מדריך לזיהוי גלאי עשן ביתי

action.devices.types.SMOKE_DETECTOR – גלאי עשן יכולים לדווח אם מזוהה כרגע עשן, אם רמת העשן גבוהה ורמת עשן נוכחית בחלקים מתוך מיליון.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את הסמל של גלאי העשן וכמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

היכולות של המכשיר

עיינו במסמכי התיעוד של התכונה המתאימה לקבלת פרטים על ההטמעה, כמו המאפיינים והמצבים שבהם השירות צריך לתמוך, והסבר על בניית תשובות EXECUTE ו-QUERY.

התכונות הנדרשות

המאפיינים והפקודות האלה נדרשים, אם הם רלוונטיים למכשיר שלכם. אם המכשיר לא תומך בתכונות האלה, מזינים את קוד השגיאה functionNotSupported בתשובה QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין במאמר שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן האחזור: הערך חייב להיות קטן מ-1,000 אלפיות השנייה.
 • אמינות: חייבת להיות שווה ל-97%.

מכשיר לדוגמה: גלאי עשן פשוט

בקטע הזה מפורטים מטענים ייעודיים לדוגמה שמייצגים גלאי עשן משותף, בהתאם לסוג המכשיר ולתכונות שלמעלה. אם מוסיפים או מסירים תכונות, משנים את התשובות בהתאם בהתאם לשינויים.

דוגמה לתגובת SYNC

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SMOKE_DETECTOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple smoke detector"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "SmokeLevel",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "smoke detected",
         "high",
         "no smoke detected"
        ]
       },
       "numericCapabilities": {
        "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
       }
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתגובת QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "SmokeLevel",
      "currentSensorState": "high",
      "rawValue": 200
     }
    ]
   }
  }
 }
}

ERRORS מכשיר

לצפייה ברשימה המלאה של השגיאות והחריגים