שגיאות וחריגים

במסמך הזה מפורטות השגיאות והחריגים הנתמכים באופן רשמי במכשירים לבית חכם. עליכם להשתמש בקודי השגיאות והחריגים שצוינו בתגובת ה-Intent או בהתראות, אם הטמעתם את הקוד, כדי ש-Google Assistant תתריע בפני משתמשי הקצה על בעיות שקשורות לפקודה או למצב המכשיר שצוינו. אם התשובה מכילה פורמט שגוי או errorCode, Google Assistant תציג למשתמשים הודעת שגיאה גנרית, לדוגמה: "מצטערים, המכשיר לא זמין כרגע".

שגיאות

צריך להחזיר קוד שגיאה כשבעיה גורמת לכישלון של בקשת הפעלה או שאילתה. לדוגמה, אם מנעול דלת תקוע ולא ניתן לנעול אותו או לבטל את הנעילה שלו, צריך להחזיר למשתמש הודעת שגיאה לגבי המצב הזה.

אפשר לצרף קודי שגיאה ברמת המכשיר או ברמה הגלובלית. לדוגמה, אם למשתמש יש הרבה נורות מספק אחד ונשלטות על ידי רכזת, כשהמשתמש מבקש לכבות את כל הנורות, הספק עשוי להחזיר שגיאה ברמת המכשיר אם נורית אחת לא מחוברת לאינטרנט, או שגיאה ברמה גלובלית אם כל המרכז לא מחובר לאינטרנט ואי אפשר לשלוט באורות. אם כל המכשירים לא מחוברים לאינטרנט, אין הבדל בין שימוש בשגיאות ברמה הגלובלית או בשגיאות ברמת המכשיר. כשהמכשיר במצב אופליין, צריך לדווח על המצב {"online": false} ב-reportState, גם אם החזרת קוד השגיאה deviceOffline.

לסיכום:

 • שגיאה ברמה גלובלית: כל המכשירים בתגובה כוללים את אותה השגיאה
 • שגיאה ברמה המקומית: תגובה משולבת עם תרחישי שגיאה ומקרי הצלחה

שגיאות ברמה הגלובלית

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמה הגלובלית בתגובה ל-QUERY או EXECUTE.

דוגמה לשגיאה ברמה הגלובלית deviceOffline בגלל שהמרכז נמצא במצב אופליין:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "deviceOffline",
  "status" : "ERROR"
 }
}

דוגמה לשגיאה ברמה הגלובלית inSoftwareUpdate עקב הרכזת היא דוגמה לעדכון:

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "errorCode": "inSoftwareUpdate",
  "status" : "ERROR"
 }
}

שגיאות ברמת המכשיר

תגובה QUERY

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה ל-QUERY.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   },
   "device-id-2": {
    "errorCode": "deviceOffline",
    "status" : "ERROR"
   }
  }
 }
}

EXECUTE התגובה

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מחזירים שגיאות ברמת המכשיר בתגובה של EXECUTE.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "device-id-1"
    ],
    "status": "ERROR",
    "errorCode": "deviceOffline"
   },
   {
    "ids": [
     "device-id-2"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "on": true,
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

התראות עם שגיאות

התראה יזומה

קטע הקוד הבא של JSON מראה איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בהתראה יזומה.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "RunCycle": {
      "priority": 0,
      "status": "FAILURE",
      "errorCode": "deviceDoorOpen"
     }
    }
   }
  }
 }
}

תשובה בהמשך

בקטע ה-JSON הבא מתואר איך מדווחים על שגיאות ברמת המכשיר בתגובת מעקב.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "agentUserId": "agent-user-id-1",
 "eventId": "unique-event-id-1",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "device-id-1": {
     "LockUnlock": {
      "priority": 0,
      "followUpResponse": {
       "status": "FAILURE",
       "errorCode": "deviceJammingDetected",
       "followUpToken": "PLACEHOLDER"
      }
     }
    }
   }
  }
 }
}

רשימת שגיאות

השגיאות הבאות יפיקו את ה-TTS המשויך במכשיר.

 • aboveMaximumLightEffectsDuration : משך הזמן הזה ארוך יותר ממשך הזמן המקסימלי, שהוא שעה אחת. כדאי לנסות שוב.
 • aboveMaximumTimerDuration : אפשר להגדיר <device(s)> רק למשך <time period>
 • actionNotAvailable : מצטערים, לא ניתן לעשות את זה כרגע.
 • actionUnAvailablewhen running : <device(s)> <is/are> פועלת כרגע, אז אין לי אפשרות לבצע שינויים.
 • alreadyArmed : <device(s)> <is/are> כבר חמוש.
 • alreadyAtMax : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר לטמפרטורה המקסימלית.
 • alreadyAtMin : <device(s)> <is/are> כבר מוגדרת לטמפרטורה המינימלית.
 • alreadyClosed : <device(s)> <is/are> כבר סגור.
 • כבר כבוי : <device(s)> <is/are> כבר כבוי.
 • כבר מחובר לאביזר עגינה : <device(s)> <is/are> כבר מחובר לאביזר עגינה.
 • alreadyInState : <device(s)> <is/are> כבר במצב הזה.
 • כבר נעול : <device(s)> <is/are> כבר נעול.
 • כבר כבוי : <device(s)> <is/are> כבר כבוי.
 • כבר מופעל : <device(s)> <is/are> כבר מופעל.
 • כבר פתוח : <device(s)> <is/are> כבר פתוח.
 • כבר מושהה : <device(s)> <is/are> כבר מושהה.
 • כבר התחיל : <device(s)> <is/are> כבר התחיל.
 • כבר הופסק : <device(s)> <is/are> כבר הופסק.
 • כבר לא נעול : <device(s)> <is/are> כבר לא נעול.
 • ambiguousZoneName : מצטערים, במכשיר <device(s)> לא ניתן לזהות את האזור שהתכוונת אליו. צריך לוודא שלאזורים יש שמות ייחודיים ולנסות שוב.
 • amountAboveLimit : זה יותר ממה ש<device(s)> יכול לתמוך בו.
 • appLaunchFailed : מצטערים, ההפעלה של <app name> במכשיר <device(s)> נכשלה.
 • ArmFailure : <device(s)> אין אפשרות להפעיל את השירות.
 • ArmLevel shoulded : לא ברור לי לאיזו רמה להגדיר את <device(s)>. אפשר לנסות לומר "Set <device(s)> to <low security>" (הגדרת <device(s)> כ-<low security> או "Set <device(s)> to <high security>".
 • authFailure : לא הצלחתי להגיע אל <device(s)>. כדאי לבדוק באפליקציה ולוודא שההגדרות של <device/devices> <is/are> מוגדרות באופן מלא.
 • bagFull : <device(s)> <has/have> <a full bag/full לארגן>. יש לרוקן את <it/them> ולנסות שוב.
 • belowMinimumLightEffectsDuration : משך הזמן הוא פחות ממשך הזמן המינימלי, שהוא 5 דקות. כדאי לנסות שוב.
 • belowMinimumTimerDuration : אין לי אפשרות להגדיר <device(s)> לפרק זמן קצר כל כך. כדאי לנסות שוב.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • cancelArmingRestricted : מצטערים, לא הצלחתי לבטל את הפעלת <device(s)>.
 • cancelTooLate : מצטערים, מאוחר מדי לבטל. צריך להשתמש ב-<device(s)> או באפליקציה במקום זאת.
 • channelSwitchFailed : מצטערים, המעבר לערוץ <channel name> נכשל. כדאי לנסות שוב מאוחר יותר.
 • מטען בעיה : מצטערים, נראה כמו <device(s)> <has/have> <a-(a] בעיה במטען/בעיות במטען>.
 • comCommandInsertFailed : לא ניתן לעבד את הפקודות עבור <device(s)>.
 • deadסוללה : <device(s)> <has/have> <a dead running/dead batteries>.
 • מעלותOutOfRange : המעלות המבוקשות נמצאות מחוץ לטווח עבור <device(s)>.
 • deviceAlertNeedsAssistance : <device(s)> <has/have> התראה פעילה ו <need(s)> סיוע.
 • deviceAtremeTemperature : <device(s)> <is/are> ב-<an קיצוני/טמפרטורות קיצוניות>.
 • deviceBusy : מצטערים, נראה ש-<device(s)> כבר מבצע פעולה כלשהי.
 • deviceCharging : מצטערים, נראה שלא ניתן לבצע את הפעולה הזו במכשיר <device(s)> כי (ha_shared.Itsre size=$item.devices.total_device_count) בטעינה.
 • מכשיר סתום : מצטערים, נראה שמכשיר <device(s)> נחסם.
 • deviceCurrentDispensing : <device(s)> כבר מונפק פריט כלשהו כרגע.
 • deviceDoorOpen : הדלת פתוחה ב <מכשירים>. יש לסגור אותה ולנסות שוב.
 • deviceHandleClosed : הכינוי סגור ב-<device(s)>. יש לפתוח אותו ולנסות שוב.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> Jam.
 • deviceLidOpen : המכסה פתוח ב-<device(s)>. יש לסגור אותו ולנסות שוב.
 • deviceNeedsRepair : <device(s)> <need(s)> to be correct. יש ליצור קשר עם סוכנות השירות המקומית שלכם.
 • deviceNotDocked : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <isn't/aren't> בעגינה. יש להניח אותו באביזר העגינה <it/them> ולנסות שוב.
 • deviceNotFound : <device(s)> <is/are> לא זמין. מומלץ לנסות שוב להגדיר את <it/them>.
 • deviceNotMounted : מצטערים, נראה שמכשיר <device(s)> לא ניתן לביצוע הפעולה הזו מפני שה-<it/they> <is/are> לא מותקן.
 • deviceNotמוכן : <device(s)> <is/are>לא מוכן.
 • deviceStuck : <device(s)> <is/are> נתקעת ונדרשת לך עזרה.
 • deviceTampered : <device(s)> <has/have> בוצעו שינויים.
 • deviceThermalShutdown : מצטערים, נראה ש-<device(s)> כבה עקב טמפרטורות קיצוניות.
 • directAnswerOnlyUnreachable : <device(s)> <doesn't/don't> support מרחוק.
 • DisarmFailure : <מכשירים>> לא ניתן היה לכבות.
 • diskreteOnlyOpenClose : מצטערים, ניתן לפתוח או לסגור <device(s)> רק עד הסוף.
 • DispenseAmountAboveLimit : <device(s)> לא ניתן להוציא סכום כזה גדול.
 • DispenseAmountLimitLimit : <device(s)> לא ניתן לחלק סכום כל כך קטן.
 • DispenseAmountExceedExceeded : <device(s)> אין מספיק <dispense item> כדי לעשות את זה.
 • DispenseFractionalAmountNotSupported : <device(s)> לא ניתן לחלק שברים של <dispense item>.
 • DispenseFractionalUnitNotSupported : <device(s)> לא תומך בחלקים מהיחידה הזו עבור <dispense item>.
 • DispenseUnitNotSupported : ב-<device(s)> אין תמיכה ביחידה הזו עבור <dispense item>.
 • doorClosedTooLong : חלף זמן רב מאז שהדלת של <device(s)> נפתחה. צריך לפתוח את הדלת, לוודא שיש משהו בפנים ולנסות שוב.
 • חירוםHeatOn : <device(s)> <is/are> במצב חירום של חום, לכן יהיה צורך להתאים את <it/they> באופן ידני.
 • faultyסוללה : <device(s)> <has/have> <a סוללה פגומה/סוללות פגומות>.
 • הקומה לא נגישה : <device(s)> לא ניתן להגיע לחדר הזה. יש להעביר את <it/them> לקומה הנכונה ולנסות שוב.
 • functionNotsupported : בפועל, <device(s)> <doesn't/don't> תומך בפונקציונליות הזו.
 • genericDispenseNotSupported : אני רוצה לדעת מה אתם רוצים להוציא. יש לנסות שוב עם שם הפריט.
 • HardError : מצטערים, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר הביתי שלך.
 • HardError : מצטערים, משהו השתבש ואין לי אפשרות לשלוט במכשיר הביתי שלך.
 • inAutoMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב אוטומטי. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inAwayMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב 'לא נמצא/ת'. כדי לשלוט בתרמוסטט, צריך להעביר אותו באופן ידני למצב 'בבית' באמצעות האפליקציה Nest בטלפון, בטאבלט או במחשב.
 • inDryMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב יבש. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inEcoMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב eco. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inFanOnlyMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מאוורר בלבד. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inHeatOrCol : <device(s)> <is/are>לא במצב חימום/קירור.
 • inHumidifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב אדים. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inOffMode : <device(s)> <is/are> כבוי כרגע. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר את <it/them> למצב אחר.
 • inPurifierMode : <device(s)> <is/are> מוגדר כרגע למצב מטהר. כדי לשנות את הטמפרטורה צריך להעביר <it/them> למצב אחר.
 • inSleepMode : <device(s)> <is/are> במצב שינה. אפשר לנסות שוב מאוחר יותר.
 • inSoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> כרגע בעדכון תוכנה.
 • lockFailure : <device(s)> לא ניתן היה לנעול.
 • lockState : <device(s)> <is/are> נעול עכשיו.
 • lockToRange : הטמפרטורה הזו נמצאת מחוץ לטווח הנעול ב-<device(s)>.
 • סוללה חלשה : <device(s)> <has/have> סוללה חלשה.
 • maxSettingReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר להגדרה הגבוהה ביותר.
 • maxSpeedReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר למהירות המקסימלית.
 • minSettingReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר להגדרה הנמוכה ביותר.
 • minSpeedReached : <device(s)> <is/are> כבר מוגדר למהירות המינימלית.
 • MonitoringServiceConnectionLost : <device(s)> <has/have> איבד/ה את החיבור <its/their> לשירות המעקב.
 • needAttachment : מצטערים, נראה של-<device(s)> <is/are> חסר קובץ מצורף נדרש. צריך להחליף אותו ולנסות שוב.
 • needBin : מצטערים, נראה שלמכשיר <device(s)> <is/are> חסר פח. צריך להחליף אותו ולנסות שוב.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> pads חדשים.
 • needSoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> עדכון תוכנה.
 • needWater : <device(s)> <need(s)> Water.
 • networkProfileNotRecognized : מצטערים, אני לא מזהה את "<network profile>" ב-<device(s)>.
 • networkSpeedtestInProgress : כבר בדקתי את התג <network> <speed/speeds>>.
 • noAvailableApp : מצטערים, נראה ש-<app name> לא זמינה.
 • noAvailableChannel : מצטערים, נראה שהערוץ <channel name> לא זמין.
 • noChannelSubscription : מצטערים, לא נרשמת לערוץ <channel name> כרגע.
