מדריך למיטה ביתית חכמה

action.devices.types.BED – אינטראקציות עם מיטות עשויות לכלול כוונון של מצבים שונים והגדרת סצנות.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל המיטה וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

מומלץ להשתמש בתכונות האלה, אם הן רלוונטיות למכשיר שלך. עם זאת, אתם יכולים לשלב בין כל התכונות הזמינות ולהתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות פחות מ-2,500 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: מיטה פשוטה

בקטע הזה מפורטים מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים "מיטה" בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.BED",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Modes"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple bed"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableModes": [
      {
       "name": "massage_key",
       "name_values": [
        {
         "name_synonym": [
          "Massage"
         ],
         "lang": "en"
        }
       ],
       "settings": [
        {
         "setting_name": "lumbar_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Back",
            "Middle"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        },
        {
         "setting_name": "head_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Head",
            "Neck"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        }
       ],
       "ordered": true
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentModeSettings": {
     "massage_key": "lumbar_key"
    }
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

אמצעי הגעה

למידע נוסף על הפרמטרים של הפקודות, אפשר לעיין במאמר action.devices.traits.Modes.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetModes",
        "params": {
         "updateModeSettings": {
          "massage_key": "head_key"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentModeSettings": {
      "massage_key": "head_key"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים