מדריך לגלאי עשן לבית חכם

action.devices.types.SMOKE_DETECTOR – גלאי עשן יכולים לדווח אם זוהה כרגע עשן, אם רמת העשן גבוהה ומהו רמת העשן הנוכחית בחלקים למיליון.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את הסמל של גלאי העשן וגם כמה מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-1000 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: גלאי עשן פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'גלאי עשן' נפוצים, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.SMOKE_DETECTOR",
    "traits": [
     "action.devices.traits.SensorState"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple smoke detector"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "sensorStatesSupported": [
      {
       "name": "SmokeLevel",
       "descriptiveCapabilities": {
        "availableStates": [
         "smoke detected",
         "high",
         "no smoke detected"
        ]
       },
       "numericCapabilities": {
        "rawValueUnit": "PARTS_PER_MILLION"
       }
      }
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "currentSensorStateData": [
     {
      "name": "SmokeLevel",
      "currentSensorState": "high",
      "rawValue": 200
     }
    ]
   }
  }
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.