מדריך לברזים לבית חכם

action.devices.types.FAUCET – ברזים יכולים לפרוק נוזלים בכמויות שונות ובהגדרות קבועות מראש. לברזים יכולים להיות כמה מצבים ולכל מצב יש הגדרות שקשורות אליו. מילים אלה ספציפיות לברז ומפוענחות בצורה כללית.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל ברז וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של התכונה המתאימה כדי לראות את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שבהם השירות צריך לתמוך, ואיך ליצור תשובות ב-EXECUTE וב-QUERY.

התכונות האלה מומלצות למכשיר שלכם, אם הן רלוונטיות. עם זאת, תוכלו לשלב ולהתאים בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור:חייב להיות 800 אלפיות שנייה או פחות.
 • אמינות: הערך צריך להיות 97% או יותר.

מכשיר לדוגמה: ברז פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות למטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'ברז' נפוץ על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות בהטמעה, צריך לשנות את התשובות בהתאם.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.FAUCET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Dispense",
     "action.devices.traits.TemperatureControl",
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple faucet"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportedDispenseItems": [
      {
       "item_name": "water_key",
       "item_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Water"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Agua"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Eau"
         ]
        }
       ],
       "supported_units": [
        "TEASPOONS",
        "TABLESPOONS",
        "FLUID_OUNCES",
        "CUPS",
        "PINTS",
        "QUARTS",
        "GALLONS",
        "MILLILITERS",
        "LITERS",
        "DECILITERS"
       ],
       "default_portion": {
        "amount": 2,
        "unit": "CUPS"
       }
      }
     ],
     "supportedDispensePresets": [
      {
       "preset_name": "cat_water_bowl_key",
       "preset_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Cat water bowl",
          "Cat water dish",
          "Cat water cup"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Plato de agua para gato",
          "Bebedero para gato"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Bol d'eau de chat",
          "Bac \u00e0 eau pour chat",
          "Tasse d'eau de chat"
         ]
        }
       ]
      }
     ],
     "temperatureRange": {
      "minThresholdCelsius": 25,
      "maxThresholdCelsius": 100
     },
     "temperatureUnitForUX": "F"
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובה QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": false,
    "temperatureSetpointCelsius": 30,
    "dispenseItems": [
     {
      "itemName": "water_key",
      "amountLastDispensed": {
       "amount": 2.5,
       "unit": "CUPS"
      },
      "isCurrentlyDispensing": false
     }
    ]
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

מוציאים

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Dispense.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Dispense",
        "params": {
         "amount": 1,
         "unit": "CUPS",
         "item": "water_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "dispenseItems": [
      {
       "itemName": "water_key",
       "amountLastDispensed": {
        "amount": 1,
        "unit": "CUPS"
       },
       "isCurrentlyDispensing": true
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

SetTemperature

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.TemperatureControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetTemperature",
        "params": {
         "temperature": 65
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "temperatureSetpointCelsius": 65
    }
   }
  ]
 }
}

OnOff

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

מומלץ לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.