מדריך למייבשי כביסה לבית חכם

action.devices.types.DRYER - אפשרות ההפעלה וההפסקה של מייבשי כביסה מאפשרת הפעלה וכיבוי בנפרד. ניתן להשהות ולהמשיך את חלק מהם במהלך ייבוש. למכשירי ייבוש יש גם מצבים שונים, ולכל מצב יש הגדרות קשורות משלו. המאפיינים האלה ספציפיים למייבש הכביסה, ומפורשים באופן כללי.

הסוג הזה מציין שהמכשיר קיבל את סמל מייבש הכביסה, וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-3000 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: מייבש פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'מייבש' נפוץ, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.DRYER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OnOff",
     "action.devices.traits.RunCycle",
     "action.devices.traits.StartStop",
     "action.devices.traits.Modes"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple dryer"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableModes": [
      {
       "name": "load_key",
       "name_values": [
        {
         "name_synonym": [
          "Load",
          "Size",
          "Load size"
         ],
         "lang": "en"
        }
       ],
       "settings": [
        {
         "setting_name": "small_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Small",
            "Half"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        },
        {
         "setting_name": "large_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Large",
            "Full"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        }
       ],
       "ordered": true
      }
     ],
     "pausable": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": true,
    "isRunning": true,
    "isPaused": false,
    "currentRunCycle": [
     {
      "currentCycle": "dry",
      "lang": "en"
     }
    ],
    "currentTotalRemainingTime": 600,
    "currentCycleRemainingTime": 300,
    "currentModeSettings": {
     "load_key": "small_key"
    }
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

הפעלה כבויה

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

עצירה

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.StartStop.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.StartStop",
        "params": {
         "start": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "isRunning": true,
     "isPaused": false
    }
   }
  ]
 }
}

הגדרה

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Modes.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654522",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetModes",
        "params": {
         "updateModeSettings": {
          "load_key": "large_key"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654522",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentModeSettings": {
      "load_key": "large_key"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.