Mẫu dành cho nhà phát triển gia đình là các ứng dụng và mã mẫu minh họa cách triển khai chức năng phổ biến trong Hệ sinh thái Google Home. Bạn cũng có thể sử dụng dự án này làm cơ sở để phát triển các ứng dụng của riêng mình.