מדריך לרשתות בית חכם

action.devices.types.NETWORK – מייצג קבוצה של צמתים בנתב או רשת רשת שנשלטת כישות אחת ולא כמכשירים בודדים. מכשיר הרשת עשוי להפעיל מחדש, לעדכן את התוכנה שלו ולכלול מצבים לטיפול באמצעי הבקרה על איכות השירות (QoS) והגבלות הורים. המכשיר יכול לבצע פעולות כמו הפעלת רשת לאורחים ודיווח על מידע ספציפי לרשת, כמו המחירים הנוכחיים של התפוקה באינטרנט.

הסוג הזה מציין שהמכשיר מקבל את סמל הרשת ומספר מילים נרדפות וכינויים קשורים.

יכולות המכשיר

עיינו בתיעוד של ה-trait כדי לקבל את פרטי ההטמעה, כמו מאפיינים ומצבים שהשירות צריך לתמוך בהם, ואיך ליצור תשובות EXECUTE ו-QUERY.

ה-traits הנדרשות

התכונות והפקודות האלה נדרשות, אם זה רלוונטי למכשיר שלכם. אם המכשיר שלך לא תומך בתכונות האלה, יש להזין את קוד השגיאה functionNotSupported בתגובה מסוג QUERY או EXECUTE. מידע נוסף זמין בקטע שגיאות וחריגים.

התכונות האלה מומלצות למכשיר, אם הן רלוונטיות אליו. עם זאת, אפשר לשלב בין כל התכונות הזמינות כדי להתאים אותן בצורה הטובה ביותר לפונקציונליות הקיימת של המוצר.

דרישות איכות

 • זמן אחזור: חייב להיות קצר מ-300 אלפיות שנייה או שווה לו.
 • אמינות: צריכה להיות 97% ומעלה.

מכשיר לדוגמה: רשת פשוטה

בקטע הזה יש דוגמאות של מטענים ייעודיים (payloads) של Intent שמייצגים 'רשת' משותפת, על סמך סוג המכשיר והתכונות שצוינו למעלה. אם מוסיפים או מסירים traits בהטמעה, צריך לשנות את התגובות בהתאם כדי לשקף את השינויים.

תגובת SYNC לדוגמה

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.SYNC"
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654512",
 "payload": {
  "agentUserId": "user123",
  "devices": [
   {
    "id": "123",
    "type": "action.devices.types.NETWORK",
    "traits": [
     "action.devices.traits.Reboot",
     "action.devices.traits.NetworkControl"
    ],
    "name": {
     "name": "Simple network"
    },
    "willReportState": true,
    "attributes": {
     "supportsEnablingNetworkProfile": true,
     "supportsDisablingNetworkProfile": true,
     "supportsNetworkDownloadSpeedTest": true,
     "supportsNetworkUploadSpeedTest": true,
     "networkProfiles": [
      "kids"
     ]
    },
    "deviceInfo": {
     "manufacturer": "smart-home-inc",
     "model": "hs1234",
     "hwVersion": "3.2",
     "swVersion": "11.4"
    }
   }
  ]
 }
}

דוגמה לתשובה מסוג QUERY

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.QUERY",
   "payload": {
    "devices": [
     {
      "id": "123"
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654514",
 "payload": {
  "devices": {
   "123": {
    "status": "SUCCESS",
    "online": true,
    "networkEnabled": true,
    "networkSettings": {
     "ssid": "home-network-123"
    }
   }
  }
 }
}

פקודות EXECUTE לדוגמה

הפעלה מחדש

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.Reboot.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.Reboot"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654516",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

EnableDisableNetworkProfile

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.NetworkControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.EnableDisableNetworkProfile",
        "params": {
         "profile": "kids",
         "enable": false
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654518",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true,
     "networkEnabled": true,
     "networkSettings": {
      "ssid": "home-network-123"
     }
    }
   }
  ]
 }
}

TestNetworkSpeed

פרטים נוספים על הפרמטרים של הפקודות זמינים בחומר העזר בנושא action.devices.traits.NetworkControl.

בקשה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "inputs": [
  {
   "intent": "action.devices.EXECUTE",
   "payload": {
    "commands": [
     {
      "devices": [
       {
        "id": "123"
       }
      ],
      "execution": [
       {
        "command": "action.devices.commands.TestNetworkSpeed",
        "params": {
         "testDownloadSpeed": true,
         "testUploadSpeed": true,
         "followUpToken": "123"
        }
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}
תשובה
{
 "requestId": "6894439706274654520",
 "payload": {
  "commands": [
   {
    "ids": [
     "123"
    ],
    "status": "SUCCESS",
    "states": {
     "online": true
    }
   }
  ]
 }
}

מכשיר ERRORS

כדאי לעיין ברשימה המלאה של שגיאות וחריגים.