מדריך לתריסים לבית חכם

action.devices.types.BLINDS – אפשר לפתוח ולסגור תריסים מסוגים שונים, ויש תמיכה בסוגים שונים של תריסים, כמו תריסים ונציאניים (נפתחים בכיוון אחד), תריס או אנכי (יכול להיפתח שמאלה או ימינה) ולמעלה-למטה (כלומר, כלפי מעלה או כלפי מטה). חלק מהתריסים עשויים לכלול שיפוע שניתן לסובב אותם.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את הסמל של הווילונות, וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של התכונה המתאימה כדי לראות את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שבהם השירות צריך לתמוך, ואיך ליצור תשובות ב-EXECUTE וב-QUERY.

התכונות הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלכם לא תומך בתכונות האלה, צריך להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר שלכם, אם הן רלוונטיות. עם זאת, תוכלו לשלב ולהתאים בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור:חייב להיות 2500 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: הערך צריך להיות 97% או יותר.

מכשיר לדוגמה: תריסים פשוטים

בקטע הזה יש דוגמאות למטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'עיוורים' נפוצים, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות בהטמעה, צריך לשנות את התשובות בהתאם.

בהגדרה 'תריס מלמטה למעלה', כשהכיוון UP מוגבה החלק התחתון של התריס, והכיוון DOWN מוריד את החלק העליון של התריס. איור 1 מציג דוגמה לתריס מלמטה למעלה. כשהכיוון UP מעלה את החלק התחתון של התריס ב-50 אחוזים, והכיוון DOWN מקטין את החלק העליון של התריס ב-30 אחוזים.

איור 1. תריס מלמטה למעלה

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.BLINDS",
    "traits": [
     "action.devices.traits.OpenClose"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple blinds"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "openDirection": [
      "UP",
      "DOWN"
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובה QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "openState": [
     {
      "openPercent": 30,
      "openDirection": "DOWN"
     },
     {
      "openPercent": 50,
      "openDirection": "UP"
     }
    ]
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

OpenClose

לפרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין בחומר העזר בנושא action.devices.traits.OpenClose.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.OpenClose",
        "params": {
         "openPercent": 10,
         "openDirection": "DOWN"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "openState": [
      {
       "openPercent": 10,
       "openDirection": "DOWN"
      },
      {
       "openPercent": 50,
       "openDirection": "UP"
      }
     ]
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

מומלץ לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.