Danh sách kiểm tra khi phát triển từ đám mây sang đám mây

Phát triển

1. Thiết lập tính năng xác thực.

2. Hãy cập nhật phương thức thực hiện để xử lý ý định.

Thử nghiệm và dùng thử thực địa

3. Thử nghiệm các công cụ tích hợp của Cloud-to-cloud trước khi gửi yêu cầu chứng nhận Works with Google Home (WWGH).

4. Thực hiện Thử nghiệm thực tế (nếu bắt buộc) bằng cách chia sẻ Hành động của bạn với những người dùng khác.

5. Khắc phục mọi lỗi tích hợp khác bằng Google Home Analytics.

Các tính năng nâng cao

6. Cải thiện khả năng tích hợp với các tính năng không bắt buộc và nâng cao.

Chứng nhận và ra mắt

7. Chuẩn bị sẵn sàng để nhận chứng chỉ WWGH và triển khai Hành động của bạn.