מדריך למטען לבית חכם

action.devices.types.CHARGER – אינטראקציות עם מטענים עשויות לכלול התחלה ועצירה של הטעינה, ובדיקה של רמת הטעינה הנוכחית, הקיבולת שנותרה והקיבולת עד לערכים המלאים.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל המטען וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-800 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: מטען פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות למטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'מטען' נפוץ על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.CHARGER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.EnergyStorage"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple charger"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "isRechargeable": true,
     "queryOnlyEnergyStorage": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "descriptiveCapacityRemaining": "MEDIUM",
    "capacityRemaining": [
     {
      "unit": "PERCENTAGE",
      "rawValue": 50
     }
    ],
    "capacityUntilFull": [
     {
      "unit": "SECONDS",
      "rawValue": 3600
     }
    ],
    "isCharging": true
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

חיוב

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.EnergyStorage.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Charge",
        "params": {
         "charge": false
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "capacityRemaining": [
      {
       "unit": "PERCENTAGE",
       "rawValue": 50
      }
     ],
     "isCharging": false
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.