Bản tin dành cho nhà phát triển tháng 2 năm 2024

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về những điểm cải tiến quan trọng đối với một số công cụ dành cho nhà phát triển nhằm đơn giản hoá cũng như đẩy nhanh hành trình phát triển và chứng nhận Matter của bạn.
Phát hiện các từ khoá và mẫu, tải nhật ký xuống để gỡ lỗi và gửi báo cáo cho Google nhằm đẩy nhanh tốc độ khắc phục sự cố.
Các tính năng mới bao gồm: khả năng tương thích với macOS, Google Analytics, cảm biến, khoá cửa, máy điều nhiệt và hỗ trợ che cửa sổ.
Tuỳ chỉnh loại thông báo mà người dùng nhận được trên các thiết bị nhà thông minh ảo của họ.