Schemat ruchowy inteligentnego określania stawek w domu

action.devices.traits.HumiditySetting – ta cecha należy do urządzeń, które obsługują ustawienia nawilżania powietrza, takie jak nawilżacze powietrza i nawilżacze powietrza.

ATTRIBUTES urządzenia

W ramach operacji SYNC urządzenia z tą cechą mogą zgłaszać wymienione poniżej atrybuty. Więcej informacji o obsłudze intencji SYNC znajdziesz w sekcji Realizacja intencji.

Atrybuty Typ Opis
humiditySetpointRange Obiekt

Zawiera minimalny i maksymalny poziom wilgotności w procentach.

minPercent Liczba całkowita

(Domyślnie: 0)

Określa minimalny poziom wilgotności w procentach.

maxPercent Liczba całkowita

(Domyślnie: 100)

Określa maksymalny poziom wilgotności w procentach.

commandOnlyHumiditySetting Wartość logiczna

(Domyślnie: false)

Wskazuje, czy urządzenie obsługuje komunikację jednokierunkową (prawda) czy dwukierunkową (fałsz). Ustaw ten atrybut na wartość true (prawda), jeśli urządzenie nie może odpowiedzieć na intencję QUERY lub stan raportu w przypadku tego atrybutu.

queryOnlyHumiditySetting Wartość logiczna

(Domyślnie: false)

Wymagane, jeśli urządzenie obsługuje tylko wykonywanie zapytań. Ten atrybut wskazuje, że o urządzenia można wysyłać tylko informacje o stanie. Nie można nim sterować.

Przykłady

Urządzenie obsługujące domyślny zakres wilgotności.

{}

Urządzenie obsługujące niestandardowy zakres wilgotności.

{
 "humiditySetpointRange": {
  "minPercent": 25,
  "maxPercent": 75
 }
}

Urządzenie STATES

W ramach operacji QUERY encje z tą cechą mogą zgłaszać wymienione poniżej stany. Więcej informacji o obsłudze intencji QUERY znajdziesz w sekcji Realizacja intencji.

Stany Typ Opis
humiditySetpointPercent Liczba całkowita

Wskazuje bieżący docelowy procent wilgotności urządzenia. Wartość nie może być większa niż humiditySetpointRange.

humidityAmbientPercent Liczba całkowita

Wskazuje aktualną wartość wilgotności otoczenia w urządzeniu.

Przykłady

Jaka jest wilgotność na urządzeniu?

{
 "humiditySetpointPercent": 20,
 "humidityAmbientPercent": 15
}

Urządzenie CommandS

W ramach operacji EXECUTE urządzenia z tą cechą mogą reagować na podane niżej polecenia. Więcej informacji o obsłudze intencji EXECUTE znajdziesz w sekcji Realizacja intencji.

action.devices.commands.SetHumidity

Ustaw poziom wilgotności na wartość bezwzględną.

Parametry

Parametry Typ Opis
humidity Liczba całkowita

Wymagane.

Wartość procentowa wilgotności. Wartość nie może być większa niż humiditySetpointRange.

Przykłady

Ustaw wilgotność na 20 procent.

{
 "command": "action.devices.commands.SetHumidity",
 "params": {
  "humidity": 20
 }
}

Podczas ustawiania docelowej wilgotności wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

maxSettingReached
minSettingReached
valueOutOfRange

action.devices.commands.HumidityRelative

Dostosuj poziom wilgotności w stosunku do bieżącej wartości.

To polecenie wymaga tych atrybutów:
{
 "commandOnlyHumiditySetting": true
}

Parametry

Ładunek zawiera jedną z tych wartości:

Ustaw procent wilgotności.

Parametry Typ Opis
humidityRelativePercent Liczba całkowita

Wymagane.

Wartość procentowa, by dostosować poziom wilgotności.

Ustaw wagę wilgotności.

Parametry Typ Opis
humidityRelativeWeight Liczba całkowita

Wymagane.

Wskazuje poziom niejednoznacznej zmiany wilgotności z małej (małej) do wysokiej (dużej).

Przykłady

Zwiększ wilgotność o 10%

{
 "command": "action.devices.commands.HumidityRelative",
 "params": {
  "humidityRelativePercent": 10
 }
}

Znacznie zmniejsz wilgotność

{
 "command": "action.devices.commands.HumidityRelative",
 "params": {
  "humidityRelativeWeight": -5
 }
}

Podczas regulacji wilgotności wystąpił błąd.

Obsługiwane wartości:

maxSettingReached
minSettingReached
valueOutOfRange

Przykładowe wypowiedzi

de-DE

 • Welche Luftfeuchtigkeit zeigt das Thermostat an?

en-US

 • what is the humidity upstairs

es-ES

 • cuánta humedad hay ahora en la cocina

fr-FR

 • le thermostat donne quel taux d'humidité

hi-IN

 • ह्यूमिडिटी का स्तर किचन के थर्मोस्टैट से कितना है?

it-IT

 • quanta umidità segna il termostato

ja-JP

 • サーモスタット にどれくらいの湿度ってでてる

ko-KR

 • 온도 조절계 에 습도 몇이야?

nl-NL

 • wat is de vochtigheid op de thermostaat

pt-BR

 • Qual é o nível de humidade mostrado no termostato ?
 • diga qual é a umidade relativa do ar mostrada no termostato

sv-SE

 • Vad är det för luftfuktighet i badrummet ?

Urządzenie ERRORS

Zobacz pełną listę błędów i wyjątków.