Lưu ý! Chương trình dùng thử dành cho nhà phát triển mới sắp ra mắt. Hãy đăng ký tại đây và trở thành một trong những người đầu tiên dùng thử các công cụ mới cũng như đưa ra ý kiến phản hồi.
Mẫu dành cho nhà phát triển gia đình là các ứng dụng và mã mẫu minh họa cách triển khai chức năng phổ biến trong Hệ sinh thái Google Home. Bạn cũng có thể sử dụng dự án này làm cơ sở để phát triển các ứng dụng của riêng mình.