Matter ile Cloud Storage

Entegrasyonlarınızın olay günlüklerine Google Cloud Logging adresinden erişebilirsiniz. Cloud Logging ile günlükleri keşfedebilir, metrik ve uyarı oluşturabilir ya da Google Cloud Pub/Sub kullanarak günlükleri başka uygulamalara aktarabilirsiniz.

Günlük Kaydına Erişim

Cloud Logging ürününe Google Cloud Console üzerinden erişmek için Tüm ürünleri görüntüle'yi tıklayıp İşlemler > Günlük kaydı'na gidin.

Cloud Logging sitesine git

Günlük kaydı verilerine erişim, Actions projenizin kullanıcıları için Identity and Access Management (IAM) üzerinden yönetilir. Verilerin günlüğe kaydedilmesiyle ilgili roller ve izinler hakkında daha fazla bilgi için Cloud Logging erişim denetimi bölümünü inceleyin.

Günlük girişleri, Cloud Logging saklama politikası uyarınca 30 gün boyunca saklandıktan sonra silinmek üzere programlanır. Ayrıca, Günlük Gezgini arayüzünü kullanarak girişleri istek üzerine silebilirsiniz.

Günlükleri etkili bir şekilde nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgiyi Sorun giderme kılavuzunun Günlük Arama bölümünde bulabilirsiniz.

Cloud Logging, aşağıdaki kaynak türlerini sağlar:

Kaynak Türü Görünen Ad Açıklama Etiketler
assistant_action_project Google Asistan İşlem Projesi Bir Asistan İşlemi ile ilişkili Google Cloud Projesi'nin kapsayıcısıdır.
  • project_id: Bu kaynakla ilişkili olan mevcut projenizin tanımlayıcısı (ör. my-project).

Yürütme günlükleri

Aşağıdaki tabloda bir executionLog girişinin şeması listelenmektedir:

Özellik Açıklama
requestId Benzersiz istek kimliği (ör. 5325511189174727525).
latencyMsec Yanıt alınmadan önce geçen süre (ör. 6000).
executionType Entegrasyonunuza bağlı olarak, istek için kullanılan aktarım (ör. CLOUD veya MATTER).
actionType Kullanıcı işleminin isteğe bağlı göstergesi. Örneğin, QUERY veya EXECUTE. EXECUTE işlemleri için, desteklenen özelliklerin yerine getirilmesi için verilen komutu içerir (ör. ONOFF_OFF)
trait Bu kullanıcı işlemiyle ilişkilendirilen isteğe bağlı özellik.
deviceTypes Etkinlikten etkilenen cihaz türlerinin listesi (ör. LIGHT).
isSuccess İsteğin başarılı bir yanıt alıp almadığı.
fallbackToCloud İsteğin, yerel istek karşılamayla ilgili bir hatanın ardından bulut istek karşılamaya yönlendirilip yönlendirilmediği.
statusType SUCCESS, PENDING veya OFFLINE gibi amaç yanıtının durumunu gösterir. ERROR yanıtları için bu özellik, istek karşılama tarafından sağlanan errorCode değerini içerir.
externalDebugString Bu kullanıcı işlemiyle ilişkili isteğe bağlı ayrıntılı hata ayıklama mesajı.
locale İstekle ilişkili dil kodu.

Günlük hariç tutmaları

Geliştiriciler, günlüklerini daha esnek bir şekilde daha da özelleştirmek için günlük kaydı sorgu dilini kullanarak günlük hariç tutma işlemleri oluşturabilir. Logging sorgu dili, Günlük Gezgini tarafından da kullanılır. Böylece sorgular oluşturmanıza yardımcı olması için Günlük Gezgini'ni kullanabilirsiniz.

Bu kılavuzda hariç tutma filtresi oluşturma adımlarını uygulayabilirsiniz (_Default havuzu için hariç tutma filtresini yapılandırın).

Günlük tabanlı metrikler

Geliştiriciler günlüklerindeki kalıpları izlemek ve analiz etmek için günlük tabanlı metrikleri kullanabilir. Ayrıca, özel grafikler oluşturmak ve günlük tabanlı metriklerle ilgili uyarılar ayarlamak mümkündür.

Akıllı ev için günlük tabanlı metrikleri kullanmaya başlamak istiyorsanız sayaç günlüğü tabanlı metrik kılavuzu oluşturma sayfasına göz atın.

Projenizde Cloud Logging'i kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki belgeleri inceleyin: