ยินดีต้อนรับสู่ Google Home Developer Center แหล่งใหม่เรียนรู้วิธีพัฒนาการดําเนินการในบ้านอัจฉริยะ หมายเหตุ: คุณจะสร้างการดําเนินการต่างๆ ต่อไปในคอนโซลการดําเนินการ
จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คู่มือทําความสะอาดบ้านอัจฉริยะ

action.devices.types.MOP - การโต้ตอบกับไม้ถูพื้นอาจประกอบด้วยการเริ่ม การหยุด การหยุดชั่วคราว การทําความสะอาด การใช้แท่นชาร์จ การตรวจสอบรอบการทําความสะอาดในปัจจุบัน การหาไม้ถูพื้น หรือการปรับโหมดต่างๆ ไม้ถูพื้นบางห้องอาจรองรับการทําความสะอาดโซนเฉพาะในบ้าน

ประเภทนี้เป็นการระบุว่าอุปกรณ์มีไอคอนม็อบ รวมทั้งคําพ้องความหมายและชื่อแทนที่เกี่ยวข้องบางอย่าง

ความสามารถของอุปกรณ์

โปรดดูเอกสารลักษณะที่เกี่ยวข้องสําหรับรายละเอียดการใช้งาน เช่น แอตทริบิวต์และรัฐที่บริการควรรองรับ และวิธีสร้างการตอบสนองและส่งออก EXECUTE

ลักษณะเฉพาะที่จําเป็น

ต้องระบุลักษณะและคําสั่งเหล่านี้หากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

ลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่แนะนําหากเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณรวมและจับคู่จากลักษณะทั้งหมดที่มีอยู่ได้ฟรีเพื่อให้ตรงกับฟังก์ชันการทํางานของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ข้อกำหนดด้านคุณภาพ

 • เวลาในการตอบสนอง: ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 800 มิลลิวินาที
 • ความเชื่อถือได้: ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 97%

อุปกรณ์ตัวอย่าง: เครื่องถูพื้นง่ายๆ

ส่วนนี้ประกอบด้วยเพย์โหลดตัวอย่างที่แสดงถึง "ไม้ถูพื้น" ทั่วไปซึ่งอิงตามประเภทอุปกรณ์และลักษณะเฉพาะข้างต้น หากเพิ่มหรือนําลักษณะในการใช้งานออก ให้แก้ไขคําตอบให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ตัวอย่างคําตอบจาก SYNC

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.MOP",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Dock",
     "action.devices.traits.EnergyStorage",
     "action.devices.traits.StartStop"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple mop"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "queryOnlyEnergyStorage": true,
     "pausable": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

ตัวอย่างการตอบสนอง QUERY

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "isRunning": false,
    "isPaused": false,
    "isDocked": true,
    "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
    "capacityRemaining": [
     {
      "unit": "SECONDS",
      "rawValue": 36000
     },
     {
      "unit": "PERCENTAGE",
      "rawValue": 90
     }
    ]
   }
  }
 }
}

ตัวอย่างคําสั่ง EXECUTE

ตรึง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คําสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.Dock

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Dock"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isDocked": true
    }
   }
  ]
 }
}

จุดเริ่มต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์คําสั่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิง action.devices.traits.StartStop

คําขอ
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.StartStop",
        "params": {
         "start": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
คําตอบ
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isRunning": true,
     "isPaused": false
    }
   }
  ]
 }
}

อุปกรณ์ ERRORS

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด