי לאיזו רמה להגדיר את <device(s)>. אפשר לנסות לומר "Set <device(s)> to <low security>" או "Set <device(s)> to <high Security>"
 • authFailure : לא הצלחתי להשיג את המשתמשים <device(s)>. יש לנסות לבדוק את האפליקציה כדי לוודא שה-<device/devices> <is/are> מוגדר במלואו.
 • תיק מלא : <device(s)> <has/have> <a full pack/fullכבוד>>. יש להשאיר את <it/them> ריק ולנסות שוב.
 • שמתחת ל-MinimumLightImpactsDuration : זה פחות ממשך הזמן המינימלי של 5 דקות. יש לנסות שוב.
 • שמתחת ל-MinimumTimerDuration : לא הצלחתי להגדיר <device(s)> לפרק זמן קצר כל כך. יש לנסות שוב.
 • binfull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • CancelArmingRestricted : מצטערים, לא הצלחתי לבטל את ההפעלה של <device(s)>.
 • cancelTooLate : מצטערים, מאוחר מדי לבטל. צריך להשתמש במקום זאת ב-<device(s)> או באפליקציה.
 • channelSwitchFailed : מצטערים, לא הצלחנו לעבור לערוץ <channel name>. יש לנסות שוב מאוחר יותר.
 • בעיית מטען : מצטערים, נראה כך: <device(s)> <has/have> <a מטען בעיות/מטענים>.
 • CommandInsertנכשל : לא ניתן לעבד את הפקודות של <device(s)>.
 • סוללה לא פעילה : <device(s)> <has/have> <a deזה סוללות/סוללות ריקות>.
 • מעלות OutOfRange : המעלות המבוקשות מחוץ לטווח עבור <device(s)>.
 • deviceAlertNeedsAssistance : <device(s)> <has/have> an active alarm and <need(s)> yourAssist.
 • deviceAtExtremetemperature : <device(s)> <is/are> ב <טמפרטורה קיצונית/טמפרטורה קיצונית>.
 • deviceBusy : מצטערים, נראה ש-<device(s)> כבר עושה משהו.
 • טעינת המכשיר : מצטערים, נראה שאפליקציית <device(s)> לא יכולה לעשות זאת בגלל (ha_shared.ItsYouresize=$item.devices.total_device_count) בטעינה.
 • מכשיר סתום : מצטערים, נראה ש-<device(s)> סתום.
 • מידע על המכשיר נכון לעכשיו : הכלי <device(s)> כבר מעביר משהו.
 • deviceDoorOpen : הדלת פתוחה ב-<device(s)>. יש לסגור אותה ולנסות שוב.
 • deviceHandleClosed : הכינוי סגור ב-<device(s)>. צריך לפתוח אותו ולנסות שוב.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> Jamed.
 • deviceLidOpen : המכסה פתוח ב-<device(s)>. צריך לסגור אותו ולנסות שוב.
 • deviceצורsRepair : <device(s)> <need(s)> שצריך לתקן. יש ליצור קשר עם סוכנות השירות המקומית.
 • deviceNotDocked : סליחה, נראה ש-<device(s)> <isn't/aren't> מחובר לאביזר העגינה. צריך לחבר את <it/them> ולנסות שוב.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are>לא זמינים. כדאי לנסות להגדיר שוב את <it/them>.
 • deviceNotMounted : לצערנו, נראה שלא ניתן לבצע את הפעולה הזו במכשיר <device(s)>, כי המצב <it/בעליהם> <is/are>לא נטען.
 • deviceNotReady : <device(s)> <is/are>לא מוכן.
 • deviceStuck : <device(s)> <is/are> נתקע ודרושה לך עזרה.
 • מכשיר נפגע : <מכשיר/ים>> <יש/ערך> נפגע.
 • deviceThermalShutdown : מצטערים, נראה שהפעולה <device(s)> מושבתת עקב טמפרטורות קיצוניות.
 • directResponseOnlyunreach : <device(s)> <not't/don't> תומכים בשלט רחוק.
 • DisarmFailure : לא ניתן היה להשבית את <device(s)>.
 • diskreteOnlyOpenClose : אפשר לפתוח או לסגור רק <device(s)> כל הדרך.
 • depenseAmountAboveLimit : <device(s)> לא יכולים לחלק סכום כזה.
 • DispenseAmountUnderLimit : <device(s)> לא יכולים לחלק סכום כל כך נמוך.
 • DispenseAmountREMAININGExceeded : ל-<device(s)> אין מספיק <dispense item> כדי לעשות זאת.
 • DispenseFractionalAmountNotsupported : <device(s)> לא יכולים לחלק שברים של <dispense item>.
 • DispenseFractionalUnitNotSupport : <device(s)> לא תומך בחלקים של אותה יחידה ב-<dispense item>.
 • DispenseUnitNotSupport : <device(s)> לא תומך ביחידה הזו עבור <dispense item>.
 • doorClosedTooLong : חלף זמן מה מאז שהדלת ב-<device(s)> נפתחה. יש לפתוח את הדלת, לוודא שיש משהו בפנים ולנסות שוב.
 • חירוםHeatOn : <device(s)> <is/are> במצב חירום, לכן צריך <it/the> להתאים ידנית.
 • faultyהסוללה : <device(s)> <has/have> <a a פגום בסוללה/סוללות פגומות>.
 • לא ניתן לגשת לקומה : <device(s)> לא יכולים להגיע לחדר הזה. יש להעביר את <it/em> לקומה המתאימה ולנסות שוב.
 • functionNotSupport : למעשה, <device(s)> <לא תומך/לא> בפונקציונליות הזו.
 • generalDispenseNotSupport : אני רוצה לדעת מה ברצונך למסור. יש לנסות שוב עם שם הפריט.
 • יש שגיאה : מצטערים, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר הביתי שלך.
 • יש שגיאה : מצטערים, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר הביתי שלך.
 • ב-AutoMode : <device(s)> <is/are> מוגדרים כרגע למצב אוטומטי. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • ב-AAModeMode : <device(s)> <is/are> מוגדרים כרגע למצב 'לא בבית'. כדי לשלוט בתרמוסטט, עליך להעביר אותו באופן ידני למצב בית באמצעות האפליקציה Nest בטלפון, בטאבלט או במחשב.
 • indryMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב יבש. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • ב-EcoMode : <device(s)> <is/are> מוגדרים כרגע למצב חיסכון. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מאוורר בלבד. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • inHeatOrCool : <device(s)> <is/are>לא במצב חימום/קירור.
 • inHumidifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מכשיר אדים. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • inOffMode : <device(s)> <is/are> כבויים כרגע. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליכם להעביר את <it/them> למצב אחר.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מטהר. כדי לשנות את הטמפרטורה, עליך להעביר את <it/emem> למצב אחר.
 • inSleepMode : <device(s)> <is/are> במצב שינה. אפשר לנסות שוב מאוחר יותר.
 • insoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> נמצאים כרגע בעדכון תוכנה.
 • LockFailure : לא ניתן היה לנעול את <device(s)>.
 • LockState : <device(s)> <is/are> נעולים.
 • LockToRange : הטמפרטורה הזו מחוץ לטווח הנעול ב <מכשירים(s)>.
 • חיי סוללה נמוכים : <device(s)> <has/has> הסוללה חלשה.
 • maxsettingReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר לערך הגבוה ביותר.
 • maxSpeedReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר למהירות המקסימלית.
 • minsettingReached : <device(s)> <is/are> כבר הוגדר לערך הנמוך ביותר.
 • minSpeedReach : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר למהירות המינימלית.
 • MonitoringServiceConnectionLost : <device(s)> <has/have> איבד את החיבור <its/your> לשירות המעקב.
 • צריך לתקן את הקובץ המצורף : מצטערים, נראה ש <device(s)> <is/are> חסרים קובץ מצורף. צריך להחליף אותה ולנסות שוב.
 • needBin : מצטערים, נראה שמערכת <device(s)> <is/are> חסרה תיבה. צריך להחליף אותה ולנסות שוב.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> new pads.
 • needsoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> a Update.
 • NeedsWater : <device(s)> <need(s)>water.
 • networkProfileNotRecognized : מצטערים, אני לא מזהה את "<network profile>" ב-<device(s)>.
 • networkSpeedTestInProgress : כבר התחלתי לבדוק את <network> <speed/speeds>>.
 • noavailableApp : מצטערים, נראה שהאפליקציה <app name> לא זמינה.
 • noavailableChannel : מצטערים, נראה שהערוץ <channel name> לא זמין.
 • nochannelSubscription : אנחנו מצטערים, אבל אין לך מינוי לערוץ <channel name> כרגע.
 • noTimerExists : מצטערים, לא הוגדרו טיימרים ב-<device(s)>.
 • לא נתמך : מצטערים, המצב הזה לא זמין למכשירים מסוג <device(s)>.
 • obblockionDetected : <device(s)> זיהתה שיבוש.
 • אופליין , deviceOffline : מצטערים, נראה ש<device(s)> <is/are>לא זמינים בשלב זה.
 • onDemandsMode : יש לציין איזה מצב אתם רוצים להפעיל.
 • ביטוי סיסמה שגוי : מצטערים, נראה שקוד האימות הזה שגוי.
 • percentOutOfRange : מצטערים, לא ניתן להגדיר את <device(s)> כ-<percent>.
 • סיכה שגויה : (passphraseשגוי)
 • rainDetected : לא פתחתי את <device(s)> כי זוהה גשם.
 • rangeTooClose : המרחקים האלה קרובים מדי לטווח של חום הקירור ב-<device(s)>. בוחרים טמפרטורות רחוקות יותר.
 • נדרש קישור מחדש : מצטערים, נראה שמשהו השתבש בחשבון שלך. צריך להשתמש באפליקציית Google Home או Assistant כדי לקשר מחדש <מכשירים)>.
 • RemoteSetDisabled :
  • פרמטר אופציונלי errorCodeReason
  • currentlyArmed - מצטערים, מכיוון שהאבטחה כבר חמושה, עליך להשתמש ב-<device(s)> או באפליקציה כדי לבצע שינויים.
  • remoteUnlockNotAllowedמצטערים, לא ניתן לבטל את הנעילה של <device(s)> מרחוק.
  • remoteControlOff - הפעולה הזו מושבתת כרגע. יש להפעיל את השלט הרחוק ב-<device(s)> ולנסות שוב.
  • childSafetyModeActive - הפעולה הזו מושבתת עבור <device(s)> בזמן שמצב הבטיחות של הילד או הילדה פעיל.
 • roomsOnDIFFFloors : <device(s)> לא יכולים להגיע לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • SafetyShutOff : <device(s)> <is/are> in Safety Shut-Off, כך ש<it/the> יהיה צורך בכוונון ידנית.
 • דבר לא ניתן ליישום : לא ניתן להחיל <device(s)>.
 • SecurityRestriction : <device(s)> <has/have> a security restricted.
 • SoftwareUpdateNot available : מצטערים, אין עדכון תוכנה זמין במכשיר <device(s)>.
 • startDemandsTime : כדי לעשות זאת, עליך לומר לי כמה זמן ברצונך להפעיל <device(s)>.
 • עדייןCoolingDown : <device(s)> <is/are> עדיין מתקרר.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> עדיין מתחמם.
 • סטרימינג לא זמין : מצטערים, נראה שהשידור לא זמין בשלב זה מ <strong(מכשירים)>.
 • סטרימינג שלא ניתן להפעיל : לא הצלחתי להפעיל את השידור כרגע מהמכשיר <device(s)>.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <an Empty \מיכל ריק>. צריך למלא את השדה <it/them> ולנסות שוב.
 • targetAlreadyReached : מצטערים, נראה שזו כבר הטמפרטורה הנוכחית.
 • timerValueOutOfRanRan : לא ניתן להגדיר <device(s)> למשך פרק הזמן הזה.
 • גםManyFailedAttempts : מצטערים, היו יותר מדי ניסיונות שנכשלו. צריך לעבור אל אפליקציית המכשיר כדי להשלים את הפעולה הזו.
 • transientError : מצטערים, משהו השתבש במהלך השליטה ב-<device(s)>. יש לנסות שוב.
 • turn off , deviceTurnedOff : <device(s)> <is/are> כבויים כרגע.
 • לא ניתן לאתר את המכשיר : לא הצלחתי לאתר את <המכשירים(>).
 • לא ידוע בפיד <device(s)> לא תומך בהגדרה הזו של מזון מוגדר מראש.
 • ביטול הנעילה של האפליקציה : לא ניתן היה לבטל את הנעילה של <device(s)>.
 • unpaibleState : כרגע אי אפשר להשהות <device(s)>.
 • user cancelled : אישור
 • valueOutOfRange : לא ניתן להגדיר את <device(s)> לטמפרטורה הזו.

