Akıllı Ev SensorState Özellik Şeması

action.devices.traits.SensorState: Bu özellik hem nicel ölçümü hem de nitel durumu kapsar.

Cihaz ATTRIBUTES

Bu özelliğe sahip cihazlar, SYNC işleminin bir parçası olarak aşağıdaki özellikleri bildirebilir. SYNC amaçlarını işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Özellikler Tür Açıklama
sensorStatesSupported Dizi

Zorunludur.

Her nesne, bu cihazın desteklediği sensör durumu özelliklerini temsil eder. Her sensörün en azından açıklayıcı veya sayısal bir yeteneği olmalıdır. Sensörler her ikisini de raporlayabilir. Bu durumda sayısal değer tercih edilir.

[item, ...] Nesne

Desteklenen sensör özellikleri.

En az 1 öğe gerektirir.

name String

Zorunludur.

Desteklenen sensör türü. Desteklenen Sensörler tablosuna bakın.

descriptiveCapabilities Nesne

Sensörün yeteneklerinin açıklaması.

availableStates Dizi

Zorunludur.

Cihaz için kullanılabilir durumların listesi. Sensör bir değer döndürmediğinde "bilinmiyor" durumu örtülü olarak desteklenir.

[item, ...] String

Açıklayıcı durum değeri destekleniyor.

En az 1 öğe gerektirir.

numericCapabilities Nesne

Sensörün raporlayabileceği olası sayısal değerleri açıklar.

rawValueUnit String

Zorunludur.

Desteklenen sayısal birim.

Bu özelliğin desteklediği farklı özellikler ve sensör türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Desteklenen Sensörler bölümüne bakın.

Örnekler

Açıklayıcı durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "AirQuality",
   "descriptiveCapabilities": {
    "availableStates": [
     "healthy",
     "moderate",
     "unhealthy",
     "very unhealthy"
    ]
   }
  }
 ]
}

Sayısal durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "CarbonMonoxideLevel",
   "numericCapabilities": {
    "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
   }
  }
 ]
}

Açıklayıcı ve sayısal durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "sensorStatesSupported": [
  {
   "name": "SmokeLevel",
   "numericCapabilities": {
    "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
   },
   "descriptiveCapabilities": {
    "availableStates": [
     "smoke detected",
     "high",
     "no smoke detected"
    ]
   }
  }
 ]
}

Desteklenen Sensörler

Aşağıdaki tablolarda, desteklenen sensör türleri ve bunlarla ilişkili özellikler listelenmiştir.

Hava kalitesi

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

AirQuality

Desteklenen değerler:

healthy
moderate
unhealthy
unhealthy for sensitive groups
very unhealthy
hazardous
good
fair
poor
very poor
severe
unknown

Desteklenen değerler:

AQI

Karbonmonoksit

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

CarbonMonoxideLevel

Desteklenen değerler:

carbon monoxide detected
high
no carbon monoxide detected
unknown

Desteklenen değerler:

PARTS_PER_MILLION

Duman seviyesi

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

SmokeLevel

Desteklenen değerler:

smoke detected
high
no smoke detected
unknown

Desteklenen değerler:

PARTS_PER_MILLION

Filtre temizlik seviyesi

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

FilterCleanliness

Desteklenen değerler:

clean
dirty
needs replacement
unknown
Desteklenmiyor.

Su sızıntısı

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

WaterLeak

Desteklenen değerler:

leak
no leak
unknown
Desteklenmiyor.

Yağmur algılama

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

RainDetection

Desteklenen değerler:

rain detected
no rain detected
unknown
Desteklenmiyor.

Filtre ömrü

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

FilterLifeTime

Desteklenen değerler:

new
good
replace soon
replace now
unknown

Desteklenen değerler:

PERCENTAGE

Hesaplanan filtre ömrü

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

PreFilterLifeTime
HEPAFilterLifeTime
Max2FilterLifeTime
Desteklenmiyor.

Desteklenen değerler:

PERCENTAGE

Karbondioksit seviyesi

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

CarbonDioxideLevel
Desteklenmiyor.

Desteklenen değerler:

PARTS_PER_MILLION

Partikül madde

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

PM2.5
PM10
Desteklenmiyor.

Desteklenen değerler:

MICROGRAMS_PER_CUBIC_METER

Uçucu organik bileşikler

Ad Tanımlayıcı Özellikler Sayısal Özellikler

Desteklenen değerler:

VolatileOrganicCompounds
Desteklenmiyor.

Desteklenen değerler:

PARTS_PER_MILLION

Cihaz STATES

Bu özelliğe sahip varlıklar, QUERY işleminin bir parçası olarak aşağıdaki durumları bildirebilir. QUERY amaçlarını işleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amaç karşılama bölümüne bakın.

Eyaletler Tür Açıklama
currentSensorStateData Dizi

Zorunludur.

Mevcut sensör durumlarının listesi.

[item, ...] Nesne

Mevcut sensör durumu.

name String

Zorunludur.

Sensör durum adı. sensorStatesSupported alanında bir değerle eşleşiyor.

currentSensorState String

Mevcut açıklayıcı durum değeri. sensorStatesSupported alanında bir değerle eşleşiyor.

rawValue Number

Mevcut sayısal sensör değeri.

Bu özelliğin desteklediği farklı özellikler ve sensör türleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için Desteklenen Sensörler bölümüne bakın.

Örnekler

Açıklayıcı durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "AirQuality",
   "currentSensorState": "healthy"
  }
 ]
}

Sayısal durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "CarbonMonoxideLevel",
   "rawValue": 200
  }
 ]
}

Açıklayıcı ve sayısal durum değeri bildiren sensör cihazı.

{
 "currentSensorStateData": [
  {
   "name": "SmokeLevel",
   "currentSensorState": "smoke detected",
   "rawValue": 200
  }
 ]
}

Cihaz COMMANDS

Yok.

Cihaz BİLDİRİMLERİ

Bu özelliğe sahip cihazlar, cihaz durumu değişikliğinin bir parçası olarak aşağıdaki bildirim yükünü döndürebilir. Bildirimleri uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için Akıllı ev İşlemleri için bildirimler bölümüne göz atın.

Alanlar Tür Açıklama
SensorState Nesne

Zorunludur.

Bildirim yükü.

priority Integer

Zorunludur.

Bildirim düzeyini gösterir. Şu anda desteklenen değer 0'dır. Bu değer, bildirimin yüksek sesle okunması gerektiğini belirtir.

name String

Zorunludur.

Sensör durum adı. Bildirimler için desteklenen sensör türlerinin listesine bakın.

currentSensorState String

Zorunludur.

Mevcut açıklayıcı durum değeri. Bildirimler için desteklenen sensör türlerinin listesine bakın.

Bildirim yükü aşağıdaki sensör türlerini içerebilir:

 • AirQuality
 • CarbonMonoxideLevel
 • SmokeLevel
 • FilterCleanliness
 • WaterLeak
 • RainDetection
 • FilterLifeTime

Her sensör türünün desteklediği farklı özellikler hakkında daha ayrıntılı bilgi için Desteklenen Sensörler bölümüne bakın.

Örnekler

duman algıladı.

{
 "SensorState": {
  "priority": 0,
  "name": "SmokeLevel",
  "currentSensorState": "high"
 }
}

Cihaz ERRORS

Hataların ve istisnaların tam listesine bakın.