ยินดีต้อนรับสู่ Google Home Developer Center แหล่งใหม่เรียนรู้วิธีพัฒนาการดําเนินการในบ้านอัจฉริยะ หมายเหตุ: คุณจะสร้างการดําเนินการต่างๆ ต่อไปในคอนโซลการดําเนินการ
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คู่มือเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะอัจฉริยะ

action.devices.types.STANDMIXER - การโต้ตอบกับเครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะอาจรวมถึงการเปิดและปิดเครื่องผสมอาหาร การเริ่มและหยุดเครื่องผสมอาหาร การปรับโหมดการทําอาหารหรือการตั้งค่าอาหารล่วงหน้า หรือการปรับการตั้งค่าโหมดอื่นที่ไม่ใช่การทําอาหาร

ประเภทนี้เป็นการระบุว่าอุปกรณ์จะได้รับไอคอนมิกเซอร์แบบตั้งได้ รวมถึงคําพ้องความหมายและชื่อแทนที่เกี่ยวข้องบางอย่าง

ความสามารถของอุปกรณ์

โปรดดูเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องสําหรับรายละเอียดการใช้งาน เช่น แอตทริบิวต์และรัฐที่บริการควรรองรับ และวิธีสร้างการตอบสนองและส่งออก EXECUTE

ลักษณะเฉพาะที่จําเป็น

ต้องระบุลักษณะและคําสั่งเหล่านี้หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่แนะนําหากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรวมและจับคู่จากลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ได้ฟรีเพื่อให้ตรงกับฟังก์ชันการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 • เวลาในการตอบสนอง: ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 มิลลิวินาที
 • ความเชื่อถือได้: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 97%

อุปกรณ์ตัวอย่าง: เครื่องผสมอาหารตั้งโต๊ะแบบเรียบง่าย

ส่วนนี้ประกอบด้วยเพย์โหลดตัวอย่างที่แสดงถึง "มิกเซอร์สแตนด์" ที่พบบ่อย ซึ่งอิงตามประเภทและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ข้างต้น หากเพิ่มหรือนําลักษณะในการใช้งานออก ให้แก้ไขคําตอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวอย่างคําตอบจาก SYNC

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.STANDMIXER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Cook",
     "action.devices.traits.StartStop",
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple stand mixer"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportedCookingModes": [
      "MIX",
      "WHIP"
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

ตัวอย่างการตอบสนอง QUERY

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": true,
    "isRunning": true,
    "currentCookingMode": "MIX"
   }
  }
 }
}

ตัวอย่างคําสั่ง EXECUTE

ทำอาหาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คําสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.Cook

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Cook",
        "params": {
         "start": false,
         "cookingMode": "MIX"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentCookingMode": "NONE"
    }
   }
  ]
 }
}

จุดเริ่มต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คําสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.StartStop

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.StartStop",
        "params": {
         "start": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isRunning": true
    }
   }
  ]
 }
}

ปิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คําสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.OnOff

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

อุปกรณ์ ERRORS

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด