Home Mobil SDK'sı Devreye Alma

Bu sayfada, Google Home Mobile SDK içindeki belirli komisyonlu API özelliklerinin kullanımı ele alınmaktadır.

Devreye alınabilir keşif bildirimlerini gizle

Android Yarım Sayfa Bildirimi
Şekil 1: Android yarım sayfa bildirimi örneği

Varsayılan olarak Android üzerindeki Google Play services uygulaması, kullanıcılara komisyon özellikli cihazların yakında olduğuna dair proaktif bir gösterge sunmak için mobil cihaz ekranının alt yarısını kaplayan "yarım sayfa" bildirimlerini kullanır.Matter

Uygulamanız ön plandayken kesintileri önlemek için Mobile SDK içinde suppressHalfSheetNotification() yöntemini çağırarak bu bildirimleri gizleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için API belgelerine bakın.

Uygulamanız 15 dakikadan uzun süre ön plandaysa bu API tarafından etkinleştirilen engelleme zaman aşımına uğrar. Zaman aşımından sonra reklam engellemeyi yeniden etkinleştirmek için suppressHalfSheetNotification() yöntemini tekrar çağırın. Aksi takdirde yarım sayfa bildirimleri görünmeye başlar.

Bu API'nin uygulamasını Google Home Sample App for Matter adresinde bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi için HalfSheetSuppressionObserver.kt sayfasını inceleyin.

Matter devreye alma desteğini belirtin

Komisyon almak için Mobile SDK kullanıyorsanız Google Home Developer Console içine uygulama paketi adını eklemeniz, Matter API'lerimizi uygulamanız ve uygulamanızın ACTION_COMMISSION_DEVICE amacını işleyerek Matter API'lerini desteklediğini belirtmeniz gerekir.

AndroidManifest.xml dosyanızdaki application bildirimine aşağıdaki intent-filter kodunu ekleyin:

<intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.metadata.MODULE_DEPENDENCIES" />
</intent-filter>

Referans için örnek uygulamamızın manifest dosyasına bakın.

Uygulama seçici

Uygulama seçici

Uygulamanız, devreye alma sürecinde uygulama seçicide iki şekilde görünür:

  1. Bir uygulama seçin ekranında.
  2. Kullanıcılar Başka uygulama seç'i belirlerse uygulama, Diğer Yüklü Uygulamalar ekranında gösterilir.

Önerilen Uygulamalar

Uygulama seçicide önerilen iki uygulama gösterilir.

  • Her zaman ilki Google Home app (GHA) olur.
  • İkincisi, cihazın VID veya PID'si ile ilişkili bir Developer Console projesinde tanımlanmışsa cihaz üreticisinin tercih edilen uygulaması içindir. Cihaz üreticisinin tercih ettiği komisyon uygulaması

Uygulamalar Bir uygulama seçin ekranında görüntülenirken karşılaşılabilecek iki senaryo vardır.

  1. Yüklendi: Play services uygulamanın, ACTION_COMMISSION_DEVICE intent filtresini desteklediğinden emin olun. Amaç filtresi yoksa kullanıcı uygulamayı güncellemek için Play Store'a yönlendirilir.
  2. Yüklenmedi - Kullanıcı, devam etmeden önce uygulamayı yüklemesi için Play Store'a yönlendirilir.