Môi trường phát triển thiết bị ảo Matter

SDK thiết bị

Matter Virtual Device Development Environment (MVD-DE) là một vùng chứa Docker, nơi bạn có thể tạo Matter Virtual Device (MVD) và sử dụng ứng dụng Virtual Device Controller (VDC) dành cho máy tính để cung cấp giao diện người dùng đồ hoạ nhằm kiểm soát và hiển thị trạng thái của thiết bị Matter ảo. Ứng dụng này trình bày trực quan thiết bị ảo của bạn, cũng như các chế độ điều khiển cho các cụm Matter mà thiết bị hỗ trợ.

Ứng dụng sử dụng ứng dụng RPC để giao tiếp với máy chủ RPC của thiết bị ảo, gửi yêu cầu phản ánh các hành động của bạn (bật/tắt nguồn, giảm độ sáng, tăng độ sáng) và thăm dò ý kiến mỗi giây một lần để truy xuất trạng thái.

Thiết bị được hỗ trợ

Hiện tại, MVD-DE hỗ trợ các loại thiết bị Matter sau:

Matter loại thiết bị Cụm ứng dụng Loại hệ sinh thái nhà
Cảm biến tiếp xúc Trạng thái boolean Sensor
Ánh sáng có thể điều chỉnh độ sáng Bật/Tắt
Kiểm soát cấp độ
Nhỏ
Ánh sáng màu mở rộng Bật/Tắt
Điều khiển mức độ
Kiểm soát màu sắc
Nhỏ
Cảm biến lưu lượng Đo lưu lượng Sensor
Cảm biến độ ẩm Đo độ ẩm tương đối Sensor
Cảm biến ánh sáng Đo độ sáng Sensor
Cảm biến phát hiện người trong nhà Nhận biết tỷ lệ kín phòng Sensor
Bật/tắt đèn Bật/Tắt Nhỏ
Ổ cắm Bật/Tắt
Kiểm soát cấp độ
Ổ cắm
Cảm biến áp suất Đo áp suất Sensor
Loa Bật/Tắt
Kiểm soát cấp độ
Loa
Chuyển Bật/Tắt Switch
Cảm biến nhiệt độ Đo nhiệt độ Sensor

Thiết lập Môi trường phát triển thiết bị ảo theo chuẩn Matter

MVD-DE là một hình ảnh Docker được định cấu hình sẵn có trên Docker Hub. Để cài đặt ứng dụng này, hãy chạy mã:

user@host> docker pull us-docker.pkg.dev/nest-matter/docker-repo/virtual-device-image:latest

Thao tác này có thể mất vài phút để hoàn tất.

Chạy Môi trường phát triển thiết bị ảo theo chuẩn Matter

 1. Khởi động vùng chứa Docker:

  user@host> xhost local:1000
  user@host> docker run -it --ipc=host --net=host -e DISPLAY --name matter-container us-docker.pkg.dev/nest-matter/docker-repo/virtual-device-image:latest
  

  Sau khi bắt đầu vùng chứa, bạn sẽ thấy một số kết quả chẩn đoán, theo sau là một thông báo xác nhận rằng cấu hình vùng chứa của bạn là chính xác và cuối cùng là lời nhắc về vùng chứa:

  Environment looks good, you are ready to go!
  
 2. Tạo một thực thể phiên đầu cuối thứ hai:

  user@host> docker exec -it matter-container /bin/bash
  
 3. Đối với thiết bị Matter ảo, sau khi thiết bị đang chạy, hãy khởi động VDC, truyền đối số --s và cổng IP mà thiết bị sử dụng:

  $ electron main.js --s=localhost:33000
  

  Đối với thiết bị thực, hãy khởi động VDC, truyền đối số --d theo sau là cổng nối tiếp thiết bị:

  $ electron main.js --d=/dev/ttyUSB0
  

Nếu bạn khởi động VDC mà không cung cấp bất kỳ đối số nào, thì tuỳ chọn ổ cắm mạng sẽ sử dụng cổng máy chủ cục bộ 33000 theo mặc định.

Sau khi có thể kết nối với thiết bị, VDC sẽ hiển thị màn hình cho biết trạng thái thiết bị của bạn:

Giao diện người dùng đồ hoạ của Thiết bị ảo

Hiện mã QR của thiết bị

Bạn cũng có thể sử dụng VDC để truy xuất mã QR trong quy trình vận hành thiết bị. Nhấp vào biểu tượng mã QR bên cạnh hình ảnh thiết bị để hiện mã QR cho thiết bị này:

Trình điều khiển thiết bị ảo hiển thị mã QR của thiết bị

Bạn có thể dùng mã QR này để kích hoạt thiết bị.

Dừng môi trường phát triển thiết bị ảo Matter

Để dừng MVD-DE, hãy nhấn Control-Q khi màn hình của VDC đang ở tiêu điểm, hoặc nhấn Control-C trong phiên hoạt động của thiết bị đầu cuối mà bạn đã khởi động ứng dụng.

Ý kiến phản hồi

Để gửi ý kiến hoặc ý kiến phản hồi của bạn về cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn với MVD-DE, hãy hoàn thành Biểu mẫu phản hồi của chúng tôi.

Gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi