מדריך למצלמות בית חכם

action.devices.types.CAMERA – המצלמות מורכבות והפיצ'רים משתנים בהתאם לספק. עם הזמן, למצלמות יש תכונות ותכונות רבות שמתארות יכולות ספציפיות, ורבות מהן יכולות לקיים אינטראקציה עם שידור הווידאו/האודיו בדרכים מיוחדות, כגון שליחת שידור למכשיר אחר, זיהוי שידור החי, הפעלה מחדש של פידים וכו'.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל המצלמה וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-2,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: מצלמה פשוטה

בקטע הזה מפורטים מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "מצלמה" משותפת, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.CAMERA",
    "traits": [
     "action.devices.traits.CameraStream"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple camera"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "cameraStreamSupportedProtocols": [
      "hls",
      "progressive_mp4"
     ],
     "cameraStreamNeedAuthToken": true,
     "cameraStreamNeedDrmEncryption": false
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

GetCameraStream

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.CameraStream.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.GetCameraStream",
        "params": {
         "StreamToChromecast": true,
         "SupportedStreamProtocols": [
          "progressive_mp4"
         ]
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "cameraStreamAccessUrl": "https://fluffysheep.com/baaaaa.mp4",
     "cameraStreamReceiverAppId": "1g2f89213hg",
     "cameraStreamAuthToken": "12657342190192783",
     "cameraStreamProtocol": "progressive_mp4"
    }
   }
  ]
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים
 • resourceUnavailable - כל שגיאה שקשורה ליצירת כתובת ה-URL של השידור.