สคีมาลักษณะของ Smart Home ObjectDetection

action.devices.traits.ObjectDetection - ลักษณะนี้เป็นของอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับวัตถุหรือบุคคลและส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ได้ โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะประกาศการแจ้งเตือน ObjectDetection ทั้งหมดบนจอและลําโพงอัจฉริยะที่มี Google Assistant หลังจากกริ่งประตูส่งเสียงกริ่ง

ATTRIBUTES ของอุปกรณ์

ไม่ต้องแจ้งเตือนเลย

สถานะอุปกรณ์

ไม่ต้องแจ้งเตือนเลย

COMMANDS ของอุปกรณ์

ไม่ต้องแจ้งเตือนเลย

การแจ้งเตือนของอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีลักษณะเช่นนี้อาจส่งคืนเพย์โหลดการแจ้งเตือนต่อไปนี้อันเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสถานะของอุปกรณ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การแจ้งเตือนได้ที่การแจ้งเตือนสำหรับการดำเนินการในบ้านอัจฉริยะ

ช่อง ประเภท คำอธิบาย
ObjectDetection ออบเจ็กต์

ต้องระบุ

เพย์โหลดการแจ้งเตือน

priority จำนวนเต็ม

ต้องระบุ

แสดงระดับการแจ้งเตือน ค่าที่รองรับตอนนี้คือ 0 ซึ่งบ่งบอกว่าควรมีการพูดออกเสียงการแจ้งเตือน

detectionTimestamp จำนวนเต็ม

ต้องระบุ

การประทับเวลา Epoch ในหน่วยมิลลิวินาทีที่ตรวจพบออบเจ็กต์

objects ออบเจ็กต์

ต้องระบุ

คอลเล็กชันของออบเจ็กต์ที่ตรวจพบตามหมวดหมู่

named อาร์เรย์

รายการออบเจ็กต์ที่รู้จักโดยผู้ใช้ที่ติดแท็กด้วยป้ายกำกับ

[item, ...] String

ป้ายกำกับออบเจ็กต์

ต้องมีอย่างน้อย 1 รายการ

familiar จำนวนเต็ม

จำนวนออบเจ็กต์ที่ผู้ใช้รู้จักซึ่งไม่มีป้ายกำกับ

unfamiliar จำนวนเต็ม

จำนวนออบเจ็กต์ที่อุปกรณ์ตรวจพบซึ่งผู้ใช้อาจไม่รู้จัก

unclassified จำนวนเต็ม

จำนวนวัตถุที่ตรวจพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถจัดประเภทได้

ตัวอย่าง

ตรวจพบวัตถุที่ไม่รู้จัก 2 ชิ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2000

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "unclassified": 2
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

ตรวจพบคนที่คุณรู้จักในวันที่ 1 มกราคม 2000

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "familiar": 1
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

ตรวจพบอลิซเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2000

{
 "ObjectDetection": {
  "objects": {
   "named": [
    "Alice"
   ]
  },
  "priority": 0,
  "detectionTimestamp": 946684800000
 }
}

ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูรายการข้อผิดพลาดและข้อยกเว้นทั้งหมด