 • noTimerExists : מצטערים, נראה שלא הוגדרו טיימרים ב-<device(s)>.
 • notsupported : מצטערים, המצב הזה לא זמין ב<device(s)>.
 • obstructionDetected : <device(s)> זוהה הפרעה.
 • אופליין , deviceOffline : מצטערים, נראה ש-<device(s)> <is/are>לא זמין כרגע.
 • onRequiresMode : יש לציין איזה מצב ברצונך להפעיל.
 • ביטוי סיסמה שגוי : מצטערים, נראה שקוד האימות שגוי.
 • PercentOutOfRange : מצטערים, אי אפשר להגדיר את <device(s)> לערך <percent>.
 • קוד אימות שגוי : (ביטוי סיסמה שגוי)
 • זוהה גשם : לא פתחתי את <device(s)> כי זוהה גשם.
 • rangeTooClose : הטווחים האלה קרובים מדי לטווח קירור החום עבור <מכשירים>. יש לבחור טמפרטורות רחוקות יותר זה מזה.
 • relinkrequired : מצטערים, נראה שמשהו השתבש בחשבון שלך. כדי לקשר מחדש את <device(s)>, יש להשתמש באפליקציית Google Home או Assistant.
 • RemoteSetDisabled :
  • פרמטר אופציונלי errorCodeReason
  • currentlyArmed - מצטערים, מאחר שהאבטחה כבר מופעלת, עליך להשתמש ב-<device(s)> או באפליקציה כדי לבצע שינויים.
  • remoteUnlockNotAllowed - מצטערים, לא ניתן לבטל את הנעילה של <מכשירים> מרחוק.
  • remoteControlOff - הפעולה הזו מושבתת כרגע. יש להפעיל שלט רחוק ב <מכשירים> ולנסות שוב.
  • childSafetyModeActive - הפעולה הזו מושבתת ב <מכשירים> כשמצב הבטיחות של הילדים מופעל.
 • roomsOnBasedFloors : <device(s)> אין גישה לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • SafetyShutOff : <device(s)> <is/are> במצב כיבוי הבטיחות, כך שיהיה צורך להתאים את <it/they> באופן ידני.
 • סצנה שבה אי אפשר להשתמש : מצטערים, המערכת לא הצליחה להחיל את <device(s)>.
 • Securityהגבלת : <device(s)> <has/have> הגבלת אבטחה.
 • softwareUpdateNotAvailable : מצטערים, אין עדכון תוכנה זמין ב-<device(s)>.
 • startRequiresTime : לשם כך, עליך לומר לי כמה זמן ברצונך להריץ <device(s)>.
 • stillColdingDown : <device(s)> <is/are> עדיין בקירור.
 • stillWarmingUp : <device(s)> <is/are> עדיין בהכנה.
 • הסטרימינג לא זמין : מצטערים, נראה שהשידור לא זמין כרגע ממכשיר <device(s)>.
 • סטרימינג שלא ניתן להפעלה : מצטערים, לא ניתן להפעיל את השידור מ-<device(s)> כרגע.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <מכל ריק/מכלות ריקות>. צריך למלא את הערך <it/them> ולנסות שוב.
 • target alreadyReached : מצטערים, נראה שזו כבר הטמפרטורה הנוכחית.
 • timerValueOfRange : לא ניתן להגדיר <device(s)> לפרק הזמן הזה.
 • יותר מדי ניסיונות שנכשלו : מצטערים, בוצעו יותר מדי ניסיונות כושלים. צריך לעבור לאפליקציה במכשיר כדי להשלים את הפעולה הזו.
 • transientError : מצטערים, משהו השתבש בשליטה ב-<device(s)>. יש לנסות שוב.
 • כבוי , deviceTurnedOff : <device(s)> <is/are> כבוי כרגע.
 • canToLocateDevice : לא הצלחתי לאתר את <device(s)>.
 • לא ידוע : <device(s)> אין תמיכה בהגדרה הקבועה מראש הזו של אוכל.
 • UnlockFailure : לא ניתן היה לבטל את הנעילה של <device(s)>.
 • unpausableState : לא ניתן להשהות כרגע את <device(s)>.
 • userבוטל : אישור
 • valueOutOfRange : לא ניתן להגדיר את הערך <device(s)> לטמפרטורה הזו.

חריגים

כדאי להחזיר חריגות כשיש בעיה או התראה שמשויכות לפקודה. הפקודה יכולה להצליח או להיכשל.

אם הפקודה בוצעה בהצלחה (status = "SUCCESS"), דיווח על חריגים באמצעות התכונה StatusReport (למכשירים שאינם היעד), או על ידי החזרת exceptionCode מתאים (למכשיר היעד).

לדוגמה, אם מסך המוך המייבש מלא, המשתמשים עדיין יוכלו להפעיל את המייבש, אבל כדאי להזהיר אותם לגבי המצב הזה. באופן דומה, גם אם הסוללה של המכשיר חלשה ולא ריקה, עדיין תוכלו להריץ פקודה, אבל עליכם להודיע לו שהסוללה של המכשיר חלשה.

אם הפקודה נכשלת בגלל חריגים, הסטטוס צריך להיות 'EXCEPTIONS', וצריך לדווח על החריגים באמצעות התכונה StatusReport.

חריג שאינו חוסם (SUCCESS) בנוגע למכשיר היעד

דוגמה לנעילת הדלת:

הסוללה של נעילת הדלת הראשית חלשה. נועל את הדלת הקדמית.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isLocked": true,
    "isJammed": false,
    "exceptionCode": "lowBattery"
   }
  }]
 }
}

חריג שאינו חוסם (SUCCESS) של מכשיר אחר באמצעות StatusReport

הדוגמה הזו מיועדת לחימושת של מערכת אבטחה: אוקיי, הפעלת מערכת האבטחה. החלון הקדמי פתוח.

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "commands": [{
   "ids": ["device-id-1"],
   "status": "SUCCESS",
   "states": {
    "on": true,
    "online": true,
    "isArmed": true,
    "currentArmLevel": "L2",
    "currentStatusReport": [{
     "blocking": false,
     "deviceTarget": "sensor_id1",
     "priority": 0,
     "statusCode": "deviceOpen"
    }]
   }
  }]
 }
}

חריגת חסימה לגבי מכשיר אחר באמצעות StatusReport

{
 "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
 "payload": {
  "devices": {
   "device-id-1": {
    "on": true,
    "online": true,
    "status": "EXCEPTIONS",
    "currentStatusReport": [{
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "device-id-1",
      "priority": 0,
      "statusCode": "lowBattery"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "front_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     },
     {
      "blocking": true,
      "deviceTarget": "back_window_id",
      "priority": 1,
      "statusCode": "deviceOpen"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

רשימת חריגים

החריגים הבאים יפיקו את טקסט ה-TTS המשויך במכשיר.

 • bagFull : <device(s)> <has/have> <a full bag/full לארגן>. יש לרוקן את <it/them> ולנסות שוב.
 • binFull : <device(s)> <has/have> <a full bin/full bins>.
 • carbonMonoxideDetected : זוהה פחמן חד-חמצני ב <שם הבית>.
 • deviceAtremeTemperature : <device(s)> <is/are> ב-<an קיצוני/טמפרטורות קיצוניות>.
 • deviceJammingDetected : <device(s)> <is/are> Jam.
 • deviceMoved : <device(s)> <was/were> הועברו.
 • deviceOpen : <device(s)> <is/are> open.
 • deviceTampered : <device(s)> <has/have> בוצעו שינויים.
 • מכשיר מנותק : <device(s)> <is/are> מנותק.
 • הקומה לא נגישה : <device(s)> לא ניתן להגיע לחדר הזה. יש להעביר את <it/them> לקומה הנכונה ולנסות שוב.
 • Hardailure : <device(s)> <has/have> בעיית חומרה.
 • inSoftwareUpdate : <device(s)> <is/are> כרגע בעדכון תוכנה.
 • isBypassed : <device(s)> <is/are> כבר עקיפה.
 • סוללה חלשה : <device(s)> <has/have> סוללה חלשה.
 • motionDetected : <device(s)> <detect(s)> motion.
 • needPads : <device(s)> <need(s)> pads חדשים.
 • needSoftwareUpdate : <device(s)> <need(s)> עדכון תוכנה.
 • needWater : <device(s)> <need(s)> Water.
 • networkJammingDetected : החיבור לרשת הביתית של <device(s)> לא פועל בצורה תקינה.
 • noIssuesReported : <device(s)> לא דווחו בעיות.
 • roomsOnBasedFloors : <device(s)> אין גישה לחדרים האלה כי הם נמצאים בקומות שונות.
 • runCycleFinish : <device(s)> <has/have> הסתיימה.
 • Securityהגבלת : <device(s)> <has/have> הגבלת אבטחה.
 • זוהה עשן : זוהה עשן ב <שם הבית>.
 • tankEmpty : <device(s)> <has/have> <מכל ריק/מכלות ריקות>. צריך למלא את הערך <it/them> ולנסות שוב.
 • באמצעותCellularBackup : <device(s)> <is/are> באמצעות גיבוי סלולרי.
 • WaterLeakDetected : <device(s)> <detect(s)> דליפת מים.