מדריך לפעמון הדלת לבית חכם

action.devices.types.DOORBELL – פעמונים יכולים ליידע אנשים שמישהו נמצא בדלת. המכשיר הזה יכול לשלוח התראות ולשדר וידאו בסטרימינג אם יש לו את היכולת המתאימה.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל פעמון הדלת, וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-2000 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: פעמון דלת פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) מסוג Intent שמייצגים 'פעמון דלת' נפוץ על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.DOORBELL",
    "traits": [
     "action.devices.traits.CameraStream",
     "action.devices.traits.ObjectDetection"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple doorbell"
    },
    "willReportState": true,
    "notificationSupportedByAgent": true,
    "attributes": {
     "cameraStreamSupportedProtocols": [
      "hls"
     ],
     "cameraStreamNeedAuthToken": true
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

GetCameraStream

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.CameraStream.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.GetCameraStream",
        "params": {
         "StreamToChromecast": true,
         "SupportedStreamProtocols": [
          "hls"
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "cameraStreamAccessUrl": "https://example.com/stream.mp4",
     "cameraStreamProtocol": "hls"
    }
   }
  ]
 }
}

דוח NOTIFICATIONS לדוגמה

ObjectDetection

לפרטים נוספים על מאפייני ההתראות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.ObjectDetection.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "devices": {
   "notifications": {
    "123": {
     "ObjectDetection": {
      "objects": {
       "named": [
        "Alice"
       ]
      },
      "priority": 0,
      "detectionTimestamp": 946684800000
     }
    }
   }
  }
 }
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518"
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.