طرح ویژگی راه اندازی مجدد خانه هوشمند

action.devices.traits.Reboot - این ویژگی متعلق به دستگاه هایی است که از راه اندازی مجدد پشتیبانی می کنند، مانند روترها. دستگاه باید از راه اندازی مجدد به عنوان یک اقدام واحد پشتیبانی کند.

ویژگی های دستگاه

هیچ یک.

وضعیت دستگاه

هیچ یک.

دستورات دستگاه

دستگاه های دارای این ویژگی ممکن است به دستورات زیر به عنوان بخشی از عملیات EXECUTE پاسخ دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مدیریت EXECUTE intent ها، به اجرای Intent مراجعه کنید.

action.devices.commands.Reboot

دستگاه را راه اندازی مجدد می کند.

مولفه های

مولفه های تایپ کنید شرح

بدون خواص

مثال ها

دستگاه من را راه اندازی مجدد کنید.

{
  "command": "action.devices.commands.Reboot",
  "params": {}
}

خطاهای دستگاه

لیست کامل خطاها و استثناها را ببینید.