סכימת תכונות של אחסון אנרגיה לבית חכם

action.devices.traits.EnergyStorage – התכונה הזו שייכת למכשירים שיכולים לאחסן אנרגיה בסוללה ויש אפשרות לטעון אותה, או למכשירים שיכולים לטעון מכשיר אחר.

מאפייני המכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים לדווח על המאפיינים הבאים כחלק מהפעולה SYNC. מידע נוסף על טיפול באובייקטים מסוג SYNC זמין במאמר מילוי אובייקטים של Intent.

מאפיינים תיאור תיאור
queryOnlyEnergyStorage בוליאני

חובה.

הערך הוא True אם המכשיר הזה תומך רק בשאילתות לגבי רמות האנרגיה המאוחסנת, ובאופן אופציונלי גם מצב הטעינה הפעילה (תלוי במאפיין isRechargeable), אבל הוא לא תומך בהפעלה ובעצירה של הטעינה.

energyStorageDistanceUnitForUX String

(ברירת המחדל: "KILOMETERS")

הטקסט הזה ישמש בתשובות למשתמשים.

ערכים נתמכים:

KILOMETERS
MILES
isRechargeable בוליאני

(ברירת המחדל: false)

יש להגדיר כ-True אם המכשיר הזה נטען. המשמעות היא שהמכשיר יכול לדווח על capacityUntilFull וגם isCharging, ובאופן אופציונלי גם על מצב isPluggedIn, ויכול לקבל את הפקודה Charge.

דוגמאות

מכשיר נטען

{
 "isRechargeable": true,
 "queryOnlyEnergyStorage": false
}

מכשיר נטען שבו מוצגת רמת הטעינה הנוכחית במיילים

{
 "isRechargeable": true,
 "energyStorageDistanceUnitForUX": "MILES",
 "queryOnlyEnergyStorage": false
}

מכשיר לא נטען שתומך רק בדיווח על רמת החיוב הנוכחית

{
 "isRechargeable": false,
 "queryOnlyEnergyStorage": true
}

מכשיר STATES

ישויות עם התכונה הזו עשויות לדווח על המצבים הבאים כחלק מהפעולה QUERY. מידע נוסף על טיפול באובייקטים מסוג QUERY זמין במאמר מילוי אובייקטים של Intent.

מדינות תיאור תיאור
descriptiveCapacityRemaining String

חובה.

תיאור איכותי של רמת קיבולת האנרגיה. הערה: האפשרות הזאת תקפה למקרים שבהם אין נתוני קיבולת. אם יש גם נתוני קיבולת מספריים, המערכת תעדיף את הנתונים האלה על פני התיאורים, אם אפשר.

ערכים נתמכים:

CRITICALLY_LOW
LOW
MEDIUM
HIGH
FULL
capacityRemaining מערך

מערך של צמדי יחידה/ערך ששומרים מידע על קיבולת האנרגיה במכשיר. לדוגמה: כמה מיילים יש כרגע במכשיר <device> שלי או מהו אחוז החיוב שלי ב-<device>

[item, ...] אובייקט

הקיבולת שנותרה ביחידה ובצמד ערכים.

rawValue Integer

חובה.

ערך הקיבולת.

unit String

חובה.

יחידת הקיבולת.

ערכים נתמכים:

SECONDS
MILES
KILOMETERS
PERCENTAGE
KILOWATT_HOURS
capacityUntilFull מערך

מערך של צמדי יחידה/ערך ששומרים מידע על הקיבולת עד שהמכשיר טעון במלואו. לדוגמה: כמה זמן עד שסוללת <device> טעונה במלואה.

[item, ...] אובייקט

קיבולת עד לטעינה.

rawValue Integer

חובה.

ערך הקיבולת.

unit String

חובה.

יחידת הקיבולת.

ערכים נתמכים:

SECONDS
MILES
KILOMETERS
PERCENTAGE
KILOWATT_HOURS
isCharging בוליאני

האם המכשיר בטעינה כרגע.

isPluggedIn בוליאני

האם המכשיר מחובר כרגע. אפשר לחבר את המכשיר, אבל הוא לא נטען באופן פעיל.

דוגמאות

מכשיר נטען

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
 "capacityRemaining": [
  {
   "rawValue": 36000,
   "unit": "SECONDS"
  },
  {
   "rawValue": 90,
   "unit": "PERCENTAGE"
  }
 ],
 "capacityUntilFull": [
  {
   "rawValue": 120,
   "unit": "SECONDS"
  }
 ],
 "isCharging": true,
 "isPluggedIn": true
}

מכשיר נטען שבו מוצגת רמת הטעינה הנוכחית במיילים

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "CRITICALLY_LOW",
 "capacityRemaining": [
  {
   "rawValue": 12,
   "unit": "MILES"
  }
 ],
 "capacityUntilFull": [
  {
   "rawValue": 6000,
   "unit": "SECONDS"
  }
 ],
 "isCharging": true,
 "isPluggedIn": true
}

מכשיר לא נטען שתומך רק בדיווח על רמת החיוב הנוכחית

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "LOW"
}

COMMANDS של מכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים להגיב לפקודות הבאות כחלק מהפעולה EXECUTE. מידע נוסף על טיפול באובייקטים מסוג EXECUTE זמין במאמר מילוי אובייקטים של Intent.

action.devices.commands.Charge

מפעילים או מפסיקים את הטעינה.

לפקודה הזו נדרשים המאפיינים הבאים:
{
 "isRechargeable": true
}

פרמטרים

פרמטרים תיאור תיאור
charge בוליאני

חובה.

יש לציין את הערך true כדי להתחיל בטעינה, ואת הערך false כדי להפסיק את הטעינה.

דוגמאות

הפעלת הפקודה לטעינה

{
 "command": "action.devices.commands.Charge",
 "params": {
  "charge": true
 }
}

הפסקת הטעינה של פקודה

{
 "command": "action.devices.commands.Charge",
 "params": {
  "charge": false
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.

deviceUnplugged: המשתמש ניסה לטעון מכשיר שלא מחובר לחשמל.