מדריך לפעמון הדלת של הבית החכם

action.devices.types.DOORBELL – פעמוני דלת יכולים להודיע לאנשים שמישהו מחוץ לדלת. המכשיר הזה יכול לשלוח התראות ולצפות בווידאו בסטרימינג אם יש לו יכולת מתאימה.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל פעמון הדלת וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

מומלץ להשתמש בתכונות האלה, אם הן רלוונטיות למכשיר שלך. עם זאת, אתם יכולים לשלב בין כל התכונות הזמינות ולהתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-2,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: פעמון דלת פשוט

בקטע הזה מפורטים מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים פעמון דלת משותף, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.DOORBELL",
    "traits": [
     "action.devices.traits.CameraStream",
     "action.devices.traits.ObjectDetection"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple doorbell"
    },
    "willReportState": true,
    "notificationSupportedByAgent": true,
    "attributes": {
     "cameraStreamSupportedProtocols": [
      "hls"
     ],
     "cameraStreamNeedAuthToken": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

GetCameraStream

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.CameraStream.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.GetCameraStream",
        "params": {
         "StreamToChromecast": true,
         "SupportedStreamProtocols": [
          "hls"
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "cameraStreamAccessUrl": "https://example.com/stream.mp4",
     "cameraStreamProtocol": "hls"
    }
   }
  ]
 }
}

דוח התראות לדוגמה

זיהוי אובייקטים

למידע נוסף על מאפייני ההתראות, אפשר לעיין בaction.devices.traits.ObjectDetection.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "123": {
     "ObjectDetection": {
      "objects": {
       "named": [
        "Alice"
       ]
      },
      "priority": 0,
      "detectionTimestamp": 946684800000
     }
    }
   }
  }
 }
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518"
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים