מדריך המיטה לבית חכם

action.devices.types.BED – אינטראקציות עם מיטות עשויות לכלול שינוי מצבים שונים ותמונות רקע.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל המיטה, וכן כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-2500 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: מיטה פשוטה

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'מיטה' נפוצה על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.BED",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Modes"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple bed"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "availableModes": [
      {
       "name": "massage_key",
       "name_values": [
        {
         "name_synonym": [
          "Massage"
         ],
         "lang": "en"
        }
       ],
       "settings": [
        {
         "setting_name": "lumbar_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Back",
            "Middle"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        },
        {
         "setting_name": "head_key",
         "setting_values": [
          {
           "setting_synonym": [
            "Head",
            "Neck"
           ],
           "lang": "en"
          }
         ]
        }
       ],
       "ordered": true
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentModeSettings": {
     "massage_key": "lumbar_key"
    }
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

SetModes

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Modes.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.SetModes",
        "params": {
         "updateModeSettings": {
          "massage_key": "head_key"
         }
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "currentModeSettings": {
      "massage_key": "head_key"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.