การเริ่มต้นใช้งาน SDK สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ในบ้าน

หน้านี้จะครอบคลุมการใช้งานฟีเจอร์ API การค่าคอมมิชชันที่เลือกใน Google Home Mobile SDK

ระงับการแจ้งเตือนการค้นพบค่าคอมมิชชัน

การแจ้งเตือนฮาล์ฟชีตของ Android
รูปที่ 1: ตัวอย่างการแจ้งเตือนเอกสารครึ่งหน้าของ Android

โดยค่าเริ่มต้น Google Play services ใน Android จะใช้การแจ้งเตือน "halfsheet" ที่บดบังครึ่งล่างของหน้าจออุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์ที่สามารถสั่งการได้ Matter อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

หากต้องการป้องกันไม่ให้แอปรบกวนในขณะที่อยู่เบื้องหน้า คุณอาจระงับการแจ้งเตือนเหล่านี้ได้โดยเรียกใช้เมธอด suppressHalfSheetNotification() ใน Mobile SDK ดูเอกสาร API สําหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม

การระงับที่ API นี้เปิดใช้ไว้หมดเวลาเมื่อแอปทํางานอยู่เบื้องหน้านานกว่า 15 นาที หากต้องการเปิดใช้การระงับอีกครั้งหลังจากหมดเวลาแล้ว ให้เรียกใช้ suppressHalfSheetNotification() อีกครั้ง มิเช่นนั้นการแจ้งเตือนครึ่งแรกจะเริ่มแสดง

ดูการใช้งาน API นี้ได้ในGoogle Home Sample App for Matter ดู HalfSheetSuppressionObserver.kt สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ระบุการสนับสนุนสําหรับการมอบหมายให้ Matter

หากคุณใช้ Mobile SDK ในค่าคอมมิชชัน คุณต้องเพิ่มชื่อแพ็กเกจของแอปใน Google Home Developer Console, ใช้ MatterAPI ของเรา และระบุว่าแอปของคุณรองรับค่าคอมมิชชัน Matter โดยการจัดการ Intent ของ ACTION_COMMISSION_DEVICE

เพิ่ม intent-filter ต่อไปนี้ไปยังการประกาศ application ภายในไฟล์ AndroidManifest.xml ของคุณ

<intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.metadata.MODULE_DEPENDENCIES" />
</intent-filter>

ดูตัวอย่างไฟล์ Manifest ของแอป เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

เครื่องมือเลือกแอป

เครื่องมือเลือกแอป

แอปจะปรากฏในเครื่องมือเลือกแอประหว่างขั้นตอนการคอมมิตมี 2 วิธีดังนี้

  1. ในหน้าจอเลือกแอป
  2. หากผู้ใช้เลือกเลือกแอปอื่น แอปจะแสดงในหน้าจอแอปที่ติดตั้งอื่นๆ

แอปที่แนะนํา

เครื่องมือเลือกแอปจะแสดงแอปที่แนะนํา 2 แอป

  • รายการแรกจะเป็น Google Home app (GHA) เสมอ
  • อย่างที่สองคือสําหรับแอปของผู้ผลิตอุปกรณ์ หากมีการกําหนดไว้ในโปรเจ็กต์ Developer Console ที่เชื่อมโยงกับ VID หรือ PID ของอุปกรณ์ แอปค่าคอมมิชชันที่ต้องการของผู้ผลิตอุปกรณ์

มี 2 สถานการณ์ที่แอปอยู่บนหน้าจอเลือกแอป

  1. ติดตั้งแล้ว - Play services ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันสนับสนุนตัวกรอง Intent ACTION_COMMISSION_DEVICE หากตัวกรอง Intent หายไป ระบบจะนําผู้ใช้ไปที่ Play Store เพื่ออัปเดตแอป
  2. ไม่ได้ติดตั้ง - ระบบจะนําผู้ใช้ไปยัง Play Store เพื่อติดตั้งแอปก่อนที่จะดําเนินการต่อ