סכימה של תכונת זיהוי אובייקטים בבית חכם

action.devices.traits.ObjectDetection – התכונה הזו שייכת למכשירים שיכולים לזהות אובייקטים או אנשים ולשלוח התראה למשתמש. כברירת מחדל, כל ההתראות של ObjectDetect נוצרות באמצעות רמקולים ומסכים חכמים עם Google Assistant אחרי צלצול פעמון הדלת.

ATTRIBUTES במכשיר

ללא.

מצבים של המכשיר

ללא.

פקודות מכשיר

ללא.

התראות במכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים להחזיר את המטען הייעודי (payload) הבא במסגרת שינוי מצב המכשיר. מידע נוסף על הטמעת התראות זמין במאמר התראות על פעולות לבית חכם.

שדות Type תיאור
ObjectDetection אובייקט

חובה.

מטען ייעודי (payload) של התראה.

priority Integer

חובה.

רמת החשיפה. הערך הנתמך כעת הוא 0, דבר שמצביע על כך שיש לומר את ההתראה בקול.

detectionTimestamp Integer

חובה.

חותמת הזמן של התקופה באלפיות השנייה שבה זיהינו את האובייקט.

objects אובייקט

חובה.

אוסף האובייקטים שזוהו לפי קטגוריה.

named מערך

רשימת אובייקטים שזוהו על ידי המשתמש שתויגו בתווית.

[item, ...] String

תווית האובייקט.

נדרשים לפחות פריט אחד.

familiar Integer

מספר האובייקטים שזוהו על ידי המשתמש שאין להם תווית.

unfamiliar Integer

מספר האובייקטים שזוהו על ידי המכשיר שהמשתמש לא מזהה.

unclassified Integer

מספר האובייקטים זוהה שהמכשיר לא הצליח לסווג אותו.

דוגמאות

זוהה שני אובייקטים לא ידועים ב-1 בינואר 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "unclassified": 2
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

זיהה מישהו שמוכר לך ב-1 בינואר 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "familiar": 1
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

זוהתה אליס ב-1 בינואר 2000.

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "named": [
    "Alice"
   ]
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים