מדריך לברזים לבית חכם

action.devices.types.FAUCET – ברזים יכולים להפיץ נוזלים בכמויות וברמות שונות מראש. לברזים יכולים להיות מצבים שונים ולכל מצב יש הגדרות קשורות משלו. פרטים אלה ספציפיים לברז ומפורשים בפורמט כללי.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל הברז וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

מומלץ להשתמש בתכונות האלה, אם הן רלוונטיות למכשיר שלך. עם זאת, אתם יכולים לשלב בין כל התכונות הזמינות ולהתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קטן מ-800 אלפיות השנייה או שווה לו.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: ברז פשוט

בקטע הזה יש מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "ברז" נפוץ, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.FAUCET",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Dispense",
     "action.devices.traits.TemperatureControl",
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple faucet"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportedDispenseItems": [
      {
       "item_name": "water_key",
       "item_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Water"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Agua"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Eau"
         ]
        }
       ],
       "supported_units": [
        "TEASPOONS",
        "TABLESPOONS",
        "FLUID_OUNCES",
        "CUPS",
        "PINTS",
        "QUARTS",
        "GALLONS",
        "MILLILITERS",
        "LITERS",
        "DECILITERS"
       ],
       "default_portion": {
        "amount": 2,
        "unit": "CUPS"
       }
      }
     ],
     "supportedDispensePresets": [
      {
       "preset_name": "cat_water_bowl_key",
       "preset_name_synonyms": [
        {
         "lang": "en",
         "synonyms": [
          "Cat water bowl",
          "Cat water dish",
          "Cat water cup"
         ]
        },
        {
         "lang": "es",
         "synonyms": [
          "Plato de agua para gato",
          "Bebedero para gato"
         ]
        },
        {
         "lang": "fr",
         "synonyms": [
          "Bol d'eau de chat",
          "Bac \u00e0 eau pour chat",
          "Tasse d'eau de chat"
         ]
        }
       ]
      }
     ],
     "temperatureRange": {
      "minThresholdCelsius": 25,
      "maxThresholdCelsius": 100
     },
     "temperatureUnitForUX": "F"
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": false,
    "temperatureSetpointCelsius": 30,
    "dispenseItems": [
     {
      "itemName": "water_key",
      "amountLastDispensed": {
       "amount": 2.5,
       "unit": "CUPS"
      },
      "isCurrentlyDispensing": false
     }
    ]
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

עיגון

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.Dispense.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Dispense",
        "params": {
         "amount": 1,
         "unit": "CUPS",
         "item": "water_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "dispenseItems": [
      {
       "itemName": "water_key",
       "amountLastDispensed": {
        "amount": 1,
        "unit": "CUPS"
       },
       "isCurrentlyDispensing": true
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

הגדרת טמפרטורה

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.TemperatureControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetTemperature",
        "params": {
         "temperature": 65
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "temperatureSetpointCelsius": 65
    }
   }
  ]
 }
}

מצב כבוי

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים