מדריך לגלאי פחמן חד-חמצני לבית חכם

action.devices.types.CARBON_MONOXIDE_DETECTOR – גלאי פחמן חד-חמצני עשוי לדווח אם זוהה כרגע פחמן חד-חמצני, אם רמת הפחמן החד-חמצני גבוהה ומהרמה הנוכחית של הפחמן החד-חמצני בחלקים למיליון.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את הסמל של גלאי הפחמן החד-חמצני, וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-1000 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: גלאי פחמן חד-חמצני פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'מזהה פחמן חד-חמצני' נפוץ, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.CARBON_MONOXIDE_DETECTOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple carbon monoxide detector"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "CarbonMonoxideLevel",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "carbon monoxide detected",
         "high",
         "no carbon monoxide detected"
        ]
       },
       "numericCapabilities": {
        "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
       }
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "CarbonMonoxideLevel",
      "currentSensorState": "high",
      "rawValue": 200
     }
    ]
   }
  }
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.