סכימת תכונות של EnergyStorage בבית חכם

action.devices.traits.EnergyStorage – התכונה הזו שייכת למכשירים שאפשר לטעון באמצעותם אנרגיה מהסוללה, או שהם עשויים להיטען, או למכשירים שיכולים לטעון מכשיר אחר.

ATTRIBUTES במכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים לדווח על המאפיינים הבאים כחלק מהפעולה של SYNC. מידע נוסף על טיפול ב-SYNC כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

מאפיינים Type תיאור
queryOnlyEnergyStorage בוליאני

חובה.

הערך הוא True אם המכשיר תומך רק בשאילתות של רמות האנרגיה המאוחסנות, ובאופן אופציונלי גם במצב טעינה פעיל (בהתאם למאפיין isRechargeable), אבל הוא לא תומך בהפעלה ובעצירה של הטעינה.

energyStorageDistanceUnitForUX String

(ברירת מחדל: "KILOMETERS")

ישמש בתגובה למשתמש.

ערכים נתמכים:

KILOMETERS
MILES
isRechargeable בוליאני

(ברירת מחדל: false)

צריך להגדיר את הערך True אם המכשיר נטען. הגדרה זו מציינת שהמכשיר עשוי לדווח על המצב capacityUntilFull, isCharging, ובאופן אופציונלי גם מצב isPluggedIn, ויכול לקבל את הפקודה Charge.

דוגמאות

מכשיר נטען

{
 "isRechargeable": true,
 "queryOnlyEnergyStorage": false
}

מכשיר נטען שמציג את רמת הטעינה הנוכחית במיילים

{
 "isRechargeable": true,
 "energyStorageDistanceUnitForUX": "MILES",
 "queryOnlyEnergyStorage": false
}

מכשיר שלא ניתן לטעינה אך תומך רק בדיווח על רמת החיוב הנוכחית

{
 "isRechargeable": false,
 "queryOnlyEnergyStorage": true
}

מצבים של המכשיר

ישויות עם התכונה הזו עשויות לדווח על המצבים הבאים במסגרת הפעולה QUERY. מידע נוסף על טיפול ב-QUERY כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

מדינות Type תיאור
descriptiveCapacityRemaining String

חובה.

תיאור איכותי של רמת קיבולת האנרגיה. הערה: האפשרות הזו מיועדת למצבים שבהם אין נתוני קיבולת מספריים. אם יש גם נתונים זמינים לקיבולת מספרית, הם יקבלו עדיפות על פני תיאור כאשר ניתן.

ערכים נתמכים:

CRITICALLY_LOW
LOW
MEDIUM
HIGH
FULL
capacityRemaining מערך

מערך של צמדי יחידות/ערכים ששומרים מידע על קיבולת האנרגיה שיש כרגע למכשיר. לדוגמה: כמה מיילים יש ב-<device> שלי או באיזה אחוז יש להשתמש ב-<device>

[item, ...] אובייקט

הקיבולת שנותרה בצמד היחידה ובערך.

rawValue Integer

חובה.

ערך הקיבולת.

unit String

חובה.

יחידת הקיבולת.

ערכים נתמכים:

SECONDS
MILES
KILOMETERS
PERCENTAGE
KILOWATT_HOURS
capacityUntilFull מערך

מערך של צמדי יחידות/ערכים שמחזיקים מידע על הקיבולת עד שהמכשיר טעון במלואו. לדוגמה: כמה זמן יחלוף עד ש-<device> ייטען באופן מלא.

[item, ...] אובייקט

קיבולת עד לטעינה.

rawValue Integer

חובה.

ערך הקיבולת.

unit String

חובה.

יחידת הקיבולת.

ערכים נתמכים:

SECONDS
MILES
KILOMETERS
PERCENTAGE
KILOWATT_HOURS
isCharging בוליאני

האם המכשיר בטעינה כרגע.

isPluggedIn בוליאני

האם המכשיר מחובר כרגע. ניתן לחבר את המכשיר, אבל לא לטעון באופן פעיל.

דוגמאות

מכשיר נטען

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "HIGH",
 "capacityRemaining": [
  {
   "rawValue": 36000,
   "unit": "SECONDS"
  },
  {
   "rawValue": 90,
   "unit": "PERCENTAGE"
  }
 ],
 "capacityUntilFull": [
  {
   "rawValue": 120,
   "unit": "SECONDS"
  }
 ],
 "isCharging": true,
 "isPluggedIn": true
}

מכשיר נטען שמציג את רמת הטעינה הנוכחית במיילים

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "CRITICALLY_LOW",
 "capacityRemaining": [
  {
   "rawValue": 12,
   "unit": "MILES"
  }
 ],
 "capacityUntilFull": [
  {
   "rawValue": 6000,
   "unit": "SECONDS"
  }
 ],
 "isCharging": true,
 "isPluggedIn": true
}

מכשיר שאינו ניתן לטעינה ותומך בדיווח על רמת החיוב הנוכחית בלבד

{
 "descriptiveCapacityRemaining": "LOW"
}

פקודות מכשיר

מכשירים עם התכונה הזו עשויים להגיב לפקודות הבאות, במסגרת הפעולה EXECUTE. מידע נוסף על טיפול ב-EXECUTE כוונות זמין בקטע מימוש כוונה.

action.devices.commands.Charge

הפעלה או הפסקה של הטעינה.

פקודה זו מחייבת את המאפיינים הבאים:
{
 "isRechargeable": true
}

פרמטרים

פרמטרים Type תיאור
charge בוליאני

חובה.

הערך True כדי להתחיל בטעינה. הערך False כדי להפסיק את הטעינה.

דוגמאות

התחלת חיוב פקודה

{
 "command": "action.devices.commands.Charge",
 "params": {
  "charge": true
 }
}

הפסקת הפקודה

{
 "command": "action.devices.commands.Charge",
 "params": {
  "charge": false
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים

deviceUnplugged: המשתמש ניסה לטעון מכשיר שלא מחובר.