Bản tin dành cho nhà phát triển tháng 5 năm 2023

Tóm tắt sự kiện Google I/O năm 2023:
Thông tin tổng quan, tính năng tự động hoá, chương trình xem trước và nhiều nội dung khác!
Chúng tôi xin vui mừng thông báo về các công cụ hỗ trợ nhà phát triển Android cải thiện ứng dụng của họ nhờ khả năng điều khiển nhà thông minh. Ngoài ra, bạn còn có cơ hội xem trước cách chúng tôi trao quyền cho các nhà phát triển nhà thông minh tạo các quy trình tự động hóa thông minh mà người dùng có thể dễ dàng khám phá và áp dụng.
Tìm hiểu cách nâng cấp dự án từ đám mây sang đám mây lên Matter, cách các chương trình chứng nhận của Google và Liên minh tiêu chuẩn kết nối bổ sung cho nhau, cũng như cách những công cụ và kỹ thuật có thể cải thiện chất lượng tích hợp.
Trong lớp học lập trình này, chúng tôi đề cập đến một tập hợp các chỉ số mới để khắc phục các vấn đề về việc vận hành, thực thi và cập nhật OTA của thiết bị. Chúng tôi cũng chia sẻ các tài nguyên hỗ trợ nhà phát triển như Cộng đồng nhà phát triển Nest, Stack Overflow và Trình theo dõi sự cố của Google.
Trong lớp học lập trình này, bạn sẽ tìm hiểu cách truyền dữ liệu tới màn hình Google Nest bằng WebRTC, đồng thời theo dõi và gỡ lỗi các chức năng tích hợp camera.
Bạn muốn thử nghiệm các API Google Home mới để xây dựng trải nghiệm nhà thông minh ngay trong ứng dụng Android? Hay các tính năng tự động hóa mới để đơn giản hóa quá trình tự động viết và xuất bản cho khách hàng của bạn?
Bạn có thể tham gia vào các nghiên cứu dành cho nhà phát triển để giúp định hình các công cụ, API và hướng dẫn kỹ thuật của Google Home có tác động đến người dùng.