מדריך לזיהוי פחמן חד-חמצני בבית חכם

action.devices.types.CARBON_MONOXIDE_DETECTOR – גלאי פחמן חד-חמצני יכול לדווח אם מזוהה כרגע פחמן חד-חמצני, אם רמת הפחמן החד-חמצני גבוהה, ורמת הפחמן החד-חמצני הנוכחית בחלקים לכל מיליון.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל זיהוי הפחמן החד-חמצני וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-1,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: גלאי פחמן חד-חמצני פשוט

בקטע הזה יש מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "מזהה פחמן חד-חמצני" נפוץ, שמבוסס על סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.CARBON_MONOXIDE_DETECTOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple carbon monoxide detector"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "CarbonMonoxideLevel",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "carbon monoxide detected",
         "high",
         "no carbon monoxide detected"
        ]
       },
       "numericCapabilities": {
        "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
       }
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "CarbonMonoxideLevel",
      "currentSensorState": "high",
      "rawValue": 200
     }
    ]
   }
  }
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים