Giản đồ đặc điểm của bộ định vị nhà thông minh

action.devices.traits.Locator – Trait này dùng cho các thiết bị có thể tìm thấy.

Bạn có thể tìm thấy thiết bị qua một chỉ báo cục bộ (ví dụ: tiếng bíp, đang đổ chuông hoặc nhấp nháy). Yêu cầu Tìm [device] của tôi dẫn đến việc thiết bị cố gắng chỉ ra vị trí của thiết bị.

Tất cả các loại ngữ pháp được hỗ trợ (Tìm [thiết bị] của tôi, X ở đâu?, v.v.) sẽ gọi vị trí và phản hồi bằng giọng nói sẽ được tạo bởi phản hồi thực thi từ thiết bị (ví dụ: cho biết có tiếng bíp hay không).

THUỘC TÍNH của thiết bị

Không có.

TRẠNG THÁI của thiết bị

Không có.

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có trait này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong quá trình thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.Locate

Định vị thiết bị mục tiêu bằng cách tạo cảnh báo cục bộ.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
silence Boolean

(Mặc định: false)

Để dùng trên các thiết bị phản hồi âm thanh cho các cảnh báo cục bộ. Nếu bạn đặt chính sách này thành true (đúng), thiết bị sẽ tắt tiếng mọi chuông báo đang diễn ra.

lang Chuỗi

(Mặc định: "en")

Ngôn ngữ hiện tại của truy vấn hoặc hiển thị, để trả về chuỗi vị trí đã bản địa hoá nếu cần. Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Ví dụ

Tìm thiết bị của tôi.

{
  "command": "action.devices.commands.Locate",
  "params": {
    "silence": false
  }
}

Ngừng định vị thiết bị của tôi.

{
  "command": "action.devices.commands.Locate",
  "params": {
    "silence": true
  }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ lỗi và trường hợp ngoại lệ.