מדריך הנתב לבית החכם

action.devices.types.ROUTER – הנתבים יכולים להפעיל מחדש, לעדכן את התוכנה שלהם, להגדיר מצבים לטיפול בבקרות איכות השירות (QoS) והגבלות הורים, ולבצע פעולות ספציפיות ברשת (למשל, הפעלת הרשת לאורחים ודיווח על מידע ספציפי לרשת, כמו תעריפים עדכניים של התפוקה באינטרנט).

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל הנתב ומספר מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-300 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: נתב פשוט

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'נתב' משותף, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.ROUTER",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Reboot",
     "action.devices.traits.NetworkControl"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple router"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportsEnablingNetworkProfile": true,
     "supportsDisablingNetworkProfile": true,
     "supportsNetworkDownloadSpeedTest": true,
     "supportsNetworkUploadSpeedTest": true,
     "networkProfiles": [
      "kids"
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "networkEnabled": true,
    "networkSettings": {
     "ssid": "home-network-123"
    },
    "numConnectedDevices": 4,
    "networkUsageMB": 100.8
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

הפעלה מחדש

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Reboot.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Reboot"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

EnableDisableNetworkProfile

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.NetworkControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.EnableDisableNetworkProfile",
        "params": {
         "profile": "kids",
         "enable": false
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "networkEnabled": true,
     "networkSettings": {
      "ssid": "home-network-123"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

TestNetworkSpeed

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.NetworkControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.TestNetworkSpeed",
        "params": {
         "testDownloadSpeed": true,
         "testUploadSpeed": true,
         "followUpToken": "123"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.