חריגים

צריך להחזיר חריגה כשיש בעיה או התראה שמשויכת לפקודה. הפקודה הצליחה או נכשלה.

אם הפקודה הצליחה (סטטוס = "SUCCESS"), מדווחים על חריגים באמצעות התכונה StatusReport (למכשירים שאינם היעד), או מחזירים exceptionCode מתאים (למכשיר היעד).

לדוגמה, אם מסך המוך במייבש הייבוש מלא, המשתמש עדיין יוכל להתחיל את מייבש הייבוש, אך מומלץ להזהיר אותו על המצב הזה. באופן דומה, אם הסוללה של הסוללה ריקה, עדיין אפשר לבצע פקודה, אבל צריך להודיע להם שהסוללה של המכשיר חלשה.

אם הפקודה נכשלה בגלל חריגים, הסטטוס צריך להיות "EXCEPTIONS", והדיווח על החריגים יתבצע באמצעות התכונה StatusReport.

חריג (לא) שאינו חסום (SUCCESS) לגבי מכשיר יעד

דוגמה לנעילת הדלת:

הסוללה של מנעול הדלת הקדמית חלשה. נעילת הדלת הראשית מתבצעת.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

חריג (לא) שאינו חסום (SUCCESS) במכשיר אחר באמצעות StatusReport

דוגמה זו לאכיפת מערכת אבטחה: אישור, הפעלת מערכת האבטחה. החלון הקדמי פתוח.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

חסימת חריג לגבי מכשיר אחר באמצעות StatusReport

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

רשימת חריגים

החריגים הבאים ייצרו את ה-TTS המשויך במכשיר.

 • תיק מלא : <device(s)> <has/have> <a full pack/fullכבוד>>. יש להשאיר את <it/them> ריק ולנסות שוב.
 • binfull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • CarpoolMonoxideDetected : זוהה פחמן חד-חמצני ב-<house name>.
 • deviceAtExtremetemperature : <device(s)> <is/are> ב <טמפרטורה קיצונית/טמפרטורה קיצונית>.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> Jamed.
 • המכשיר הועבר : <device(s)> < wa/were> הועבר.
 • device open : <device(s)> <is/are> פתוח.
 • מכשיר נפגע : <מכשיר/ים>> <יש/ערך> נפגע.
 • deviceUnplugged : <device(s)> <is/are> מנותק.
 • לא ניתן לגשת לקומה : <device(s)> לא יכולים להגיע לחדר הזה. יש להעביר את <it/em> לקומה המתאימה ולנסות שוב.
 • hardwareFailure : <device(s)> <has/have> a hardware hardware.
 • insoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> נמצאים כרגע בעדכון תוכנה.
 • isעקיפת: : <device(s)> <is/are> עקיפה כרגע.
 • חיי סוללה נמוכים : <device(s)> <has/has> הסוללה חלשה.
 • זיהוי תנועה : <device(s)> <detect(s)> .
 • needPads : <device(s)> <need(s)> new pads.
 • needsoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> a Update.
 • NeedsWater : <device(s)> <need(s)>water.
 • networkJammingDetected : החיבור לרשת הביתית אל <device(s)> לא פועל בצורה תקינה.
 • noIssuesReported : <device(s)> לא מדווחת על בעיות.
 • roomsOnDIFFFloors : <device(s)> לא יכולים להגיע לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • RunCycleFinish : <device(s)> <has/have> הסתיים.
 • SecurityRestriction : <device(s)> <has/have> a security restricted.
 • גלאי עשן : זוהה עשן ב <שם הבית>.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <an Empty \מיכל ריק>. צריך למלא את השדה <it/them> ולנסות שוב.
 • באמצעות MobileBackup : <device(s)> <is/are> באמצעות גיבוי סלולרי.
 • WaterLeakDetected : <device(s)> <detect(s)> דליפת מים.