מדריך למייבש אוויר לבית חכם

action.devices.types.DEHUMIDIFIER – מכשירי אדים הם מכשירים להסרת לחות מהאוויר. אפשר להפעיל או להשבית אותם, לדווח על אחוזי הלחות בקהל היעד ולכוון אותם, והם עשויים לכלול כמה מצבים שניתנים להתאמה או הגדרות מהירות של המאוורר.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל מייבש האוויר וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

מומלץ להשתמש בתכונות האלה, אם הן רלוונטיות למכשיר שלך. עם זאת, אתם יכולים לשלב בין כל התכונות הזמינות ולהתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-1,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: מייבש פשוט

בקטע הזה מפורטים מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "מייבש אוויר" נפוץ, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.DEHUMIDIFIER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.FanSpeed",
     "action.devices.traits.HumiditySetting",
     "action.devices.traits.OnOff"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple dehumidifier"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "humiditySetpointRange": {
      "minPercent": 5,
      "maxPercent": 50
     },
     "availableFanSpeeds": {
      "speeds": [
       {
        "speed_name": "low_key",
        "speed_values": [
         {
          "lang": "en",
          "speed_synonym": [
           "Low",
           "Slow"
          ]
         },
         {
          "lang": "de",
          "speed_synonym": [
           "Niedrig",
           "Schleppend"
          ]
         }
        ]
       },
       {
        "speed_name": "high_key",
        "speed_values": [
         {
          "lang": "en",
          "speed_synonym": [
           "High"
          ]
         },
         {
          "lang": "de",
          "speed_synonym": [
           "Hoch"
          ]
         }
        ]
       }
      ],
      "ordered": true
     }
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "on": true,
    "currentFanSpeedSetting": "low_key",
    "humiditySetpointPercent": 10,
    "humidityAmbientPercent": 20
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

הגדרת SpeedFanSpeed

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.FanSpeed.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetFanSpeed",
        "params": {
         "fanSpeed": "high_key"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentFanSpeedSetting": "high_key"
    }
   }
  ]
 }
}

הגדרת לחות

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.HumiditySetting.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetHumidity",
        "params": {
         "humidity": 15
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "humiditySetpointPercent": 15,
     "humidityAmbientPercent": 20
    }
   }
  ]
 }
}

מצב כבוי

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.OnOff.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OnOff",
        "params": {
         "on": true
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "on": true
    }
   }
  ]
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים