การเริ่มต้นใช้งาน SDK สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบ้าน

หน้านี้จะครอบคลุมการใช้งานฟีเจอร์ API การมอบหมายงานบางรายการใน Google Home Mobile SDK

ระงับการแจ้งเตือนการค้นพบที่ดำเนินการได้

การแจ้งเตือน Halfsheet ของ Android
ภาพที่ 1: ตัวอย่างการแจ้งเตือน Halfsheet ของ Android

โดยค่าเริ่มต้น Google Play services ใน Android จะใช้การแจ้งเตือน " Halfsheet" ที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งล่างของหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อแสดงตัวบ่งชี้เชิงรุกแก่ผู้ใช้ว่ามีอุปกรณ์ Matter ที่คอมมิชชันอยู่ใกล้เคียง

หากต้องการป้องกันการหยุดชะงักขณะที่แอปทํางานอยู่เบื้องหน้า คุณระงับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดยเรียกใช้เมธอด suppressHalfSheetNotification() ใน Mobile SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสาร API

การระงับที่เปิดใช้โดย API นี้จะหมดเวลาหากแอปของคุณทำงานอยู่ในเบื้องหน้านานกว่า 15 นาที หากต้องการเปิดใช้การระงับอีกครั้งหลังจากหมดเวลา ให้เรียก suppressHalfSheetNotification() อีกครั้ง ไม่เช่นนั้นการแจ้งเตือนไฟล์ครึ่งทางจะเริ่มปรากฏขึ้น

การใช้งาน API นี้จะอยู่ใน Google Home Sample App for Matter ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ HalfSheetSuppressionObserver.kt

ระบุการสนับสนุนสำหรับการจัดเตรียมกรณี

หากใช้ Mobile SDK ในค่าคอมมิชชัน คุณต้องเพิ่มชื่อแพ็กเกจของแอปใน Google Home Developer Console ใช้ Matter API และระบุว่าแอปรองรับการสร้าง Matter โดยจัดการ Intent ACTION_COMMISSION_DEVICE

เพิ่ม intent-filter ต่อไปนี้ลงในการประกาศ application ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ของคุณ

<intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.metadata.MODULE_DEPENDENCIES" />
</intent-filter>

ดูตัวอย่างไฟล์ Manifest ของแอปเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

เครื่องมือเลือกแอป

เครื่องมือเลือกแอป

วิธีที่แอปปรากฏในเครื่องมือเลือกแอปในระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมมี 2 แบบดังนี้

  1. ในหน้าจอเลือกแอป
  2. หากผู้ใช้เลือกเลือกแอปอื่น แอปจะแสดงในหน้าจอแอปอื่นๆ ที่ติดตั้งไว้

แอปที่แนะนำ

เครื่องมือเลือกแอปจะแสดงแอปที่แนะนำ 2 แอป

  • รายการแรกคือ Google Home app (GHA) เสมอ
  • รายการที่ 2 สำหรับแอปที่ต้องการของผู้ผลิตอุปกรณ์ หากกำหนดไว้ในโปรเจ็กต์ Developer Console ที่เชื่อมโยงกับ VID หรือ PID ของอุปกรณ์ แอปค่าคอมมิชชันที่ผู้ผลิตอุปกรณ์แนะนำ

การที่แอปอยู่บนหน้าจอเลือกแอปมีอยู่ด้วยกัน 2 กรณี

  1. ติดตั้งแล้ว - Play services ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันรองรับตัวกรอง Intent ACTION_COMMISSION_DEVICE ถ้าไม่พบตัวกรอง Intent ระบบจะนำผู้ใช้ไปยัง Play Store เพื่ออัปเดตแอป
  2. ไม่ได้ติดตั้ง - ระบบจะนำผู้ใช้ไปที่ Play Store เพื่อติดตั้งแอปก่อนดำเนินการต่อ