การลิงก์บัญชี

การดำเนินการ smart home ทุกครั้งต้องมีกลไกในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

การตรวจสอบสิทธิ์ช่วยให้คุณลิงก์บัญชี Google ของผู้ใช้กับบัญชีผู้ใช้ในระบบการตรวจสอบสิทธิ์ได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุผู้ใช้ได้เมื่อ Fulfillment ของคุณได้รับ Intent สมาร์ทโฮม Google Smart Home รองรับเฉพาะ OAuth ที่มีขั้นตอนรหัสการให้สิทธิ์เท่านั้น

เมื่อนำ OAuth 2.0 ไปใช้แล้ว คุณจะเลือกกำหนดค่าApp Flipที่ใช้ OAuth ได้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีของตนในระบบการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ของตนได้รวดเร็วขึ้น

OAuth

สำหรับ smart home คุณต้องใช้ OAuth ที่มีโฟลว์รหัสการให้สิทธิ์ ซึ่งกำหนดให้คุณมีปลายทาง 2 รายการ ได้แก่ปลายทางการให้สิทธิ์ และปลายทางการแลกเปลี่ยนโทเค็น

เมื่อคุณตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้แล้ว ระบบจะส่งโทเค็นเพื่อการเข้าถึง OAuth 2.0 ของบุคคลที่สามของผู้ใช้ในส่วนหัวการให้สิทธิ์เมื่อมีการส่ง Intent smart home ไปยัง Fulfillment ของคุณ ผู้ใช้ทุกคนต้องลิงก์บัญชีเนื่องจากระบบจะส่งข้อมูลอุปกรณ์ไปยัง Google Assistant ด้วยความตั้งใจ action.devices.SYNC ซึ่งต้องมีการลิงก์บัญชี

การดำเนินการ smart home ของคุณคาดว่าจะรองรับผู้ใช้ Google หลายรายที่เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้เดียวกัน (เช่น เมื่อผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ผู้ใช้รายอื่นในครอบครัว) หากบริการของคุณไม่รองรับการเชื่อมต่อผู้ใช้หลายราย ก็ควรจะแสดงข้อผิดพลาดขณะลิงก์บัญชี

ดูวิธีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 สำหรับการดำเนินการได้ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

การพลิกแอปที่ใช้ OAuth

การลิงก์ App Flip แบบ OAuth (App Flip) ช่วยให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีในบัญชีการตรวจสอบสิทธิ์กับบัญชี Google ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากแอปได้รับการติดตั้งในโทรศัพท์ของผู้ใช้ เมื่อเริ่มกระบวนการลิงก์บัญชี ระบบจะสลับแอปไปยังแอปได้อย่างราบรื่นเพื่อขอสิทธิ์จากผู้ใช้

วิธีนี้ทําให้ขั้นตอนการเชื่อมโยงที่รวดเร็วและง่ายขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ไม่ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอีกครั้งในการตรวจสอบสิทธิ์ แต่ App Flip จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเข้าสู่ระบบจากบัญชีของผู้ใช้หลังจากที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับแอปแล้ว ผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากการผสานรวมที่คุณพัฒนาได้

คุณตั้งค่า App Flip สําหรับทั้งแอป iOS และ Android ได้

รูปนี้แสดงขั้นตอนที่ผู้ใช้ลิงก์บัญชี Google กับระบบการตรวจสอบสิทธิ์ ภาพหน้าจอแรกแสดงวิธีที่ผู้ใช้เลือกแอปของคุณได้หากบัญชี Google ลิงก์กับแอปของคุณ ภาพหน้าจอที่ 2 แสดงการยืนยันการลิงก์บัญชี Google กับแอป ภาพหน้าจอที่ 3 จะแสดงบัญชีผู้ใช้ที่ลิงก์สําเร็จในแอป Google
รูปที่ 1 การลิงก์บัญชีในโทรศัพท์ของผู้ใช้ด้วยแอป Flip

ข้อกำหนด

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้เพื่อใช้ App Flip

  • คุณต้องมีแอป Android หรือ iOS
  • คุณต้องเป็นเจ้าของ จัดการ และดูแลรักษาเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ที่รองรับขั้นตอนการให้สิทธิ์ OAuth 2.0

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้รหัสการให้สิทธิ์การลิงก์ OAuth ได้ที่ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0

โปรดดูวิธีการกำหนดค่า App Flip สำหรับการดำเนินการของคุณได้ที่App Flipที่ใช้ OAuth